Compensatieregeling zwangerschapsuitkering

compensatieregeling zwangerschapsuitkering

Het is zover, de aanvraag voor de compensatieregeling van zwangerschapsuitkering kan vanaf heden aangevraagd worden.

Wat ging hieraan vooraf?

In de periode voor 1 augustus 2004 kende Nederland voor de zwangere vrouwen een zwangerschapsuitkering ingevolge de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Sinds 4 juni 2008 kent Nederland een zwangerschaps- en bevallingsuitkering in de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit is geregeld in de WAZO. In de tussenliggende periode kende Nederland echter geen regeling.

De Centrale Raad van Beroep heeft in juli 2017 bevestigd dat iedere vrouwelijke zelfstandige die in de periode 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 is bevallen, recht heeft op een compensatieregeling.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

Vrouwen die in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 zijn bevallen, die gewerkt hebben als zelfstandige, beroepsbeoefenaars of meewerkend echtgenoten en geen recht hadden op uitkering wegens zwangerschap en bevalling.

Wat wordt hier precies onder deze categorieën verstaan?

Indien degene die aan de voorwaarde voldoet inmiddels overleden is, hebben de nabestaanden recht op deze compensatie. Geen recht op vergoeding heeft degene die al een uitkering, schadevergoeding, schadeloosstelling of compensatie van het UWV ontvangen heeft in verband met haar zwangerschap en bevalling.

Compensatieaanvraag

In de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 kunt u uw verzoek middels een speciaal formulier bij  het UWV indienen. Aanvragen die na deze datum binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.

Compensatiebedrag

De compensatie bedraagt € 5.600 en wordt in de periode van 1 januari 2019 tot 1 april 2019 uitgekeerd. Let op: de compensatie vormt dan in 2019 inkomen en kan dus invloed hebben op toeslagen 2019, etc.

Advies

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, maar heeft u aanvullende vragen alvorens u uw aanvraag indient? Of kunnen wij u van dienst zijn bij het verzorgen van de aanvraag? Neem dan gerust contact op met uw acconavm adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht