Btw-regels internationale goederenhandel: dit is er veranderd

internationaale goederen handel

Op 1 januari zijn de regels voor de btw-heffing op internationale goederenhandel aangepast. Het doel: de regels in de EU harmoniseren en vereenvoudigen. Ontdek wat er is veranderd, wat dit voor u betekent én hoe acconavm u kan ondersteunen.

 De wijzigingen gelden voor intracommunautaire leveringen, voorraad op afroep of consignatieleveringen en ketentransacties. Lees hoe het zit.

1  Intracommunautaire leveringen (ICL)

Levert u vanuit Nederland naar andere EU-landen? Dit noemen we ook wel intracommunautaire leveringen. Om hierop het 0%-tarief toe te passen is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U vermeldt het correcte btw-identificatienummer op facturen
  Het is noodzakelijk dat u als leverancier het juiste btw-identificatienummer van de afnemer op uw factuur vermeldt. Voorheen was het vermelden van het juiste btw-identificatienummer slechts een formele eis, maar sinds 1 januari 2020 is dit een harde verplichting.Hierbij is het belangrijk dat u nagaat of het btw-identificatienummer klopt. Dit kan via het VIES-systeem. Ons advies: controleer de btw-identificatienummers periodiek. Maak hiervan ook een printscreen en voeg dit bij uw administratie.
 • U levert bewijs voor grensoverschrijdend vervoer
  Als leverancier moet u bij elke intracommunautaire levering bewijzen dat de goederen grensoverschrijdend zijn vervoerd. Zorg voor minimaal 2 bewijsstukken, die:
  – niet tegenstrijdig zijn met elkaar;
  – onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld.
  Denk bijvoorbeeld aan een ondertekend CMR-document en een bankafschrift van de betaling voor het vervoer.
  Regelt u het vervoer niet zelf? Zorg dan dat u binnen 10 dagen na de levering documenten van de kopende partij ontvangt. Maak hierover tijdig afspraken. Desnoods kunt u uw koper vragen om een bankgarantie van het btw-bedrag, dat u bij een binnenlandse levering in rekening zou moeten brengen.
 • U dient een ICP-opgaaf in
  Als er sprake is van een ICL, dan moet u ook een ‘opgaaf intracommunautaire prestaties’ (ICP) indienen bij de Belastingdienst.

2 Voorraad op afroep / consignatieleveringen

Bij voorraad op afroep brengt u uw goederen naar uw klant in een andere EU-lidstaat. U houdt in eerste instantie het eigendom van de goederen: uw klant hoeft dus nog niet te betalen. Uw klant houdt de goederen in zijn magazijn, om ze indien nodig aan de voorraad te kunnen onttrekken. Óf om ze te verkopen en leveren aan zijn eigen afnemers (hij houdt de goederen ‘in consignatie’), óf voor eigen gebruik (voorraad op afroep).

Sinds 1 januari vormt in dergelijke situaties de overbrenging van eigen goederen – onder voorwaarden – géén fictieve intracommunautaire levering. Dit was voorheen wel het geval. Het voordeel is dat u als leverancier zich niet in de lidstaat van uw afnemer hoeft te registreren. Voorwaarde is dat uw afnemer de goederen binnen één jaar afroept.

Tegelijk gelden er nog andere administratieve verplichtingen. Bent u benieuwd welke dit zijn? Neem dan contact op met uw acconavm adviseur.

Quick fix of administratieve last?

Hoewel deze aanpassing de btw-regels moet vereenvoudigen, kan dit in de praktijk juist een verzwaring van uw administratieve last vormen. Voor sommige organisaties weegt dit niet op tegen het voordeel. Zij kiezen er bewust voor om de nieuwe regels niet toe te passen. Hoe zit dat bij u? Maak zelf uw afweging. Uiteraard denken de btw-specialisten van acconavm hierin graag met u mee.

3  Ketentransacties

Bij ketentransacties worden goederen verschillende keren verhandeld, waarbij de goederen uiteindelijk rechtstreeks van de eerste verkoper naar de laatste afnemer worden vervoerd.

Worden de goederen vervoerd naar een andere EU-lidstaat? Dan komt in beginsel slechts één transactie in de keten in aanmerking voor het 0%-tarief. Tot nu toe was het vaak onduidelijk welke transactie hiervoor in aanmerking kwam, vooral wanneer een tussenpersoon het transport regelde. Hiervoor werd destijds vaak aansluiting gezocht bij de afgesproken leveringsvoorwaarden.

Voor welke transactie kiest u het 0%-tarief?

Sinds januari bepaalt een nieuwe regeling welke levering als intracommunautaire levering wordt aangemerkt (en dus in aanmerking komt voor het 0%-tarief). Dit is de levering aan of door de ‘tussenhandelaar’ in de keten. Alle andere leveringen gelden als binnenlandse leveringen, tenzij de vereenvoudigde ABC-regeling wordt toegepast.

Wie is de tussenhandelaar?

De tussenhandelaar is de leverancier die de goederen verzendt of laat vervoeren, óf voor zijn eigen rekening door een derde laat verzenden of vervoeren. De tussenhandelaar is nooit de eerste leverancier in de keten.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De intracommunautaire levering vindt plaats aan de tussenhandelaar
  Dit is zo als de tussenhandelaar een btw-identificatienummer heeft in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van aanvang van het vervoer.
  In deze situatie verricht de tussenhandelaar een intracommunautaire verwerving in het land waar het vervoer eindigt. Hiervoor geldt het 0%-tarief.
 2. De intracommunautaire levering vindt plaats door de tussenhandelaar
  Dit is zo als de tussenhandelaar een btw-identificatienummer heeft in dezelfde lidstaat als de lidstaat van aanvang van het vervoer.In deze situatie verricht de tussenhandelaar een intracommunautaire levering in het land waar het vervoer aanvangt. Hiervoor geldt het 0%-tarief.

Check het met een quickscan op uw facturen

Wilt u meer informatie? Of bent u benieuwd of (één van) de wijzigingen ook op u van toepassing zijn?  Denk dan aan een Quickscan Facturen. Hierin nemen we uw facturen onder de loep en kijken we of u beschikt over de juiste bewijsstukken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via btwadvies@acconavm.nl of bel met onze btw-adviseur Najma Abdullahi via +3188-4467401.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht