De dga en zijn pensioen in eigen beheer, de stappen

De dga en zijn pensioen in eigen beheer, de stappen

Pensioen in eigen beheer

Over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer hebt u al veel kunnen lezen in ons kennisdossier pensioen in eigen beheer. Dit artikel brengt overzichtelijk in kaart welke stappen u als directeur-grootaandeelhouder wanneer dient te zetten. De wetsvoorstellen zijn aangenomen.

Voor een dga met een pensioen in eigen beheer is nu actie vereist. Onderstaand geven wij schematisch weer wat momenteel de te nemen stappen zijn. Van 2017 t/m 2019 zijn er drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen inzake uw pensioen in eigen beheer.

Als eerste dient u te bepalen of u nog een pensioen in eigen beheer opbouwt of dat de opbouw van de aanspraak gestaakt is.

Schematisch weergegeven de te nemen stappen:

Pensioen in eigen beheer

*Korting bij afkopen in 2017 het hoogst, NU ACTIE ONDERNEMEN!

Let op! Bij het afkopen van het pensioen in eigen beheer krijgt u kortingen. In 2017 is de korting het hoogst. Wilt u uw pensioenverplichting afkopen? Doe dit dan nog in 2017 voor de hoogste belastingkorting!

Let op! U dient 1 maand na het nemen van uw besluit inzake uw pensioen in eigen beheer een formulier richting de Belastingdienst te verzenden, waarin u kenbaar maakt wat u met uw pensioen gaat doen!

Houdt u het pensioen in eigen beheer in stand, pas dan extra op met dividenduitkeringen. Een dividenduitkering is alleen mogelijk als er voldoende vermogen in uw bv is en blijft voor de dekking van het pensioen. Daarbij speelt niet de fiscale waarde van de pensioenverplichting een rol, maar de commerciële waarde.

Kiest u voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in de oudedagsverplichting, vergeet dan uw partner niet. Omdat dit ook gevolgen heeft voor zijn of haar pensioenrechten moet uw partner en eventueel ook uw ex-partner instemmen met uw keuze. Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn goede afspraken noodzakelijk.

Samenvattend

Een keuze rondom uw pensioen in eigen beheer vereist een zorgvuldige afweging en een goede timing. Laat u dan ook adviseren met betrekking tot uw keuze, ook in samenhang met eventuele verzekeringspolissen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht