http://coronadossier

Tozo: nieuwe tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo

De Tozo, zo heet de nieuwe tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers in coronacrisis. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en op maat gemaakt speciaal voor deze turbulente tijd. Lees voor wie de Tozo bedoeld is én hoe u hierop aanspraak maakt.

Wat is de Tozo?

Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. De Tozo is een verruiming van de bestaande Bbz. De Tozo is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder dus zzp’ers.

De regeling geldt voor drie maanden: van 1 maart tot 1 juni 2020. Als u in mei in de financiële problemen komt, kunt u alsnog een aanvraag indienen.

Voor wie?

Om de regeling te kunnen aanvragen moet u aan deze eisen voldoen:

 • U bent gevestigde zelfstandige, tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft (rechtmatig) in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf, zoals een inschrijving in het Handelsregister.
 • U bent voor 17 maart 2020 gestart als ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar, dit is 23.5 per week.
 • U woont in de gemeente waarin u de inkomensondersteuning aanvraagt.

Kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) aanspraak maken op de regeling?

Ook een dga kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling. Hiervoor gelden naast de wettelijke eisen en het urencriterium, dat er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Tevens verklaart de dga naar waarheid, dat het onmogelijk is om salaris uit te betalen.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk

 1. U kunt maximaal drie maanden inkomensondersteuning krijgen, tot aan het sociaal minimum. De vergoeding is maximaal 1.500,31 euro netto per maand voor gehuwden en 1.050 euro per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen.
 2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen, van maximaal 10.517 euro tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van deze lening is drie jaar. Tot 1 januari 2020 hoeft er nog niet te worden afgelost. Deze lening plus rente moet u wel terugbetalen.

Dit zijn de huidige voorwaarden

 De levensvatbaarheid van uw bedrijf wordt niet getoetst, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. En verder:

 • U ontvangt binnen vier weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud, voor een periode van maximaal drie maanden. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De instanties doen geen vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal kunt u uitstel van de aflossingsverplichting krijgen. Dat is opgenomen in de regeling.
 • De versnelde procedure geldt ook voor de lening van bedrijfskapitaal.

Aanvragen bij de gemeente

De gemeente voert de Tozo uit. De regeling moet worden aangevraagd bij de woongemeente. Voor de aanvraag hebben de gemeenten een digitaal formulier op hun website staan.

Meer weten?

Wilt u deze regeling aanvragen? Laat u informeren door uw adviseur. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en regelingen. Wij brengen u en uw onderneming graag verder, ook in moeilijke tijden.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht