Schade door overstromingen en wateroverlast, wat nu?

Schade door overstromingen en wateroverlast, wat nu?

wateroverlast

De overstromingen en wateroverlast van de afgelopen weken hebben met name in Limburg voor veel leed en schade gezorgd. Roger Ritzen en zijn collega’s van de kantoren in Noord- en Zuid-Limburg hebben zich dit aangetrokken: “Veel van onze klanten zijn werkzaam in het getroffen gebied. Het was heel heftig om het van zo dichtbij mee te maken en de verhalen van onze klanten te horen. Maar naast een luisterend oor bieden, willen we ook kijken of de ondernemer in aanmerking komt voor een vergoeding of tegemoetkoming voor de geleden schade aan gewassen, gebouwen of transportmiddelen e.d. Samen met de juridische adviseurs zetten wij voor hen op een rij welke mogelijkheden er zijn.”

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Is de materiële schade niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. We houden de berichtgeving daarover nauwlettend in de gaten; zodra deze regeling is vastgesteld, zullen wij dit publiceren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de regeling uitvoeren. In opdracht van de RVO zullen taxaties worden uitgevoerd. Vervolgens worden de schadeformulieren verwerkt en neemt de minister van Justitie en Veiligheid een besluit.

Schade aan gewassen

Boeren, akkerbouwers en telers hebben te maken met een negatieve kasstroom, als gevolg van schade aan hun gewassen door de wateroverlast. Daarom stelt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voorschotregeling van 80 procent voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open. Hierdoor kunnen agrariërs een paar maanden eerder over deze gelden beschikken. Daarnaast kan er sprake zijn van problemen met de ruwvoervoorziening als gevolg van de schade aan gewassen.

Schade aan gebouwen, voorraden of transportmiddelen

Door het hoge water hebt u mogelijk ook schade aan uw pand, goederen of voorraden. Of zijn er problemen ontstaan met de import en export van uw goederen. Sommige ondernemers hebben hun onderneming vanwege de wateroverlast zelfs volledig moeten sluiten. Mkb-ondernemingen die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen een beroep doen op de bestaande coronamaatregelen, zoals de NOW en TVL.

NOW-regeling en onwerkbaar weer

De NOW is door de uitbraak van het coronavirus in het leven geroepen. Hiermee kunt u als ondernemer een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als u verwacht ten minste 20 procent omzet te verliezen (ten opzichte van een periode van drie maanden in 2019). U kunt vanaf 26 juli terecht bij het NOW-loket van het UWV.
Werkgevers kunnen deze regeling aanvragen tot en met 30 september 2021, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Daarnaast kon tot maandag 2 augustus jl. aanspraak worden gemaakt op de regeling onwerkbaar weer en een WW-uitkering voor uw werknemers aangevraagd, als daar afspraken over zijn gemaakt in de CAO. Zijn er geen afspraken gemaakt over wateroverlast in de CAO, dan kunt u gebruikmaken van de NOW. Als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Wij kijken graag met u mee wat het beste is voor uw situatie en of het loont om NOW aan te vragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 gaat naar verwachting eind augustus open. Ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen kunnen in die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de RVO. Net als ondernemers met minimaal 30 procent omzetverlies door de uitbraak van het coronavirus. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde.

Praktische tips en helpdesk

1. Zorgvuldig in kaart brengen van uw schade

Breng allereerst zo volledig mogelijk uw schade in kaart. Dit kan door middel van foto’s en een zorgvuldige beschrijving van de locatie en situatie.

2. Meld de schade altijd aan uw verzekeraar

Ook al is de schade niet gedekt via uw verzekering, wij adviseren u toch om de schade altijd te melden bij uw verzekeraar. Volg daarbij het bewijs van deze melding en de correspondentie met de verzekeraar. Ontstaat er discussie met uw verzekeraar, dan begeleiden wij u graag bij eventuele geschillen.

3. Melden van de schade op basis van de Wts

Zodra hier meer over bekend is én de aanvragen mogelijk zijn, brengen wij u op de hoogte. Daarnaast begeleiden we u bij de helpdesk graag bij het melden van uw schade.

4. Administratie

Bij inpandige wateroverlast kan het zijn dat u risico loopt op schade aan uw administratie. Zorg er daarom voor dat u uw papieren administratie veilig stelt. Daarmee voorkomt u moeilijkheden bij het reconstrueren van de gegevens. Uiteraard kunnen wij u daarmee door overleg met bankier en belastingdienst helpen.

5. Specifieke tip voor agrariërs

U kunt mogelijk ook een beroep doen op de voorschotregeling GLB. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen wordt opengesteld van 4 augustus tot 24 augustus.

Daarnaast verwijzen wij u naar de recente publicatie van het Ministerie met antwoorden op enkele concrete vragen uit de praktijk.

We zijn er voor u!

Hebt u vragen over uw specifieke situatie of hebt u hulp nodig bij de uitvoering van het stappenplan? Aarzel niet en neem contact met ons op. De hieronder genoemde collega’s begeleiden u graag bij een eventuele aanvraag en kijken naar wat het beste is voor uw situatie. Ook als uw bedrijf niet in Limburg gevestigd is, maar wel schade heeft van overstromingen en wateroverlast!

Contactpersonen Zuid-Limburg:

Luc Wijnant, Fiscaal Adviseur: l.wijnant@acconavm.nl / 088 – 4467134
Roger Ritzen, Strategisch Adviseur: r.ritzen@acconavm.nl / 088 – 4467234

Contactpersonen Noord-Limburg:

Jos Schreurs, Fiscaal Adviseur: j.schreurs@acconavm.nl / 088 – 4468320
Patrick Janssen, Agrarisch Adviseur: p.janssen@acconavm.nl / 088 – 4468070

Juridisch Adviseurs MKB:

Gerrit-Jan van Meeteren, Juridisch Adviseur: g.vanmeeteren@acconavm.nl / 088 – 4467581
Marenthe Egberts, Juridisch Adviseur: m.egberts@acconavm.nl / 088 – 4467231

Juridisch Adviseurs Agro:

Nina Mourmans – Scheien: n.scheien@acconavm.nl   tel. 088-4468145
Colette Cohenc.cohen@acconavm.nl / tel. 088-4467407

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.



<< terug naar overzicht