Bezwaartermijn verstreken? Toch vermindering WOZ-beschikking mogelijk

WOZ

Jaarlijks, aan het begin van het jaar, worden er weer acties uitgezet om alle burgers er op te wijzen dat ze tijdig bezwaar moeten maken tegen de nieuwe WOZ-beschikking. Die is tegenwoordig vaak opgenomen in de aanslag gemeentelijke heffingen. Vaak blijkt toch pas als de termijn is verlopen dat de vastgestelde waarde te hoog is.

De WOZ-waarde is tegenwoordig van belang voor de volgende heffingen:

 1. Onroerendezaakbelasting;
 2. Rioolheffing;
 3. Watersysteemheffing (waterschap);
 4. Schenk- en erfbelasting;
 5. Eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting;
 6. Waarde verhuurde woningen in Box 3 voor de inkomstenbelasting;
 7. Verhuurdersheffing.

Valt nog iets te doen aan de WOZ-waarde indien de bezwaartermijn is verstreken?

Dat kan in beginsel in 2 gevallen.

Nieuwe belanghebbenden

Indien erfgenamen een woning erven, kunnen zij een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen ook al is de bezwaartermijn van de oorspronkelijke beschikking verstreken. Door de vererving zijn zij nieuwe belanghebbenden geworden. Tegen die nieuwe beschikking kunnen zij binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Komt de gemeente hieraan tegemoet, dan verlaagt dit ook de waarde voor de erfbelasting.

Ambtshalve bezwaar

Daarnaast is het binnen 5 jaren na de datum van de beschikking altijd mogelijk om als belanghebbende ambtshalve bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking. De gemeente is op grond van het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ verplicht het bezwaar te beoordelen indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De te hoge waarde blijkt binnen 5 jaar na de vaststelling van de WOZ-beschikking; en
 • De werkelijke WOZ-waarde ligt ten minste 20% onder de vastgestelde waarde; en
 • De waardevermindering bedraagt minimaal € 5.000.

De grens van 20% zal natuurlijk vaak een belemmering vormen. Doch indien werkelijk een fout is gemaakt kan dat met een beroep op dit besluit gewijzigd worden. Veelal zult u wel met een gefundeerd taxatierapport moeten aantonen dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Voor meer vragen over de WOZ-beschikking en de consequenties hiervan, raadpleeg uw belastingadviseur.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht