Ondernemen in Nederland met buitenlands personeel

buitenlands personeel

Nu de economie aantrekt ontstaan er voor veel ondernemingen nieuwe kansen.U wilt daar met uw onderneming natuurlijk van mee profiteren. Wanneer u een nieuw project in Nederland aangenomen hebt, kunt u overwegen om personeel uit uw vestigingsland voor dit project in te zetten. Een andere mogelijkheid is om personeel uit uw vestigingsland in te huren via het uitzendbureau. Indien u buitenlands personeel inzet in Nederland, krijgt u te maken met Nederlandse regelgeving. Fiscaal, maar ook arbeidsrechtelijk.

Wij informeren u graag over de arbeidsrechtelijke verplichtingen die u hebt, als u buitenlands personeel tijdelijk in Nederland tewerk stelt. Dit geldt oók wanneer uw personeel werkt op basis van een buitenlands contract. Deze regels zijn ook van toepassing als er sprake is van ingeleend personeel.

Wet WagwEU

Sinds kort is in Nederland de Wet ‘Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ (WagwEU) van kracht.

De regelgeving van deze wet is tweeledig:

  • De WagwEU regelt de arbeidsvoorwaarden van personeel dat in Nederland werkt op basis van een contract naar het recht van een ander EU-land; bijvoorbeeld een arbeidscontract naar Duits of Frans recht.
  • De WagwEU regelt een aantal administratieve verplichtingen waaraan u moet voldoen, als u personeel naar Nederland wil detacheren (of gedetacheerd personeel wil inlenen).

In de volgende situaties is de WagwEU van toepassing:

  • Een buitenlandse onderneming die eigen personeel onder eigen toezicht en leiding in Nederland inzet.
  • Een buitenlandse onderneming die personeel uitleent aan een moeder-, dochter- of zusteronderneming om in Nederland te werken.
  • Een buitenlandse onderneming die personeel ter beschikking stelt om in Nederland te werken onder leiding en toezicht van andere bedrijven of personen.

Eisen vanuit Nederlands arbeidsrecht voor ondernemen met buitenlands personeel

Als er sprake is van een van bovengenoemde drie situaties moeten de belangrijkste punten van het Nederlandse arbeidsrecht gevolgd worden. Deze verplichting geldt altijd, óók als voor de medewerker geen belasting berekend hoeft te worden in Nederland. Uw medewerker kan bij de rechter eisen dat u deze arbeidsvoorwaarden nakomt. In het geval van de arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en het minimumloon kunt u zelfs een forse boete van de arbeidsinspectie krijgen, indien u uw verplichtingen niet nakomt.

Werkt u met ingeleend personeel uit het buitenland en betaalt het door u ingehuurde uitzendbureau het minimumloon niet? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor het minimumloon. De werknemer die het minimumloon bij u vordert hoeft daarvoor niet te bewijzen, dat het uw schuld is dat hij of zij niet genoeg loon ontvangen heeft. Welke rechten de medewerker precies heeft, hangt af van de sector waarin u werkzaam bent. In sommige sectoren zijn er collectieve arbeidsovereenkomsten die een hoger minimumloon voorschrijven dan de wet, in andere sectoren niet.

Administratieve verplichtingen bij ondernemen met buitenlands personeel

Naast de arbeidsrechtelijke verplichtingen hebt u ook administratieve verplichtingen. Allereerst hebt u de verplichting om ervoor te zorgen dat, bij een controle van de arbeidsinspectie op de werkplek, een aantal gegevens aanwezig zijn. Denk hierbij aan loonstroken, arbeidsovereenkomsten en urenregistratie. Dit mag ook digitaal opgeslagen zijn. acconavm kan u hierbij helpen door middel van een app, die in ons loonsysteem geïntegreerd is. De werknemer heeft dan via de pc of mobiele telefoon toegang tot de relevante gegevens, zodat hij die bij een controle kan laten zien. Daarnaast hebt u de verplichting een aanspreekpunt in Nederland aan te stellen voor de autoriteiten. Dit aanspreekpunt mag ook de gedetacheerde medewerker zelf zijn. Indien u meerdere medewerkers detacheert, mag u ook meerdere aanspreekpunten aanstellen.

Meldingsplicht voor internationale detacheringen

Naast deze twee verplichtingen zal, vermoedelijk per 1 januari 2019, een meldingsplicht ingaan voor internationale detacheringen. De onderneming die buitenlands personeel in Nederland inzet moet voorafgaand aan de werkzaamheden een melding doen. Deze melding moet óók gedaan worden, indien de medewerker niet belastingplichtig is in Nederland. Een kopie van deze melding dient u naar uw opdrachtgever te sturen. Iedereen die buitenlands personeel inleent, is verplicht de melding te registreren, te controleren en eventuele onjuistheden bij de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te melden. De Inspectie SZW mag boetes opleggen, indien niet aan de administratieve verplichtingen voldaan wordt. Vanzelfsprekend stellen wij onze klanten op de hoogte, zodra deze meldplicht definitief wordt ingevoerd en ondersteunen wij u graag bij deze verplichtingen.

Deze melding zorgt er voor, dat de detachering bekend wordt bij de Nederlandse autoriteiten. Het wordt dus nog belangrijker dan het al was, om reeds bij aanvang van de detachering goed uit te zoeken hoe de detachering arbeidsrechtelijk en fiscaal uitgevoerd moet worden.

Contact

Het is duidelijk dat personeel detacheren naar Nederland niet vrijblijvend is. Hier komen verschillende aspecten bij kijken. Graag denken wij met u mee wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie neem contact op met uw acconavm adviseur of stuur een mail naar international@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht