Belastingschulden aftrekbaar in Box 3?

Belastingschulden

Belastingschulden zijn normaliter niet aftrekbaar in Box 3. Een uitspraak van de Hoge Raad lijkt mogelijkheden te creëren en kan zo zorgen voor een besparing van belastingheffing op Box 3 vermogen. Wij zochten het uit. Hoewel de casus uitzonderlijk is en een belastingschuld van circa € 100 miljoen betrof, kunnen we de uitspraak ook toepassen op kleine belastingschulden.

Waar ging het om?

De directeur-grootaandeelhouder van een holding-bv verkocht een groot deel van zijn aandelen in de holding aan zijn kinderen voor ongeveer € 100 miljoen. Destijds was er nog geen bedrijfsopvolgingsregeling. Door de verkoop van de aandelen kregen de kinderen een schuld van € 100 miljoen aan vader. Daarnaast moest vader een groot bedrag aan inkomstenbelasting betalen (aanmerkelijk belangheffing) ter zake de verkoop van de aandelen. Hiervoor geldt een betalingsregeling waarbij je de belastingschuld gedurende 10 jaren renteloos kunt afbetalen aan de Belastingdienst.

Doch belastingschulden zijn behoudens de volgende twee uitzonderingen niet aftrekbaar in Box 3. De uitzonderingen zijn:

  1. Erfbelastingschulden zijn wel aftrekbaar
  2. Als je tijdig een voorlopige aanslag aanvraagt (uiterlijk 8 weken voor einde kalenderjaar) dan wel tijdig een aangifte indient (uiterlijk 13 weken voor einde kalenderjaar) en de aanslag niet voor het einde van het kalenderjaar is opgelegd dan mag je deze belastingschuld in mindering brengen in Box 3.

De adviseurs van deze dga hebben om aftrek van de schuld in Box 3 te creëren het volgende bedacht. De dga verkoopt de vorderingen op zijn kinderen aan zijn eigen bv en draagt ook de schuld aan de Belastingdienst over aan zijn eigen bv. Die bedragen worden verrekend en er resteert in dit geval een grote schuld van de dga aan de bv. Gevolg is dat die schuld wel aftrekbaar is in Box 3 want het is geen belastingschuld. De Belastingdienst is het hier natuurlijk niet mee eens. Zij zien geen zakelijke reden om de vordering en schuld over te dragen. Daarnaast zou de Belastingdienst voor de overdracht van de belastingschuld toestemming hebben moeten geven.

Whitepaper: Belastingschulden aftrekbaar in Box 3?

In onze whitepaper: Belastingschulden: aftrekbaar in Box 3? vertellen we hoe de Hoge Raad hiertegenaan kijkt en wat dit betekent in een grotere context. U kunt de whitepaper kosteloos downloaden via onderstaande button. Of vraag onze belastingspecialist naar slimme besparingtips via het contactformulier.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Belastingschulden aftrekbaar in box 3 whitepaper - oktober 2016.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht