Loonheffingen en premies in de modelovereenkomst

Loonheffingen en premies in de modelovereenkomst

Nu de VAR is vervallen, sluiten opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst af. Mag de opdrachtgever in deze overeenkomst een bepaling opnemen waardoor hij eventuele loonheffingen en premies op de opdrachtnemer kan verhalen?

Het gaat hier om de situatie waarin de Belastingdienst tot de conclusie komt dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een dienstbetrekking is. In dat geval kan de Belastingdienst bij de opdrachtgever loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet naheffen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever deze naheffing gedeeltelijk bij de opdrachtnemer verhaalt. Dat hangt onder meer af van de afspraken die partijen daarover gemaakt hebben. Sommige premies mogen echter nooit op de opdrachtnemer verhaald worden.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen

De opdrachtgever kan de naheffingen van de loonbelasting en premies volksverzekeringen op de opdrachtnemer verhalen. Dit is op zich niet vreemd, omdat de loonbelasting en premies volksverzekeringen altijd door de werknemer gedragen worden.

Verrekenen met inkomstenbelasting

De opdrachtnemer betaalt inkomstenbelasting over de verworven inkomsten bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan de loonbelasting en premies volksverzekeringen die verhaald zijn door de opdrachtgever verrekenen met deze inkomstenbelasting. Per saldo betaalt de opdrachtnemer dan minder inkomstenbelasting of krijgt zelfs inkomstenbelasting terug. Het hangt af van de persoonlijke situatie.

Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet

De opdrachtgever mag premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet nooit op de opdrachtnemer verhalen. Afwijkende afspraken zijn niet geldig. Verhaalt de opdrachtgever deze premies toch op de opdrachtnemer dan levert dit een overtreding op. Die kan worden bestraft met een hechtenis of geldboete.

Tot 1 mei 2017 geldt nog een overgangsperiode. De fiscus zal naheffingsaanslagen opleggen in die gevallen waarin het zeer duidelijk is dat er onjuist werd en wordt gehandeld.

Dit is een bericht van Acconline.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht