Compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige ziekte

Langdurig zieken

Regel uw ketenmachtiging eHerkenning op tijd

Hebt u op of na 1 juli 2015 een ontslagvergoeding betaald bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke compensatie van dit bedrag. Dit gaat al gauw om duizenden euro’s. Juridisch Adviseur Wilma Frankema legt u uit wanneer u in aanmerking komt en hoe u de compensatie voor deze transitievergoeding kunt aanvragen.

Regeling Compensatie Transitievergoeding

Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding kan de werkgever de betaalde ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van het UWV. Deze regeling moet werkgevers stimuleren om dienstverbanden van werknemers zonder uitzicht op herstel te beëindigen. Dit geeft duidelijkheid voor werknemers. Tegelijkertijd wordt door de compensatie voorkomen dat werkgevers een opeenstapeling van kosten hebben bij zieke werknemers.  We schreven al eerder een blog over deze compensatievergoeding bij slapende dienstverbanden.

Voorwaarden regeling

De compensatieregeling geldt voor ontslagvergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Ook voor oude gevallen uit het verleden kunt u dus een aanvraag indienen. Lag het einde van de loondoorbetalingsperiode wegens ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

De volgende voorwaarden gelden voor compensatie:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werkgever heeft een ontslagvergoeding betaald aan de werknemer.

Als werkgever moet u deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een ontslagvergunning van het UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter
  • een beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd
  • een bewijs dat de hele ontslagvergoeding is betaald (bankafschrift). Het UWV vergoedt overigens niet meer dan de transitievergoeding zoals die gold aan het eind van de 104-weken ziekteperiode. Is een werknemer meer dan 2 jaar ziek geweest, dan kan het dus verstandig zijn om het dienstverband zo snel mogelijk te beëindigen.

Wanneer aanvragen? Let op!

Is de ontslagvergoeding betaald op of ná 1 april 2020 dan moet de compensatie worden aangevraagd binnen zes maanden na de volledige betaling. Heeft u de ontslagvergoeding vóór 1 april 2020 betaald dan moet de compensatie worden aangevraagd vóór 1 oktober 2020. Kom dus op tijd in actie.

Ketenmachtiging voor eHerkenning; regel dit op tijd

De aanvragen voor de compensatieregeling kunnen uitsluitend digitaal worden gedaan via het werkgeversportaal bij het UWV. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Indien u de aanvraag laat verzorgen door een gemachtigde,  zoals bijvoorbeeld uw adviseur werkgeversservice van acconavm, dan moet deze beschikken over een ketenmachtiging eHerkenning. acconavm  kan dit op een eenvoudige manier samen met u regelen.

Let op: het aanvragen van eHerkenning of een ketenmachtiging voor eHerkenning heeft een zekere doorlooptijd. Vraag dit daarom ruim op tijd aan. Doe dit bij voorkeur vóór 1 september 2020, dan kan de aanvraag voor de compensatieregeling op tijd worden ingediend.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over deze compensatieregeling of over de ketenmachtiging voor eHerkenning? Via onderstaand formulier stelt u eenvoudig uw vraag of mail rechtstreeks aan juristen@acconavm.nl. We nemen dan contact met u op. Ook uw accountmanager helpt u graag verder.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht