Ongelijke behandeling voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

behandeling ondernemers en werknemers voor Zorgverzekeringswet

Betaalt u alimentatie en/of lijfrentepremie? En komt u daarmee onder de zogenaamde inkomensgrens voor de Zorgverzekeringswet? Dan biedt onderstaand arrest van de Hoge Raad wellicht mogelijkheden om te besparen op uw Zvw-bijdrage. acconavm ziet hierin kansen.

Dubbele heffing of niet

In een procedure bij de Hoge Raad is in 2018 de vraag behandeld of een ondernemer wordt gediscrimineerd als hij een premie voor een oudedagslijfrente niet in aftrek mag brengen op het inkomen dat als basis dient voor de berekening van zijn inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als de ondernemer de premie niet in aftrek mag brengen ontstaat een dubbele heffing. De toekomstige uitkering van de lijfrente wordt immers ook tot het inkomen gerekend dat als basis dient voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Hier tegenover staat dat pensioenpremies die worden ingehouden op het loon van werknemers wél in mindering wordt gebracht op het loon dat als basis dient voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Alleen de latere pensioenuitkering is voor de Zvw belast. Hier is dus geen sprake van een dubbele heffing.

Het arrest van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 23 november 2018 een belangrijk arrest gewezen over de vraag: Worden ondernemers die premie voor oudedagslijfrente betalen gediscrimineerd ten opzichte van werknemers die pensioenpremie betalen?

In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw sprake is van een niet gerechtvaardigde en ongelijke behandeling tussen werknemers en IB-ondernemers.  Verder heeft de Hoge Raad besloten tot een vermindering van de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Hoe beperkt dan wel hoe ruim uitleggen?

De Belastingdienst legt het arrest in ieder geval heel beperkt uit.  Zij zijn van mening dat de grondslag voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw alleen maar wordt verlaagd voor ondernemers met een winst uit de onderneming die een (stakings)lijfrente hebben afgesloten in verband met een vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR). In de visie van de Belastingdienst is het arrest dus alleen van toepassing voor ondernemers waar sprake is van afname of vrijval van de FOR en die vervolgens daarvoor een lijfrente bedingen.

acconavm is daarentegen van mening dat dit arrest van de Hoge Raad wel ruimer kan worden uitgelegd. Daarbij baseren wij ons onder meer op de conclusie van de Advocaat-Generaal bij dit arrest, op de Hofuitspraak die daaraan vooraf ging (en die niet expliciet is gecorrigeerd door de Hoge Raad) en ook op het commentaar op dit arrest in het NTFR.

Belang

De uitspraak is alleen van belang voor ondernemers dan wel andere belastingplichtigen die door betaling van een lijfrentepremie en/of alimentatie onder de zogenaamde Zvw-grens blijven of komen. Het maximumbijdrage-inkomen Zvw is in 2019 € 55.927, voor 2018 € 54.614 en voor 2017 € 53.701.

Het verschil in premie kan, afhankelijk van uw specifieke situatie, oplopen tot wel € 2.000 – € 2.500. De Belastingdienst zal aanslagen waarin FOR-mutaties zijn verwerkt vanaf 1 december 2018 ambtshalve aanpassen. Dit geldt alleen voor zover door afname van de FOR het bijdrage inkomen onder het maximum daalt. Voor andere ‘lijfrente-elementen’ dient u zelf tijdig bezwaar te maken.

acconavm heeft het initiatief opgestart om met de Belastingdienst praktische werkafspraken te maken (in het kader van het convenant Horizontaal Toezicht), waardoor bijvoorbeeld een pro forma bezwaarschrift volstaat ter behoud van rechten. Op dit moment heeft de Belastingdienst nog geen akkoord gegeven voor een dergelijke werkafspraak.

Uw onderneming verder brengen

Het is een complex verhaal en de vraag over hoe breed de uitspraak toegepast kan worden is dus onduidelijk. Toch kan het lonen om uw situatie eens te bespreken. Uw acconavm adviseur denkt graag met u mee. Komt u in aanmerking voor een correctie, heeft bezwaar maken zin? Samen helpen we u en uw onderneming verder.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht