Een cliëntenonderzoek doen bij een ongebruikelijke transactie

cliëntenonderzoek

Krijgt u als ondernemer te maken met grote contante betalingen van 10.000 euro of meer? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken én een cliëntenonderzoek te doen. In deze blog vertel ik u graag hoe u zo’n cliëntenonderzoek aanpakt.

Verplichting

Als u grote contante betalingen ontvangt, loopt u relatief meer risico dat uw klanten geld witwassen of terrorisme financieren. Daarom moet u volgens de aangepaste* Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een melding doen bij de Financial Intelligence Unit Nederland. In een eerdere publicatie leest u hoe u zo’n melding doet.

Vóórdat de transactie plaatsvindt

Voordat een ongebruikelijke contante betaling plaatsvindt, bent u verplicht een cliëntenonderzoek te doen. In het cliëntenonderzoek verifieert u de identiteit van uw klant.

Het cliëntenonderzoek kan in verschillende gradaties plaatsvinden:

 • een normaal cliëntenonderzoek;
 • een vereenvoudigd cliëntenonderzoek;
 • een verscherpt cliëntenonderzoek.

Een normaal cliëntenonderzoek

In de basis kunt u uitgaan van een normaal cliëntenonderzoek. Dit houdt in:

 • U controleert en registreert de identiteit van de cliënt.
 • U controleert en registreert de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden.
 • U legt het doel en de aard van de opdracht of transactie vast.
 • U kunt een voortdurende controle uitoefenen op de zakelijke relatie.
 • U stelt vast of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is.
 • U controleert of de cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt.

Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek

In sommige gevallen kunt u aantonen dat de transactie een laag risico heeft op witwassen of terrorismefinanciering. Dit komt echter zelden voor, bijvoorbeeld bij leveringen aan beursfondsen. Wilt u nagaan of een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat? Ga naar de website van Bureau Financieel Toezicht.

Een verscherpt cliëntenonderzoek

In sommige gevallen moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen:

 • Als u vooraf een verhoogd risico vermoedt op witwassen of terrorismefinanciering.
 • Als de staat waarmee u zakendoet op de lijst met risicolanden
 • Als de cliënt een politiek prominent persoon is, of een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

Twijfelt u of een verscherpt cliëntonderzoek nodig is? Neem contact op met uw acconavm-adviseur.

Een verscherpt cliëntonderzoek kan inhouden:

 • U beoordeelt de documenten op echtheid.
 • U vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor de cliënt.
 • U doet nader onderzoek naar de bevoegdheden en functies van directie en gevolmachtigden in de organisatie van de cliënt.
 • U onderzoekt afnemers en tussenpersonen van de cliënt.
 • U onderzoekt naar risico’s van fraude en daarop gerichte preventieve maatregelen.
 • U doet steekproefsgewijs onderzoek naar de herkomst en bestemming van goederen.

Laat u goed informeren

U ziet: er komt veel kijken bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek. acconavm voorziet u graag van meer informatie over de Wwft en de voorwaarden. Vanwege uw geheimhoudingsplicht moet u het cliëntonderzoek en de melding vervolgens zelf doen.

*In juli 2018 zijn de richtlijnen van de Wwft al aangescherpt. Tot 1 januari werd er vaak soepel gehandhaafd, vanaf 1 januari 2019 is deze milde aanpak voorbij. Lees in een eerdere blog wat er is veranderd.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht