Compensatie Transitievergoeding is van kracht per 1 april 2020

transitievergoeding

Eindelijk is de kogel door de kerk: de Tweede en Eerste kamer hebben ingestemd met de Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf april 2020 is deze aan te vragen voor actuele gevallen.

De regeling is bedoeld voor transitievergoedingen die betaald zijn bij ontslag wegens langdurige ziekte van een werknemer. Ondanks dat de regeling pas vanaf april 2020 van kracht wordt, kunt u nu al anticiperen op deze regeling.

In juni 2018 hebben wij u al geïnformeerd over de komst van deze compensatieregeling.

Wanneer is compensatie van toepassing?

De compensatieregeling is met terugwerkende kracht van toepassing voor gevallen die vanaf 1 juli 2015 hebben gespeeld. Voor deze gevallen moet de compensatie uiterlijk 1 oktober 2020 bij het UWV zijn aangevraagd.

Welke vergoedingen komen precies in aanmerking?

Het betreft de transitievergoedingen die u als werkgever heeft betaald aan werknemers die uit dienst zijn gegaan wegens langdurige ziekte. In de praktijk meestal na twee jaar ziekte. Sinds 2015 bent u verplicht ook in die gevallen de transitievergoeding te betalen. Om recht te hebben op de vergoeding moet deze daadwerkelijk zijn betaald. De arbeidsovereenkomst moet zijn opgezegd of ontbonden, of niet verlengd ingeval van een tijdelijke overeenkomst. Ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden heeft u recht op de vergoeding. Het UWV is belast met de uitvoering en zal ook de bedragen gaan uitbetalen.

Wanneer is het mogelijk om de aanvraag in te dienen?

Zoals eerder aangegeven is het pas per 1 april 2020 mogelijk om de aanvraag te doen. Wij raden u aan de aanvraagdatum tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 in uw agenda te noteren. U heeft dus een half jaar de tijd voor de aanvraag.

Welke informatie heeft u nodig voor de aanvraag?

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is beëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan moet u denken aan:
  a)  de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  b)  de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ontbonden;
  c)  de beëindigingsovereenkomst die aantoont dat met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming van UWV: dan is een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode van ziekte en de naam van de behandelend bedrijfsarts noodzakelijk.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (bewijs in de vorm van loonstroken).
 • Gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding van de werknemer te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Advies

Wij raden u aan te inventariseren of er in uw organisatie situaties hebben gespeeld waarbij de compensatieregeling met terugwerkende kracht van toepassing kan zijn. Voor die gevallen kunt u nagaan of alle benodigde gegevens compleet zijn in het medewerkersdossier. Als dat niet het geval is, kunt u direct actie ondernemen om het dossier verder te completeren, zodat op de openstellingsdatum direct de aanvraag kan worden ingediend. Uiteraard kunnen de adviseurs van acconavm u helpen met het indienen van de aanvraag. Wilt u nader advies over deze compensatieregeling of wellicht spelen er in uw organisatie andere onderwerpen rondom uw personeel, neem dan contact op met de adviseurs van acconavm via onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht