Arbeidsvoorwaarden en huishoudelijk reglement

reglement

Het vastleggen van regels die gelden binnen uw organisatie schept duidelijkheid, werkt preventief en biedt houvast over wat bijvoorbeeld de verplichtingen zijn bij ziekmelding, het gebruik van internet, social media en e-mailen, wat het resterende recht aan vakantiedagen, etc., is. Ook in het geval van een juridisch conflict met een medewerker staat u veel sterker als u de regels en richtlijnen hebt vastgelegd. U kunt onderscheid maken in het arbeidsvoorwaardenreglement, huishoudelijk reglement en het personeelshandboek.

Arbeidsvoorwaardenreglement

In een arbeidsvoorwaardenreglement vindt u alle arbeidsvoorwaarden die gelden binnen de organisatie. Het arbeidsvoorwaardenreglement maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. Hier kunnen medewerkers uitgebreide informatie vinden bijvoorbeeld over regels rondom bijzonder verlof en woon- en werkverkeer en andere aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan ordevoorschriften, oftewel werkinstructies ten behoeve van een goede gang van zaken in uw bedrijf. Het helpt (nieuwe) werknemers wegwijs te worden in de huisregels en de richtlijnen die er worden gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is de voorschriften betreffende bedrijfskleding. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst en het arbeidsvoorwaardenreglement.

Personeelshandboek

In het personeelshandboek kunt u alles opnemen wat niet in de arbeidsovereenkomst staat, maar wat u toch zwart op wit wilt hebben voor alle werknemers. Een voorbeeld hiervan is onder andere studiefaciliteiten binnen de organisatie of het overzicht van vergoedingen voor onkosten.

De toegevoegde waarde

Goed personeel aantrekken en behouden is een bepalende factor voor het succes van een organisatie. Hiervoor is een professioneel personeelsbeleid noodzakelijk. Door de collectieve regelingen van het arbeidsvoorwaarden reglement, huishoudelijk reglement en het personeelsreglement vast te leggen in één uniform document, wordt op een transparante wijze inzicht gegeven in de mogelijkheden binnen uw onderneming en het gevoerde personeelsbeleid. Daarnaast werkt het efficiënt, zorgt het voor duidelijkheid en structuur voor uw personeel en uw organisatie.

De adviseurs van acconavm werkgeversservice, in samenspraak met de juridisch adviseurs, kunnen u adviseren in het opstellen van een Arbeidsvoorwaarden- en Huishoudelijk reglement wat past bij uw onderneming. Ook bij het samenstellen van een personeelshandboek kunt u bij onze adviseurs terecht. Vraag ernaar bij uw werkgeversservice of stuur een email naar wgs@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht