Geen werkvergunning nodig voor Oekraïense vluchtelingen

geen werkvergunning voor vluchtelingen

Update 2 juni 2022

Per 1 april 2022 is de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners in werking getreden. Neemt u een Oekraïense vluchteling in dienst? Dan hoeft u vanwege deze richtlijn voor hem of haar geen werkvergunning aan te vragen. Wel dient u deze personen aan te melden bij het UWV. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 augustus 2022.  In dit artikel leest u meer over de voorwaarden, de plichten en de overgangsperiode.

De voorwaarden

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen, als:

  • de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met u als werkgever;
  • de werknemer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt tot en met 31 augustus 2022 (was 30 mei 2022) de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, zoals een paspoort.

Inschrijven bij BRP

Oekraïense vluchtelingen die huisvesting hebben in Nederland, dienen zich zo snel mogelijk in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij het Gemeenteloket. Bij inschrijving in de gemeente ontvangen zij een Burgerservicenummer, dat is nodig om te kunnen werken. Zij hoeven zich niet in te schrijven bij het Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Meldplicht UWV

Zoals genoemd moet u uw nieuwe werknemer wel aanmelden bij het UWV. Twee werkdagen nadat de melding is gedaan, kan de werknemer starten met werken. Vul hiertoe het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijke beschermde werknemer uit Oekraïne in. Daarin vermeldt u de volgende informatie:

  • De gegevens van de werkgever: bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK-nummer en sector;
  • De identiteitsgegevens van de werknemer: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer van het reisdocument en v-nummer (vreemdelingennummer van de IND);
  • Gegevens over de werkzaamheden: begin- en einddatum van het dienstverband, functie, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidsduur, de toepasselijke cao (indien van toepassing), het loon en voor zover daarin wordt voorzien door de werkgever, gegevens over de huisvesting.

Van overgangsperiode naar meldplicht

Wellicht had u al eerder Oekraïense vluchtelingen in dienst. Die moet u nog wel aanmelden. Daarom gold tot en met 15 april 2022 een overgangsperiode waarin u de mogelijkheid kreeg om de melding te doen, ook al waren de werkzaamheden al aangevangen. Na 15 april geldt de meldplicht en dient u ten minste twee werkdagen van tevoren de nieuwe medewerker te melden.  Leeft u deze plicht niet na? Dan overtreedt u de Wet Arbeid Vreemdelingen en riskeert u een boete van 1.500 euro.

Wijzigingen aangeven

Gaat uw nieuwe werknemer andere werkzaamheden uitvoeren dan waarvoor u hem hebt aangenomen? Dan moet u dit ook melden bij het UWV. Hetzelfde geldt wanneer het werk eerder eindigt of juist langer duurt. Hiervoor komt het formulier ‘Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’ binnenkort beschikbaar. Tot die tijd kunt u wijzigingen doorgeven via de contactgegevens in de ontvangstbevestiging die u ontvangt na het indienen van de melding.

Zorgverzekering

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een zorgverzekering te regelen voor uw Oekraïense werknemers. Daarbij speelt de vraag of dit noodzakelijk is voor legaal verblijvende vluchtelingen zonder verblijfsstatus. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt binnenkort met een reactie op deze vraag. Tot die tijd kunnen zorgaanbieders de kosten declareren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ten laste van de subsidieregeling medische zorg voor onverzekerden.

Contact

Het is logisch dat u vragen hebt over het in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen. De adviseurs van acconavm staan voor u klaar. Maak gebruik van onderstaand contactformulier of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt. Samen brengen we u en uw onderneming verder.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ivo Dinjens
Ivo Dinjens (HR-adviseur Werkgeversservice)
‘Getting the right people to do the right work in a right way at the right time’: dé essentie van HR. Hiervoor zet Ivo Dinjens zich in als HR-Adviseur Werkgeversservice. Hij ondersteunt ondernemers in Zuid-Nederland bij HR-vraagstukken, salarisadministratie én om een duurzame arbeidsrelatie te realiseren met hun personeel. Met aandacht voor de mens achter het bedrijf is Ivo een gewilde sparringpartner voor talrijke ondernemers.


<< terug naar overzicht