Mogelijkheden van een lager gebruikelijk loon voor een dga met een chronische ziekte

Mogelijkheden van een lager gebruikelijk loon voor een dga met een chronische ziekte

dga ziekte

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) draagt zowel arbeid (als directeur) als kapitaal (als groot aandeelhouder) bij aan de bv. Vanuit fiscaal perspectief wordt een vergoeding voor arbeid doorgaans zwaarder belast dan een vergoeding voor kapitaal. Een mogelijk gevolg hiervan is dat er een fiscale prikkel voor de dga ontstaat om een te lage arbeidsvergoeding (loon) met zijn bv overeen te komen.

Wet Loonbelasting

Om deze ‘prikkel’ tegen te gaan is in de Wet Loonbelasting de zogenaamde gebruikelijkloonregeling opgenomen. Volgens deze regeling dient de dga, indien hij een aanmerkelijk belang heeft in het bedrijf waarvoor hij werkt, minimaal het zogenaamde gebruikelijk loon te ontvangen. In 2018 is de gebruikelijkloonregeling vastgesteld op een bedrag van  € 45.000.

In de Wet Loonbelasting is overigens wel een tegenbewijsregeling opgenomen. Indien een dga bijvoorbeeld vindt dat in zijn of haar specifieke situatie dit gebruikelijk loon lager zou moeten zijn dan het vastgestelde bedrag van € 45.000, dan berust de ‘bewijslast’ bij de dga. En hoewel in de Wet Loonbelasting bij de tegenbewijsregeling niet staat bewijzen maar aannemelijk maken ligt in de praktijk de lat behoorlijk hoog en zal de dga met concrete feiten en omstandigheden moeten onderbouwen waarom in zijn/haar situatie het genoemde bedrag van € 45.000 niet realistisch is.

Situaties waarbij een lager gebruikelijk loon kan worden beoogd

Voorbeelden van situaties waarin de hoogte van het gebruikelijk loon niet passend is en de tegenbewijsregeling van toepassing kan zijn:

  • Als een dga in de situatie zit dat zijn bv structureel grote verliezen lijdt.
  • Als een dga chronisch ziek is. Onlangs is er een uitspraak van een belastingrechter gepubliceerd waarbij is toegestaan dat ook in een dergelijke situatie het gebruikelijk loon naar beneden kan worden bijgesteld.

Een chronisch zieke dga

De dga was enig werknemer van zijn bv en kreeg te maken met oogklachten. Zo ernstig dat hij na een jaar 100% arbeidsongeschikt werd verklaard en bovendien nog slechts in deeltijd werkzaamheden ten behoeve van zijn bv kon uitvoeren. Deze werkzaamheden waren overigens veel eenvoudiger dan zijn gebruikelijke werkzaamheden. Niet meer op het niveau van een dga, maar op het niveau van een secretaresse. Gelet op zijn ziekte heeft deze dga ook een parttimer in dienst moeten nemen.

De belastinginspecteur bleef echter van mening dat in deze situatie sprake moest blijven van het in de wet genoemde minimum gebruikelijk loon voor een dga van € 41.000 (uitgaande van het jaar 2011). De belastingrechter hield echter wel rekening met de specifieke omstandigheden van deze dga en stelde het gebruikelijk loon van deze dga vast op een bedrag van €16.592. Dat wil zeggen het loon dat de bv in haar loonadministratie had verwerkt als loon voor de dga.

Hierbij werd rekening gehouden met de volgende motivering:

  1. De feitelijke werkzaamheden van deze dga zijn nog slechts vergelijkbaar met de functie van secretaresse en niet meer met zijn functie als dga.
  2. De feitelijke werkzaamheden hebben bovendien slechts een beperkte omvang in uren, waardoor ook nog een deeltijdfactor kan worden toegepast.

Conclusie

Het gebruikelijk loon van een dga is naar de mening van de Belastingdienst vaak ‘in beton gegoten’ en bedraagt minimaal € 45.000 (2018). Uit de recente uitspraak van de belastingrechter blijkt dat er toch specifieke omstandigheden kunnen zijn waarbij het gebruikelijk loonbedrag fors verlaagd kan worden.

Advies

In een adviesgesprek met uw adviseur kunt u bespreken of ook voor u een situatie geldt waarin het geldende gebruikelijk loon niet passend is en u via de tegenbewijsregeling een lager gebruikelijk loon zou kunnen hanteren. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met uw adviseur of maakt u gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht