Spoedreparatie fiscale eenheid

Fiscale eenheid

Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Unie een arrest gewezen over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Naar aanleiding van dit arrest kondigde de staatssecretaris van Financiën al eerder aanvullende maatregelen aan. De maatregelen zijn nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Wat is een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een faciliteit voor de vennootschapsbelasting die het voor twee of meer in Nederland gevestigde entiteiten of vaste inrichtingen mogelijk maakt om als één belastingplichtige aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid heeft als voordeel dat:

  • Onderlinge vorderingen en schulden niet meegenomen worden in de jaarcijfers.
  • Verliezen van de ene groepsentiteit kunnen worden verrekend met winsten van de andere entiteit binnen de groep.
  • Vermogensbestandsdelen zonder belastingheffing van de ene groepsentiteit naar de andere groepsentiteit kunnen worden overgedragen.
  • Er maar één aangifte vennootschapsbelasting ingediend hoeft te worden.

Beslissing Hof van Justitie

Een fiscale eenheid is alleen mogelijk voor in Nederland gevestigde vennootschappen. Het Hof van Justitie voor de Europese Unie heeft op 22 februari 2018 in een arrest besloten dat per individuele casus moet worden beoordeeld of het in een buitenlandse situatie niet kunnen vormen van een fiscale eenheid leidt tot discriminatie van buitenlandse rechtspersonen ten opzichte van Nederlandse rechtspersonen. Naar oordeel van het Hof mag het voordeel van de fiscale eenheid dus niet beperkt worden tot in Nederland gevestigde moeder- en dochterbedrijven. Lees hier het eerdere bericht over het gewezen arrest.

Spoedreparatie fiscale eenheid

De gevolgen van het arrest zouden betekenen dat de Nederlandse schatkist enorme bedragen misloopt. Daarom heeft staatssecretaris Snel van Financiën op 6 juni 2018 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid bij de Tweede Kamer ingediend.

Het wetsvoorstel bevat maatregelen met betrekking tot verliesverrekening, renteaftrek en de te claimen vrijstelling van winstbelasting. Met name de maatregelen ten aanzien van renteaftrek en verliesverrekening kunnen belangrijke gevolgen hebben voor uw onderneming.

Wanneer de ene groepsentiteit geld leent aan de andere groepsentiteit, kunnen de aftrekmogelijkheden van de laatst genoemde entiteit worden beperkt. Dit betekent dat er een hogere fiscale winst ontstaat bij toepassing van de  fiscale eenheid, dat mogelijk leidt tot een hogere aanslag vennootschapsbelasting. Voor het  MKB geldt een tijdelijke overgangsmaatregel in de vorm van een zogenaamde drempel. Wanneer de totale rentelast van de fiscale eenheid onder de € 100.000 blijft, is de renteaftrekbeperking niet van toepassing. Dit bedrag wordt voor 2017 tijdsevenredig in aanmerking genomen.

Het kan wellicht voordelig voor uw onderneming zijn dat de groepsentiteiten de onderlinge vordering(en) en schuld(en) gaan aflossen, zodat onderling niet langer rente hoeft te worden gerekend. Hierdoor wordt de renteaftrekbeperking mogelijk beperkt, waardoor uw fiscale winst lager wordt.

Beschikt een bv over verrekenbare verliezen en worden de aandelen in deze bv overgedragen, dan kan het recht op verrekening van deze verliezen verloren gaan. Binnen de fiscale eenheid kunnen verliezen echter wel blijvend worden verrekend, ondanks een wijziging van het aandelenbelang. Door invoering van de spoedmaatregelen kunnen nu ook verliezen binnen de fiscale eenheid na wijziging van het aandelenbelang niet langer aftrekbaar zijn.

Welk mogelijk voordeel is er te behalen?

U kunt op basis van dit nieuwe arrest bezwaar maken tegen uw definitieve aanslag vennootschapsbelasting. Bezwaar maken loont als het voor uw onderneming vóór 25 oktober 2017 niet mogelijk was om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan, omdat een of meerdere van uw groepsentiteiten in het buitenland gevestigd zijn en er onderling transacties hebben plaatsgevonden, zoals leningen of overdracht van vermogensbestanddelen.

Wetsvoorstel

Deze spoedreparatie betreft een wetsvoorstel en geldt, indien de Tweede en Eerste Kamer instemmen, met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017 11:00 uur. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de fiscale eenheid.

Advies

Wij adviseren u graag over de mogelijke gevolgen van het arrest en het wetsvoorstel. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van acconavm via international@acconavm.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht