Het belang van algemene voorwaarden in de internationale handelspraktijk

algemene voorwaarden handelspraktijk

Wanneer uw onderneming over de landsgrenzen heen zaken gaat doen, krijgt uw onderneming ook te maken met het recht van het land waar uw contractspartij gevestigd is. Het is belangrijk om daar in de algemene voorwaarden rekening mee te houden. In dit artikel lichten we een aantal zaken die van belang zijn verder toe.

Taal

Het is van belang dat de algemene voorwaarden opgesteld worden in een taal die de contractspartij begrijpt. Dit hoeft niet de officiële taal van het vestigingsland van de contractspartij te zijn, het is voldoende om de algemene voorwaarden op te stellen in de taal waarin ook de onderhandelingen zijn gevoerd.

Weens koopverdrag

Wanneer uw onderneming zaken doet met een buitenlandse onderneming en u verkoopt roerende zaken, dan is automatisch, naast het nationale recht, ook het Weens koopverdrag van toepassing op de overeenkomst. Het Weens koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods, afgekort CISG) is inmiddels door ongeveer tweederde van de landen aanvaard, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en China.

Partijen hebben echter de mogelijkheid om het Weens koopverdrag niet van toepassing te laten zijn op hun overeenkomst. Ze hebben de mogelijkheid tot ‘opt-out’. Hiervan kan een onderneming gebruik maken door in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan te geven dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

Het Weens koopverdrag heeft voor- en nadelen. Voor bepaalde ondernemingen kan de werking van het Weens koopverdrag voordelen bieden. Een voorbeeld is dat ontbinding van een overeenkomst slechts mogelijk is bij een ‘wezenlijke tekortkoming’. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt daarentegen dat ontbinding mogelijk is bij ‘iedere tekortkoming’ die de ontbinding rechtvaardigt. Voor andere ondernemingen kan het juist beter zijn om uitdrukkelijk af te wijken van het verdrag. Eén van de nadelen van het Weens koopverdrag is dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet snel wordt aangenomen, omdat deze voor het sluiten van de overeenkomst aan de koper ter beschikking moeten worden gesteld in de taal van de koper. In het Nederlandse recht is het bij een internationale overeenkomst voldoende om te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Forumkeuze – keuze voor gerechtelijke instantie die over het geschil mag beslissen

Bij internationale contracten is het belangrijk om in de algemene voorwaarden aan te geven welk recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechter bevoegd is een geschil te beslechten als er onverhoopt een geschil ontstaat of een procedure gestart wordt. Zo voorkomt u dat u bij een geschil met een Spaanse contractspartij moet procederen in Spanje.

Forumkeuzebeding

Volgens wetgeving en rechtspraak van het Europees Hof is het van belang dat er wilsovereenstemming bestaat over het forumkeuzebeding. Een forumkeuzebeding opgenomen in de algemene voorwaarden is pas geldig indien de voorwaarden ook daadwerkelijk ter hand zijn gesteld. Het enkel verwijzen naar de algemene voorwaarden via een hyperlink is niet voldoende voor de toepasbaarheid van het forumkeuzebeding. Wanneer het voor de terhandstelling voldoende is om enkel te verwijzen naar de algemene voorwaarden via een hyperlink, is het van belang dat ook in de overeenkomst of offerte zelf expliciet verwezen wordt naar het in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding.

Eigendomsvoorbehoud

In veel algemene voorwaarden staat een eigendomsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de eigendom van een zaak pas overgaat op de koper, wanneer de koper aan al zijn verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien heeft voldaan.

Wanneer u echter een machine levert aan een Duitse onderneming en de afnemer raakt failliet, dan moet u bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud rekening houden met het Duitse recht. De gevolgen van een eigendomsvoorbehoud worden namelijk beheerst door het recht van de staat op welk grondgebied de zaak zich op tijdstip van levering bevindt. In juridisch jargon wordt dit wel ‘lex rei sitae’ genoemd. Het tijdstip van levering is bepalend. Wanneer de machine in Duitsland wordt geleverd, dan is Duits recht van toepassing. Geschiedt levering ‘af fabriek’, dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Maatwerk

Algemene voorwaarden vragen om maatwerk. Iedere branche en iedere onderneming heeft eigen kenmerken waarmee in de algemene voorwaarden rekening moet worden gehouden. In de internationale handelspraktijk geldt dit des te meer, nu er naast het Nederlands recht ook ander recht van toepassing kan zijn.

Wij kunnen uw algemene voorwaarden beoordelen op volledigheid of u adviseren over het aanpassen van de algemene voorwaarden. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met uw acconavm adviseur of stuur een mail naar international@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht