NOW 2.0 geeft vier maanden extra steun

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt in aangepaste vorm verlengd voor een periode van vier maanden. Deze verlenging wordt ook wel ‘NOW 2.0’ genoemd. Hoe ziet de regeling eruit?

NOW 2.0

Verwacht u als ondernemer minstens 20% omzetverlies, dan kunt u vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september. Doet u voor de tweede keer een beroep op het Noodfonds voor Overbrugging Werkgelegenheid dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen van NOW 2.0 zijn:

  • In de eerste versie van de NOW-regeling (hierna: ‘NOW 1.0’) gold – omdat tot de loonsom niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen en de betaling van vakantiebijslag worden gerekend – een opslag van 30% op de hoogte van de loonsom. Deze opslag bleek niet voldoende om te komen tot een subsidie van maximaal 90% van de loonsom. De opslag wordt dan ook verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. In NOW 1.0 was dit de maand januari 2020.
  • Verder mag een bedrijf dat gebruikmaakt van NOW 2.0 over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus uitkeren en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht als het te ontvangen voorschot € 100.000,- of meer bedraagt. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden: geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • In NOW 1.0 geldt een zogenaamde ontslagboete van 150% van het loon van de werknemer die tijdens de subsidieperiode worden ontslagen. In NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. De correctie bedraagt straks dus 100% in plaats van 150% van het loon van de werknemer die ontslagen wordt.
  • Bedrijven verklaren bij de aanvraag van NOW 2.0 dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Ontslag van meer dan 20 medewerkers mag alleen met een akkoord van de vakbond of een mediationverzoek bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5 procent op het totale subsidiebedrag.
  • Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen, worden ten slotte verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Wijziging en verduidelijking op NOW 1.0

Voor het bepalen van de maximale loonsom wordt ook in NOW 1.0 de maand maart als uitgangspunt genomen in plaats van de maand januari, maar alleen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan de loonsom in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven en geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Ten slotte nog een verduidelijking: het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is zijn nu een aantal grenzen vastgesteld. Wilt u weten of er een accountantsverklaring nodig is voor de door u ingediende NOW-aanvraag? Neem dan contact op met uw acconavm accountmanager.

Aanvraag NOW 2.0

Tot zo ver de wijzigingen. Mocht u gebruik willen maken van NOW 2.0, dan kunnen wij ook deze aanvraag uiteraard voor u indienen. De regeling staat vanaf 6 juli open. Tot uiterlijk 31 augustus kunt u NOW 2.0 aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw acconavm accountmanager of vul onderstaand contactformulier in en we nemen contact met u op.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht