Meldplicht internationale detacheringen: doe de check

meldplicht internationale detachering

Op 1 maart 2020 gaat de meldplicht voor internationale detacheringen in. Deze meldplicht heeft gevolgen voor zowel buitenlandse als Nederlandse ondernemingen. Voor de overheid wordt het eenvoudiger om te controleren of u de regels omtrent het inhuren van internationale arbeid goed toepast. Doe alvast zelf de check.

De meldplicht in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) geldt voor:

Buitenlandse ondernemingen

 • Laat u buitenlands personeel op een opdracht in Nederland werken?
 • Leent u personeel dat in het buitenland woont uit aan een Nederlandse opdrachtgever?
 • Zendt u personeel uit naar een Nederlandse moeder-, zuster- of dochtermaatschappij?
 • Bent u een in het buitenland gevestigde zelfstandige met opdrachten in Nederland?

Nederlandse ondernemingen

 • Heeft u een buitenlandse onderaannemer, die in Nederland met buitenlands personeel werkt?
 • Leent u personeel in van een buitenlands uitzendbureau?
 • Werkt personeel van een buitenlandse moeder-, zuster- of dochtermaatschappij voor u?
 • Huurt u in het buitenland gevestigde zelfstandigen in om in Nederland voor u te werken?

In al deze gevallen moet u in actie komen. Om te melden als ‘leverancier’ van personeel of om als opdrachtgever / inhuurder van personeel de melding te controleren en af te handelen. Hoe werkt het? We zien twee stappen.

Stap 1: De melding internationale detachering

Vanaf 1 maart 2020 moet er voor alle werknemers (en sommige zelfstandigen) die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland komen werken vóór de eerste werkdag een melding gedaan worden. Ook als er geen belastingplicht in Nederland is. Vaak ook bij korte opdrachten. Bij de online melding moet u veel gegevens opgeven, onder andere:

 • Wie voor de autoriteiten als contactpersoon dient.
 • Op welk adres de medewerker werkt.
 • Hoe lang u verwacht dat de werkzaamheden duren.
 • Wie verantwoordelijk is voor de loonbetaling.
 • Of u over een zogenoemde A1-verklaring beschikt (verklaring die aantoont in welk land uw medewerker sociaal verzekerd is).

Ook indien er iets wijzigt (er wordt bijvoorbeeld een extra werknemer naar het project gestuurd) dan moet hiervan melding gedaan worden. Niet of onjuist melden kan leiden tot een boete van maar liefst € 12.000 per werknemer!

Stap 2: De controleplicht voor de opdrachtgever

Bent u opdrachtgever van een bedrijf dat met buitenlands personeel voor u werkt? Of leent u personeel in van een buitenlands uitzendbureau? Dan bent u verplicht om te controleren of dit bedrijf de melding ook gedaan heeft en of deze melding juist is. De melding wordt digitaal gedaan en automatisch verstuurd naar u als de opdrachtgever. Als opdrachtgever moet u deze melding goed- of afkeuren. Indien de opdrachtgever de melding afkeurt, moet de aanvraag aangepast worden. Een opdrachtgever die niet controleert, loopt het risico op zeer hoge boetes.

Niet tijdig gemeld = Niet starten met werk

Het is belangrijk tijdig te melden, want na 1 maart mag een medewerker niet meer met zijn werk beginnen vóórdat het meldingstraject is afgerond. Werkzaamheden die op 1 maart al begonnen waren, mag hij nog wel voortzetten. Houd er rekening mee dat uw opdrachtgever tijd nodig heeft om uw melding te beoordelen en u misschien nog aanpassingen moet doen. Begin dus tijdig. U wilt natuurlijk niet dat uw opdracht pas later kan beginnen omdat de melding nog niet is afgerond. Vanaf 1 februari 2020 is het mogelijk om meldingen in te voeren.

Controleer of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet

Uw meldingen zullen beschikbaar zijn voor de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Beide zullen de database actief gebruiken voor controles. Het is daarom van groot belang een check uit te voeren op uw werkzaamheden (dan wel de werkzaamheden van het bedrijf dat u inhuurt):

 • In welk land moet u belasting betalen?
 • Betaalt u het minimumloon aan al uw werknemers?
 • Houdt u zich aan de arbeidstijdenwet?
 • Beschikt u voor al uw werknemers over een A1-verklaring, die aantoont waar de medewerkers sociaal verzekerd zijn?
 • Indien u met uitzendkrachten werkt: is het uitzendbureau WAADI-geregistreerd?
 • Voldoet uw administratie aan de Nederlandse eisen?

Een kopie van de melding moet op de werkplek aanwezig zijn, net als de arbeidsovereenkomst, een registratie van de gewerkte uren, de loonstrook, een betaalbewijs van het loon en de A1-verklaring.

Zo voorkomt u een boete

Voorkom een zeer hoge boete door zo spoedig mogelijk met uw acconavm adviseur te controleren of u aan alle verplichtingen voldoet. En doe uw melding op tijd. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met w.international@acconavm.nl. Wij adviseren u graag.

U kunt vanaf 1 februari 2020 melden bij het online meldloket.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht