Pensioen in Belastingverdrag DL

Pensioenverdrag

Met Duitsland is een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag heeft consequenties voor gepensioneerden in Duitsland met een Nederlands pensioen. Dat betekent dat de belastingdruk voor deze groep fors gaat stijgen. Er is een overgangsregeling.

Heffingsrecht pensioen onder het nieuwe belastingverdrag

Onder het oude belastingverdrag wordt de heffing over pensioenen toegewezen aan de woonstaat van de belastingplichtige. Onder het nieuwe verdrag (datum inwerkingtreden 1 januari 2016) wijzigt dit. Op basis van artikel 17, lid 2 van het nieuwe verdrag krijgt de woonstaat een heffingsrecht over pensioenen tot € 15.000. Bij pensioenen hoger dan € 15.000 krijgen zowel de bronstaat als de woonstaat een heffingsrecht. Daadwerkelijke heffing zal plaatsvinden in de bronstaat.

Gevolgen voor gepensioneerde in Duitsland met een Nederlands pensioen

Bent u gepensioneerd, woont u in Duitsland en geniet u een Nederlands pensioen? Dan wordt u thans belast in Duitsland. Aangezien Duitsland maar een gering deel van het pensioen in de heffing betrekt is de effectieve belastingdruk gering. Vanaf datum inwerkingtreden verdrag krijgt Nederland het heffingsrecht over deze pensioenen. In Nederland wordt belasting geheven volgens het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Dit brengt met zich dat de effectieve belastingdruk voor deze gepensioneerden fors stijgt. Bij een gepensioneerde met € 13.500 AOW en € 50.000 bedrijfspensioen bedraagt het verschil in belastingheffing ruim € 14.000.

Overgangsmaatregel

Om de pijn voor deze gepensioneerde enigszins te verzachten heeft Nederland een overgangsmaatregel getroffen.

De overgangsregeling is enkel van toepassing voor gepensioneerden die op 12 april 2012 (datum ondertekening verdrag) woonachtig zijn in Duitsland en een Nederlands pensioen genieten.

De overgangsregeling voorziet er in om gedurende een periode van zes jaar na datum inwerking treden verdrag de Nederlandse heffing te beperken. De heffing bedraagt in eerste instantie maximaal 10% en loopt vervolgens stapsgewijs op naar maximaal 30%. Na het zesde jaar zijn de reguliere tarieven van de inkomstenbelasting van toepassing.

Voor meer informatie vult u het onderstaande contactformulier in of stuurt u een mail naar international@acconavm.nl .

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht