Btw-wijzigingen per januari: wat betekent dit voor u?

De heffing van btw bij internationale goederenhandel wijzigt per 2020. Het doel: de regels in de hele EU gelijktrekken en zo onduidelijkheden wegnemen.

De wijzigingen gelden voor:

  1. Intracommunautaire leveringen:
  • voorwaarden toepassen 0%-tarief;
  • bewijs voor intracommunautaire leveringen.
  1. Ketentransacties

Intracommunautaire leveringen

Ondernemers mogen 0 procent btw factureren voor een goederenlevering aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat. In de voorwaarden daarvoor veranderen de volgende zaken:

  • Voorwaarden toepassen 0%-tarief

Hiervoor moesten ondernemers hun afnemer in de andere EU-lidstaat identificeren. Tot 1 januari 2020 had een onjuiste identificatie alleen geen gevolgen.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er wel gevolgen. Is de identificatie onjuist? Dan mag u het 0%-tarief niet toepassen. Let er ook op dat u het juiste btw-identificatienummer op de ICP-opgaaf vermeldt. In beide gevallen leidt een foutief nummer tot naheffingsaanslagen.

  • Bewijs voor intracommunautaire leveringen

Vanaf 1 januari 2020 moet een ondernemer ten minste twee bewijsstukken overleggen. Deze moeten:

  1. niet tegenstrijdig zijn met elkaar.
  2. onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld.

In feite levert deze aanpassing een beperking op van de tot nu toe geldende vrije bewijsleer. Die vrije bewijsleer hield in dat u kon aantonen dat het 0%-tarief terecht in rekening was gebracht. Per 1 januari moeten transactiedossiers nóg beter op orde zijn.

Conclusie intracommunautaire leveringen

Voor Nederlandse ondernemers zorgt dit voor een verzwaring van de bewijslast om aanspraak te maken op het btw-nultarief.

Ketentransacties: betere positie voor ondernemers

De laatste ‘quick fix’ bevat een regeling voor ketentransacties. Vanaf 1 januari 2020 wordt in de hele EU hetzelfde antwoord gegeven op de vraag:

Aan welke transactie in een keten van transacties moet het internationale goederenvervoer worden toegerekend? Hierdoor zouden alle transacties in de keten door de hierbij betrokken EU-lidstaten op gelijke wijze in de heffing worden betrokken.

Ook deze regeling leidt tot een verbetering van de positie van ondernemers die veel goederen binnen de EU grensoverschrijdend leveren.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 wordt de huidige KOR gemoderniseerd. En er komt een omzetgerelateerde vrijstelling van de btw. Ook nieuw is dat automatisch ontheffing van administratieve verplichtingen wordt verleend. U kunt (voorlopig) nog steeds jaaraangifte doen voor de btw.

De nieuwe KOR geldt voor ondernemers met een maximale omzet van 20.000 euro op jaarbasis. Ook staat de nieuwe KOR open voor in Nederland gevestigde rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

Per 1 januari wordt het verschil in het btw-tarief tussen papieren en digitale boeken opgeheven. Publicaties waarvoor het 9%-tarief al gold voor de papieren uitgave, mogen nu ook in digitale vorm met het 9%-tarief worden verkocht.

Is dit voor u een kans om uw prijzen te verlagen, of uw marges te verhogen? Bespreek uw strategische kansen met uw acconavm adviseur.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht