Tijd en evenwicht: de sleutels voor een goede bedrijfsoverdracht

Hoogendoorn

Bent u van plan om uw bedrijf over te dragen aan uw kind(eren)? Dan staan u belangrijke beslissingen te wachten die u niet overhaast wil nemen. Marco Tromp (Senior Specialist Belastingadvies) en Henk Heij (Directeur Advies en Senior Adviseur Corporate Finance) zijn beiden ervaren procesbegeleiders van bedrijfsopvolgingen in familiebedrijven. In dit interview vertellen ze uit de praktijk, waar zij de focus op leggen bij een bedrijfsopvolging. Voor ondernemers is het prettig om een ervaren adviseur naast zich te hebben, die het hele traject met hen meeloopt.

Een stap terug

“Allereerst is het van belang om met z’n allen even een stap terug te nemen. Bij een bedrijfsoverdracht wil je vaak snel vooruit. En een adviseur denkt al snel in oplossingen. Desalniettemin is het belangrijk om even een pas op de plaats te maken en met elkaar over de volgende vragen na te denken. Waarom wilt u het bedrijf overdragen? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoe ziet u de toekomst van het bedrijf? Hoe zien de betrokkenen de samenwerking voor zich? Zeker voor de adviseur is het belangrijk om oog te hebben voor ratio én emotie”, vertelt Henk.

“Een bedrijfsopvolging is pas succesvol als je een duurzaam evenwicht bereikt tussen het belang van de familie en het belang van het bedrijf”

De bedrijfsopvolging als proces

Marco is het daarmee eens. “We zien een bedrijfsoverdracht als een proces waarbij alle familieleden betrokken zijn. Er heersen veel emoties en er is een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Iedereen heeft invloed op dit proces én heeft er zijn eigen belang bij. Als adviseurs zorgen wij ervoor dat al deze belangen in evenwicht zijn. Maar óók dat die in evenwicht zijn met de belangen van het bedrijf. Alleen dan kan de bedrijfsopvolging succesvol worden.”

Uitgangspunten formuleren

De neuzen moeten dus dezelfde kant op. Marco: “Dat doen we door uitgangspunten te formuleren waarmee iedereen het eens is. Bijvoorbeeld op de visie van de toekomst van het bedrijf. Of over het eigendom. We stellen vragen als: Wie mogen er eigenaar worden? Alleen (werkzame) familieleden of ook externen? Dit doen we op tal van terreinen. Want stel dat op een gegeven moment bepaalde belangen conflicteren, dan geven de vooraf opgestelde uitgangspunten handvatten waarop teruggevallen kan worden.”

“Door vooraf overeenstemming te vinden, is de bedrijfsoverdracht puur een uitvoering van wat van te voren al is bedacht.”

Gefaseerd overdragen

Henk voegt toe: “Soms zien we bijvoorbeeld dat de vader een heel andere visie op de toekomst van het bedrijf heeft dan de kinderen. Dan helpt het om samen die uitgangspunten te formuleren. En zo te kijken hoe in fases het eigendom van en de leiding over het bedrijf kan overgaan. Bijvoorbeeld door eerst de aandelen gedeeltelijk over te dragen waarbij de kinderen kleine taken op zich nemen. Een bedrijfsopvolging hoeft niet in één keer.”

Neem de tijd

“Daarbij komen we gelijk bij een ander belangrijk aspect: tijd”, gaat Henk verder. “Ondernemers willen de bedrijfsoverdracht vaak snel regelen. Maar voor een goede overdracht is wel drie tot vijf jaar tijd nodig. Er moeten veel zaken geregeld worden. Belangrijke zaken waarover u niet overhaast wil beslissen. Door deze tijd te nemen, denkt u zelf meer na over het proces. In de praktijk zie ik dat veel ondernemers er uiteindelijk blij mee zijn dat ze – naar hun idee – lang de tijd hebben genomen voor de overname.”

“Met een team van specialisten ontzorgen we de ondernemer en realiseren we een goede bedrijfsoverdracht”

Samen sterker

Marco: “Een van de redenen dat een bedrijfsopvolging zo lang duurt, is dat er juridisch veel vastgelegd moet worden. Denk aan de statuten van de vennootschap en het directiereglement. Soms moeten ook de huwelijkse voorwaarden en de testamenten van de betrokkenen worden aangepast. Dit doen we in samenwerking met onze juristen en de notaris.” Henk voegt daaraan toe: “Wij adviseurs stellen een heel team van specialisten rondom de ondernemer samen. Samen ontzorgen we u en zorgen we voor een goede bedrijfsoverdracht.”

De BOR

Een laatste aandachtspunt is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Marco vertelt: “Hoewel de financiën niet het enige is waarop u moet focussen, is de BOR wel een heel belangrijke. Hiermee kunt u namelijk een groot gedeelte van het bedrijfsvermogen belastingvrij overdragen aan uw kinderen. Wij als adviseurs zorgen ervoor dat u deze regeling optimaal benut en voldoet aan alle voorwaarden. Gebruikt u de BOR niet? Dan moet u afrekenen met de Belastingdienst en een grote som belasting betalen die uit de onderneming wordt onttrokken. Dit kan consequenties hebben  voor de bedrijfscontinuïteit.”

Tip: “De BOR wordt waarschijnlijk in 2023 aangepast. Dus bent u bezig met een bedrijfsopvolging? Ga dan nu het gesprek aan om de BOR veilig te stellen.!”

“De BOR is een groot financieel hulpmiddel, mits alle belangen behartigd worden”

Met elkaar in gesprek

Tot slot heeft Henk nog een opmerking bij het gebruik van de BOR: “De BOR past niet bij iedere familie. Hebt u bijvoorbeeld meerdere kinderen? Dan wilt u die vast en zeker gelijk behandelen en dus evenveel schenken. Wanneer u het bedrijf overdraagt aan één kind (en dus veel schenkt) kan dat oneerlijk voelen. Ik stel daarom altijd voor om een avond met de hele familie om de tafel te gaan zitten en ieders wensen door te spreken. Zo komen we toch weer terug op wat we al eerder noemden: het is belangrijk om ieders belangen te behartigen!”

Contact

Denkt u erover na om over een tijdje uw bedrijf over te dragen? Neem dan gerust contact op met Henk Heij of Marco Tromp. Of maak een afspraak bij een van onze kantoren bij u in de buurt. Dan kijken we samen wat het beste advies is dat we u kunnen geven.

Klantverhaal Hoogendoorn in Werkendam

Hoogendoorn MBI vertelt in onderstaande video hoe ze samen met onze adviseurs de stip op de horizon zetten. Een mooi bedrijfs- én familieverhaal.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Henk Heij
Henk Heij (Directeur Advies, Senior Adviseur Corporate Finance)
De doorgewinterde Register Valuator Henk Heij zit al ruim 25 jaar in het vak. Voor familiebedrijven in het mkb is hij adviseur, regisseur, accountant en valuator. Hij is bij accon■avm het eerste aanspreekpunt en sparringpartner. Hij kan ondernemers op vakkundige wijze breed adviseren. Is een bepaald specialisme nodig? Dan schakelt hij anderen in om de zaken samen op te pakken. Om de klant maximaal te bedienen én te ontlasten. Regisseur van adviesbehoeften van het familiebedrijf. Zo schets ik vaak mijn rol. Als adviseur en accountant en corporate finance specialist de cliënt in brede zin bedienen en als actief klankbord fungeren. Mijn stijl van opereren: “praktisch waar mogelijk en ingewikkeld waar nodig".


<< terug naar overzicht