Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

kleineondernemersregeling

Kleine ondernemers, waaronder zzp’ers, krijgen als btw-plichtige te maken met het verzorgen van de btw aangifte. Wanneer je als kleine ondernemer op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw afdraagt, kun je met de kleineondernemersregeling (2016 en 2017) vrijstelling krijgen voor de verrekening met de Belastingdienst.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR) gelden onderstaande voorwaarden:

  • De KOR geldt voor natuurlijke personen: een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap of een zzp’er. Het geldt dus niet voor bv’s;
  • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland;
  • Op jaarbasis ben je minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd;
  • De onderneming moet voldoen aan alle administratieve btw-verplichtingen.

Hoe wordt de kleineondernemersregeling berekend?

Zodra je als kleine ondernemer weet dat je recht hebt op de KOR, wil je natuurlijk weten hoeveel de belastingvermindering dan is. Voor de volledige belastingvermindering van de KOR moet het te verrekenen bedrag lager zijn dan € 1.345. Hierdoor betaal je geen btw meer. Verwacht je dit ook de komende jaren dan is het verstandig om direct een ontheffing voor administratieve verplichting aan te vragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen. Bij een gedeeltelijke vrijstelling van de verrekening gaat het om een jaarlijks af te dragen bedrag aan btw van meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883. De berekening is als volgt:

2,5 x (€ 1.883 minus te betalen btw-bedrag)

Voorbeeld
Een ondernemer heeft een jaaromzet van € 50.000 (exclusief omzetbelasting). Over deze omzet moet deze ondernemer 21% btw betalen. Dat is € 10.500. De ondernemer heeft kosten gemaakt en hierover is € 8.950 btw betaald. Om de KOR en het te betalen btw te berekenen wordt de volgende berekening gemaakt:

Te betalen btw voor vermindering van de KOR bedraagt € 10.500 – € 8.950 = € 1.550. Vermindering voor de kleineondernemersregeling bedraagt 2,5 x (€ 1.883 – 1.550) = € 833. Voor de ondernemer geldt uiteindelijk een te betalen bedrag aan btw van € 717.

Let wel op: de vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die je zou moeten betalen! 

Wat gebeurt er vanaf 2018 met de kleineondernemersregeling?

In het Belastingplan 2016 zijn plannen opgenomen om het Nederlandse fiscale stelsel te vereenvoudigen. De huidige KOR wordt hierin vervangen door een stelsel dat in bijna alle andere EU-landen geldt. Er wordt dan vrijstelling verleend voor de btw aan ondernemers met een omzet beneden een bepaald bedrag.

De staatssecretaris heeft laten weten dat de plannen nog in onderzoeksfase zijn, maar in de fiscale literatuur spreekt men al van een omzetniveau van € 25.000 voor de nieuwe btw-vrijstelling, dat eventueel ook gaat gelden voor kleine bv’s.

Dit is een bericht van Acconline.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht