http://coronadossier

Selectieve betalingen in tijden van de coronacrisis

selectieve betalingen

Hoe betaalt u in deze corona crisistijd uw crediteuren? Kunt u daar selectief in zijn? In het kader van uw bestuursaansprakelijkheid heeft onze juridisch adviseur Tanja Bode een aantal tips voor u. Zij legt uit wat u kunt doen in deze bijzondere omstandigheden.

Selectieve betalingen

Om de onderneming draaiende te houden, moeten crediteuren worden betaald. Op het moment dat er weinig of minder liquide middelen zijn, vraagt u zich wellicht af welke schulden wel en welke schulden (nog) niet hoeven te worden betaald. Het is mogelijk verleidelijk een grote of bekende bevriende crediteur eerst te betalen, voordat u een nieuwe relatie voldoet. Maar let op, het selectief betalen van crediteuren kan aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid. Waar ligt de lat van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders wegens selectieve betaling in deze coronacrisis?

Als uitgangspunt moet worden genomen dat aan ondernemers, ook voor het doen van betalingen, een grote mate van beleids- en ‘keuzevrijheid’ toekomt. Maar, bij het doen van betalingen mogen de belangen van derden, zoals crediteuren, niet worden geschaad.

Persoonlijk ernstig verwijt

 De onbetaalde crediteur die zijn vordering niet of niet geheel voldaan ziet – of de curator in een eventueel volgend faillissement – kan de bestuurder aansprakelijk stellen op grond van selectieve betaling. Of een selectieve betaling is toegestaan, is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval. Het niet of niet-volledig betalen van één of meer crediteuren kan onder omstandigheden als kennelijk onbehoorlijk bestuur worden beschouwd.

Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake als uw bestuurder wist, of redelijkerwijs had moeten begrijpen, dat uw handelen tot gevolg zou hebben dat bepaalde schulden onbetaald zouden blijven en u derhalve persoonlijk een ‘voldoende ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Dit is al met al een hoge aansprakelijkheidsdrempel.

In de rechtspraak is aangenomen dat ook wanneer de bestuurder rekening moet houden met economisch zware tijden en zelfs faillissement, er onder omstandigheden wel degelijk  selectief betaald mag worden. Tegelijkertijd geldt dat wanneer u als bestuurder een crediteur selectief betaalt, terwijl u weet of redelijkerwijs had moeten voorzien dat een faillissement van uw onderneming zal volgen en de onderneming dus geen verhaal kan bieden, u in dat geval als bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In dat geval is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk, tenzij zich een omstandigheid voordoet die de selectieve betaling rechtvaardigt.

Een ‘coronaverweer’

De afgelopen weken gaat Nederland gebukt onder het coronavirus. In de context van het coronavirus, is het goed voorstelbaar dat wanneer u als bestuurder een selectieve betaling doet aan bepaalde schuldeisers ten aanzien van wie een grote afhankelijkheid bestaat, deze betaling toch niet als onrechtmatig kan worden beschouwd.

Vanwege het coronavirus, dat het economische verkeer voor een groot gedeelte heeft stilgelegd, kan er namelijk sprake zijn van een situatie van overmacht. Wanneer u als bestuurder in de uitzonderlijke coronatijd een betaling doet om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, kan deze betaling door de overmachtssituatie waarin uw onderneming zich begeeft, toch gerechtvaardigd zijn.

Let wel, wanneer een betaling ten goede komt aan de bestuurder zelf of aan een gelieerde crediteur (zoals een dochter- of moedervennootschap), dan loopt u als bestuurder sneller het risico dat u onrechtmatig handelt door selectief te betalen.

Tot slot

Wij adviseren om in bepaalde situaties zoveel mogelijk open kaart te spelen met uw (belangrijkste) crediteuren en samen afspraken te maken rondom eventuele kortingen en/of uitstel van betalingen. Bespreek de mogelijkheden met uw bank, verhuurders en uw belangrijkste leveranciers en leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Als u er voor kiest om selectieve betalingen te doen, is het raadzaam de achtergrond en de noodzaak van uw betalingen goed te onderbouwen.

Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding, besprekingen en uiteraard het vastleggen van afspraken. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en regelingen. Wij brengen u en onderneming graag verder, ook in moeilijke tijden. Neemt contact op met uw accountmanager of maak gebruik van het contactformulier voor uw vraag.

Liever dit artikel in pdf lezen? We hebben een uitgebreide whitepaper gemaakt, die u hieronder kosteloos kan aanvragen.

Ook interessant

Lees ook de blog van onze collega Hanno Nieuwenhuizen. Hij vertelt over het beperken van liquiditeitsproblemen.

Meer weten?

Wilt u meer tips en adviezen om een eventuele coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan? Wij staan voor u klaar. Bekijk het online dossier ‘Ondernemen in coronatijd’ voor het laatste nieuws en meer adviezen.

Bent u al klant? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Hij/zij is het beste op de hoogte van uw situatie en schakelt zo nodig met een collega-specialist. Geen klant van ons maar wel vragen? Ook dan bent u van harte welkom voor hulp of het delen van uw zorgen! Onze collega’s zijn voor u bereikbaar. Neem contact op met een acconavm kantoor bij u in de buurt. acconavm brengt u en uw onderneming verder, ook in moeilijke tijden.

Neem contact met ons op

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Whitepaper - Selectieve betalingen en bestuurdersaansprakelijkheid - maart 2020.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht