http://accountant

Eindejaarstips 2014 voor iedereen

Inmiddels is het 2015 en hebben we nieuwe eindejaarstips opgesteld. De eindejaarstips 2015 vindt u hier.

Onderstaande eindejaarstips zijn voor iedereen interessant die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling.

Zie ook de Eindejaarstips 2014 voor privé en de Eindejaarstips 2014 voor ondernemers.

1        Aftrek lijfrentepremie mogelijk, maar let op!

Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Als u voldoende ruimte heeft, dan is het zaak dat u de premies daadwerkelijk in 2014 betaalt! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2014 in aftrek brengen.

Uitzondering bij staken onderneming

Er is een uitzondering op de regel dat lijfrentepremies alleen aftrekbaar zijn als zij ook daadwerkelijk in dat jaar betaald zijn. Staakt u als ondernemer uw onderneming in 2014 en zet u de stakingswinst vóór 1 juli 2015 om in een lijfrente, dan is de premie aftrekbaar. Wel moet u de premie ook voor 1 juli 2015 betaald hebben. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente.

2        Vermogenstoets: belastingnadeel of -voordeel?

Vanaf 2013 geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Hebt u vermogen? Dan betaalt u een verhoogde eigen bijdrage voor de AWBZ.

Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

Hebt u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, houd dan uw vermogen – zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 – in de gaten. Op 1 januari 2014 is namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen uitgevoerd. Bij te veel vermogen ontvangt u geen toeslag.

Eigen bijdrage AWBZ

Voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ telt uw verzamelinkomen mee. Naast 4% van uw vermogen, wordt vanaf 2013 ook nog 8% van uw belaste box 3-vermogen bij het verzamelinkomen geteld. Het verzamelinkomen is de basis voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Overigens wordt voor de bepaling van deze eigen bijdrage uitgegaan van het verzamelinkomen en het vermogen in box 3 van twee jaar eerder.

Vermogen verlagen

Door te schenken aan kinderen, kleinkinderen of een goed doel (al dan niet onder schuldigerkenning) verlaagt u uw vermogen en verkleint u het nadeel van de vermogenstoets voor de toeslagen en de eigen bijdrage AWBZ. Wilt u eens verder praten over uw eigen vermogen en op welke wijze u dat verstandig kunt verlagen, neem dan eens contact op met onze Estate Planners. Dit zijn ervaren belastingadviseurs met als specialisatie alles over vermogens- en inkomensplanning. U kunt een mail sturen naar estateplanning@acconavm.nl of contact opnemen met uw accountmanager.

3        Beleggingen? Groene projecten met extra voordeel

Hebt u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Belegt u in groene projecten, dan is de Belastingdienst u goed gezind. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 56.420 (€ 112.840 voor partners gezamenlijk). Bovendien hebt u in 2014 nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Check het fonds

Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen. Zo niet, dan profiteert u niet van de voordelen!

Ook groene beleggingen tellen mee voor de vermogenstoets

Hebt u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, houd er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet als vrijstelling telt voor de toeslagen. Groene beleggingen tellen dus mee als vermogen voor de vermogenstoets.

4        Voorkom inkomensgat door verhoging AOW-leeftijd

De komende jaren zult u langer moeten doorwerken voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze leeftijd gaat namelijk stapsgewijs omhoog. In 2015 betreft dit drie maanden. Na 2015 gaat dit volgens de plannen van het huidige kabinet nog sneller omhoog. Hierdoor bereikt u de AOW-leeftijd in 2018 met 66 jaar en in 2021 met 67 jaar. Doordat u later AOW krijgt, wordt u mogelijk geconfronteerd met een inkomensgat. Afhankelijk van uw leeftijd kan het verstandig zijn om hier nu al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten.

Partnertoeslag gaat verdwijnen

De partnertoeslag vervalt op 1 april 2015. Dat is al besloten in 1995. U heeft na 1 april 2015 alleen nog recht op toeslag als u bent geboren voor 1 januari 1950, u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was én voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele partnertoeslag kreeg.

Zet alvast geld opzij

Bereikt u straks de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan door het vervallen van de partnertoeslag uw gezamenlijk inkomen lager uitvallen dan waar u op rekende. Het is daarom verstandig om daar nu alvast rekening mee te houden, bijvoorbeeld door wat extra geld opzij te zetten. Nog beter is het om een financieel plan op te stellen. Hiermee heeft u een goede indicatie van uw netto-inkomen per maand. Onze financiële planners hebben ruime ervaring met het opstellen van een financieel plan.

5        Periodieke giften aan ANBI

Bent u van plan om periodiek een bedrag te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden, bedenk dan of u dit periodiek wilt doen. Dit kan zonder notariële akte en zorgt dat u de gift volledig kunt aftrekken van uw inkomen, zonder drempel. Vanaf 1 januari 2014 is namelijk de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de periodieke gift in de inkomstenbelasting vervallen en dat bespaart notariskosten.

Schenkingsovereenkomst

De periodieke gift is vanaf 2014 aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De juristen van acconavm kunnen u adviseren bij het opstellen van de schenkingsovereenkomst.

Schenken aan culturele ANBI extra voordelig

Schenkt u aan een culturele ANBI, dan mag u uw gift voor de berekening van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn.

6        Stel uitgaven voor specifieke zorgkosten niet langer uit

Maakt u kosten voor ziekte of invaliditeit, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. De aftrek van specifieke zorgkosten wordt steeds verder aan banden gelegd. Alleen de uitgaven voor specifieke zorgkosten die u niet vergoed krijgt van uw ziektekostenverzekering mag u aftrekken (voor zover deze meer bedragen dan het wettelijk eigen risico).

7        Belastingvrij schenken in 2014 nog extra aantrekkelijk

Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is meestal voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting!

De regels van schenken in een notendop

Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.229. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 25.096. Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt.

Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan nog verhoogd worden tot € 52.281 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. Er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking doet.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenken voor eigen woning eindigt

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er zelfs een hogere vrijstelling als het gaat om een schenking voor de eigen woning. In plaats van het plafond van € 51.407, geldt tijdelijk een vrijstelling van maximaal € 100.000, mits het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Ook de leeftijdsgrens vervalt tijdelijk en tevens is de relatie tussen schenker en ontvanger niet van belang. Iemand mag dus ook een schenking (maximaal € 100.000) voor de eigen woning ontvangen van een ander familielid of van een willekeurige derde. Voor deze regeling geldt nog een aantal specifieke bepalingen. Neem bij vragen contact op met uw adviseur.

8               Extra korting bij opname levenslooptegoed weer vanaf 2015

In 2014 is dit voordeel niet van toepassing, maar in 2015 kunt u het volledige levenslooptegoed onder gunstige condities opnemen.

Opname volledige tegoed in 2015 onder gunstige voorwaarden

Besluit u in 2015 het volledige tegoed in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2013 op de rekening stond. Het tegoed dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2012 is wel volledig belast. U mag zelf weten waaraan u het tegoed besteedt. De eis dat het levenslooptegoed alleen kan worden opgenomen voor verlof, is komen te vervallen.

Neemt u uw volledige tegoed in 2015 op, dan kunt u niet meer bijstorten op de levenslooprekening. De levensloopregeling is dan voor u definitief beëindigd.

Opname van het levenslooptegoed in delen

U kunt het gespaarde bedrag op de levenslooprekening in 2015 ook in delen opnemen. Dit is echter minder voordelig. Slechts voor het laatste deel van het levenslooptegoed dat u opneemt, geldt dat de belasting wordt berekend over 80% van dit tegoed. U betaalt belasting over 100% van het levenslooptegoed dat u vóór het laatste deel opneemt.

Whitepaper Eindejaarstips 2014

De volledige whitepaper met Eindejaarstips 2014 is kosteloos beschikbaar. Download hiervoor onderstaande pdf.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Acconavm Eindejaarstips 2014 november 2014.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht