Investeren met MIA en Vamil in 2022

MIA Vamil 2022

Wilt u als ondernemer in 2022 investeren in milieuvriendelijke technieken? Ontdek de mogelijkheden voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MIA en Vamil: hoe zit het ook alweer?

Met de MIA kunt u belastingvoordeel krijgen bij investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen. Via de Vamil kunt u milieuvriendelijke investeringen op een willekeurig moment afschrijven. De MIA en Vamil zijn twee losse regelingen, maar worden vaak gecombineerd.

Op de Milieulijst

Een belangrijke voorwaarde voor de MIA en Vamil is dat uw beoogde investering voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst 2022 (website RVO). Elk bedrijfsmiddel op de Milieulijst heeft een code. Wilt u zien welke wijzigingen er zijn ten opzichte van 2021? Bekijk het hoofdstuk ‘Toelichtingen op de Milieulijst’.

In aanmerking voor MIA

Wilt u investeren in een middel met de beginletter A, B, D, E, F of G? Dan mag via de MIA 27 procent (B, E) 36 procent (A, D) of 45 procent (F, G) van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst. Let op: de winst over het kalenderjaar waarin u het bedrijfsmiddel aanschaft.

In aanmerking voor Vamil

Wilt u investeren in een middel met de beginletter A, B, C of F? Dan mag u via de Vamil 75 procent van de investering willekeurig afschrijven. Willekeurig afschrijven betekent: op een tempo naar keuze. De overige 25 procent schrijft u wel regulier af.

Combinatie: MIA en Vamil

Investeert u in een middel met de beginletter A, B of F? Dan kunt u de MIA en Vamil combineren. Uw totale voordeel is dan als volgt:

  • A: 36 procent MIA + 75 procent Vamil
  • B: 27 procent MIA + 75 procent Vamil
  • F: 45 procent MIA + 75 procent Vamil

Voorwaarden MIA en Vamil 2022

De aanschafkosten per bedrijfsmiddel betreffen minimaal 2.500 euro. Ook meldt u het bedrijfsmiddel op tijd bij de RVO, binnen drie maanden nadat u de verplichting tot aankoop bent aangegaan. En verder:

  • De regelingen gelden alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. U kunt wel voortbrengingskosten melden, zoals arbeidskosten voor een eigen medewerker die een gedeelte van de montage verzorgt.
  • Elk bedrijfsmiddel is omschreven met een titel, de bestemming en de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat. Voor de meeste zaken worden hiermee het doel, middel en werking exact omschreven.
  • Bij een aantal bedrijfsmiddelen worden nog aanvullende eisen gesteld, bijvoorbeeld certificaten (o.a. Maatlat Duurzame Veehouderij) en meetrapporten (o.a. emissierapportage).
  • U mag de MIA en Energie-investeringsaftrek (EIA) niet tegelijkertijd toepassen.

Laat ons met u meekijken

Met de MIA en Vamil stimuleert de Rijksoverheid ondernemers om duurzaam te investeren. Bovenstaande is slechts een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden voor de MIA en Vamil. Wenst u ondersteuning bij uw aanvraag voor de MIA en Vamil? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Of vul onderstaand formulier in.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht