Mogelijk ongelijke behandeling werknemers en ondernemers voor de Zorgverzekeringswet

Mogelijk ongelijke behandeling werknemers en ondernemers voor de Zorgverzekeringswet

zorgverzekeringswet

In een procedure bij de Hoge Raad wordt de vraag behandeld of een ondernemer wordt gediscrimineerd als hij een premie voor een oudedagslijfrente niet in aftrek mag brengen op het inkomen dat als basis dient voor de berekening van zijn inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als de ondernemer de premie niet in aftrek mag brengen ontstaat een dubbele heffing. De toekomstige uitkering van de lijfrente wordt immers ook tot het inkomen gerekend dat als basis dient voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Hier tegenover staat dat pensioenpremies die worden ingehouden op het loon van werknemers wél in mindering wordt gebracht op het loon dat als basis dient voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Alleen de latere pensioenuitkering is voor de Zvw belast. Hier is dus geen sprake van een dubbele heffing.

Hieruit volgt dus de vraag: Worden ondernemers die premie voor oudedagslijfrente betalen gediscrimineerd ten opzichte van werknemers die pensioenpremie betalen?

Procedure

Er loopt nu een procedure bij de Hoge Raad. Advocaat-Generaal Wattel is, blijkens zijn conclusie d.d. 31 januari 2018, van mening dat er sprake is van ongeoorloofde discriminatie en dat ondernemers die lijfrentepremie hebben betaald, dit in mindering moeten kunnen brengen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

De uitspraak in deze zaak laat nog even op zich wachten. Hoe dient u nu om te gaan met dit vraagstuk?

Nog in te dienen aangiften Inkomstenbelasting

In afwachting van het arrest van de Hoge Raad adviseren wij u als ondernemer om, bij nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting, de inkomensberekening Zvw-bijdrage de betaalde lijfrentepremies wel in aftrek te brengen.

Reeds ingediende aangiften Inkomstenbelasting

Voor reeds ingediende aangiften inkomstenbelasting, c.q. nog niet onherroepelijk geworden aanslagen, adviseren wij u om tijdig bezwaar te maken.

Advies

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij uw aangifte inkomstenbelasting inclusief alle vraagstukken die daarbij komen kijken. Neem daarvoor contact op met uw acconavm adviseur  of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht