http://Familiebedrijven%20header

Overlijden en het familiebedrijf

Overlijden familiebedrijf

Als ondernemer hebt u hart voor uw bedrijf. U wilt de continuïteit waarborgen, óók als u onverhoopt komt te overlijden. Ontdek een aantal zaken die u kunt regelen om het goed achter te laten voor uw beoogde opvolger. In deze blog geef ik u een aantal tips waar u op kunt letten.

Geen testament? Wet bepaalt

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Als er een partner achterblijft, krijgt hij of zij automatisch de bezittingen en schulden. En als u kinderen hebt, dan krijgen zij hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering. In principe krijgen de kinderen hun erfdeel pas bij overlijden van hun tweede ouder. Als het vermogen grotendeels bestaat uit overnemingsvermogen en het bedrijf wordt voortgezet door een bedrijfsopvolger, kan de uitkering van de erfdelen aan de (andere) kinderen tot problemen leiden.

Na het overlijden van de tweede ouder zijn de kinderen de gezamenlijke erfgenaam. Zij krijgen dus ook gezamenlijk de onderneming, als deze in de nalatenschap valt. Wordt een van uw kinderen uw bedrijfsopvolger, dan is dit kind afhankelijk van de andere kinderen voor de overdracht van het bedrijf als u hierover niets vastlegt.

Testament

Als u wél een testament opstelt, kunt u soms van de wettelijke regels afwijken. Zo kunt u bijvoorbeeld een legaat van het bedrijf opnemen voor de beoogde bedrijfsopvolger. Hiermee zorgt u ervoor dat hij of zij als enige het bedrijf erft en geen rekening hoeft te houden met andere erfgenamen. Daarnaast kan met een testament flink worden bespaard op erfbelasting. U kunt vastleggen hoeveel de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder en tweede ouder erven.

Vaak is het lastig om van tevoren vast te stellen bij welke verdeling het meest wordt bespaard op de erfbelasting. Daarom worden tegenwoordig flexibele keuzetestamenten opgemaakt. Hierdoor hoeven er pas bij het overlijden van de eerste ouder keuzes gemaakt te worden. Bij acconavm kijken wij graag met u mee naar wat het beste is voor uw situatie: gebaseerd op persoonlijke en bedrijfsbelangen.

Bedingen in de maatschaps- of vennootschapsakte

Als er sprake is van een samenwerkingsverband doet u er goed aan om de bepalingen uit het testament goed aan te laten sluiten bij de bepalingen uit de samenwerkings-, vof- (vennootschap onder firma) of maatschapsakte. In deze akten worden afspraken gemaakt over wat er gebeurt na het overlijden van een maat of vennoot. Door het overlijden van een maat of vennoot wordt de maatschap of vof ontbonden. Als in de akte een voortzettings-, verblijvings- en/of overnamebeding is overeengekomen, wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsopvolger de onderneming kan voortzetten tegen een gewenste overnamesom.

Meerwaardeclausule

Het familiebedrijf mag vaak tegen een lagere waarde worden overgenomen dan wanneer een opvolger buiten de familie het bedrijf overneemt. Daarom kan in het testament of in de maatschap- of vennootschapsakte een zogenoemde meerwaardeclausule worden opgenomen. Maar let op: dit is maatwerk. Met deze bepaling kan worden vastgesteld dat de opvolger bij verkoop van het bedrijf een gedeelte van de winst moet delen met de andere kinderen. Binnen een gestelde termijn.

Focus op de toekomst

Wilt u meer weten over het opstellen van een testament of over erfrecht? Voor deze en andere vragen kunt u altijd bij mij en mijn collega’s terecht. Neem hiervoor contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. U kunt tevens gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Marlot Sissingh (Specialist Belastingadvies)
Marlot Sissingh is specialist belastingadvies bij accon■avm. Met haar specialisatie op het gebied van Estate Planning adviseert ze ondernemers en (vermogende) particulieren bij financiële keuzes in hun privé-situatie. Ze zoekt naar fiscaal vriendelijke oplossingen bij bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten, trouwen, scheiden, schenken en overlijden. In haar werk combineert Marlot de menselijke met de fiscale kant. Door goed te luisteren naar de wensen van de klant, en een analyse te maken van iedere specifieke situatie zet zij haar expertise zo optimaal mogelijk in. Zo kunnen op het oog ingewikkelde situaties tot mooie oplossingen leiden. Heeft u een vraag voor Marlot? Neem contact met haar op.


<< terug naar overzicht