In 2021 extra belastingvrij schenken

belastingvrij schenken in 2021

Ieder kalenderjaar kunt u uw kinderen, maar ook derden belastingvrij een bedrag schenken. In 2021 is dit belastingvrije bedrag eenmalig met 1000 euro verhoogd. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Schenken aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Zo is er een jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. In 2021 is het belastingvrije bedrag om aan kinderen te schenken 6604 euro. Door bij leven te schenken, scheelt dit later in het betalen van erfbelasting.

Schenking aan derden

Wilt u schenken aan anderen dan uw kinderen? Dan geldt er een algemene vrijstelling. De algemene vrijstelling voor het schenken aan kleinkinderen of anderen bedraagt in 2021 3244 euro. Ook deze vrijstelling is eenmalig verhoogd. Deze verhoging is een van de coronamaatregelen. Zo wordt het mogelijk gemaakt extra steun te geven via een particuliere schenking aan mensen die  het vanwege de coronacrisis moeilijk hebben.

De verhoging van het belastingvrije bedrag met 1000 geldt alleen voor 2021.

Schenken en de invloed op de eigen bijdrage voor zorg

Naast het besparen van schenk- en erfbelasting door gebruik te maken van de belastingvrije schenking, kunt u door schenken ook een mogelijke toekomstige bijdrage voor zorg verlagen. Bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg in een zorginstelling, is uw inkomen en uw vermogen van belang. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor en kan in 2021 oplopen tot bijna 2500 euro per maand!

Door uw vermogen in box 3 te verlagen, is mogelijk een lagere bijdrage verschuldigd. Er zijn een aantal manieren om uw vermogen te verlagen.

  • Een schenking in contanten

U kunt een bedrag in contanten schenken. Schenkt u meer dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet er schenkbelasting betaald worden. Voor kinderen bedraagt de schenkbelasting 10%-20% en voor derden 30%-40%. Voor kleinkinderen geldt een tarief van 18%-36%. Indien u een bedrag schenkt voor de eigen woning, geldt voor een ieder tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een vrijstelling van 105.302 euro.

  • Een schenking op papier

Met een schenking op papier erkent u een bedrag schuldig, waar u vervolgens jaarlijks 6% rente over vergoedt. Deze rentebetaling is ook weer een jaarlijkse belastingvrije vermogensoverdracht.

  • Voldoe erfrechtelijke vorderingen

Is uw partner voor u overleden en hebt u uit hoofde van de nalatenschap een schuld aan uw kinderen? Dan mag u deze schuld niet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Zodra deze echter opeisbaar is of door u wordt voldaan, zal uw vermogen in box 3 lager zijn. Wij kunnen voor u bekijken in hoeverre u inderdaad de vorderingen aan uw kinderen kan voldoen, zonder dat zij hierover schenkbelasting verschuldigd zijn.

  • Overweeg een spaargeld bv

Door uw vermogen in een bv onder te brengen, behoort dit vermogen tot box 2 en niet langer tot box 3. Dit vermogen telt daarmee niet langer mee voor de eigen bijdrage. Of een spaargeld bv in uw situatie gewenst is, bespreken we graag met u.

  • Zorg voor een goed testament

In uw testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en hoe uw vermogen vererft. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de langstlevende al het vermogen verkrijgt en een schuld aan de kinderen ontstaat uit hoofde van een overbedeling. Het kan raadzaam zijn in uw testament te bepalen dat de vorderingen van de kinderen opeisbaar worden bij opname in een verzorgingstehuis, zodat uw partner te zijner tijd een zo laag mogelijke bijdrage voor zorg verschuldigd is. Wij adviseren u hier graag over.

Meer informatie over schenken en uw vermogen

Wilt u meer informatie over schenken aan kinderen of derden, ook als het om grote bedragen gaat? Onze specialisten vermogens- en inkomensplanning kunnen u hierbij van dienst zijn. Uw keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Aan de hand van uw toekomstplannen met uw onderneming of privé maken zij samen met u een plan voor uw vermogensbeheer. Daarbij houden we rekening met de fiscale mogelijkheden. Vaak kan dan op eenvoudige wijze veel belastingheffing worden bespaard. Meer weten? Vult u dan onderstaand formulier in en we nemen contact met u op.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht