Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen

Het kabinet heeft besloten tot afschaffing pensioen in eigen beheer. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2017 een dga niet langer pensioen kan opbouwen bij zijn bv. Voor de reeds opgebouwde aanspraken moet de dga een keuze maken.

Op Prinsjesdag 2016 heeft het kabinet haar plan bekend gemaakt. Dit betekent dat ook de Tweede en Eerste Kamer hier nog formeel mee akkoord moeten gaan.

Hebt u (een deel van) uw pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan is 2016 het laatste jaar waarin het mogelijk is om het verzekerde kapitaal terug te halen naar uw bv. Dit behoeft dan ook directe aandacht.

Bent u directeur grootaandeelhouder en hebt u een pensioen in eigen beheer? Dan zijn dit de mogelijkheden:

 1. De bestaande afspraken worden ongewijzigd afgewikkeld;
 2. U koopt de bestaande pensioenaanspraken af;
 3. De bestaande aanspraken in een oudedagsverplichting omzetten. Kiest u voor afkoop of omzetting van de bestaande pensioenaanspraken, dan komt het verschil tussen de zogenaamde commerciële waarde en de fiscale waarde van uw pensioen toe aan de bv. Hierdoor ontstaat meer ruimte om dividend uit te keren.

Afkoop van pensioenaanspraken

Om de afkoop te stimuleren, geldt een gedeeltelijke vrijstelling van de afkoopsom. De vrijstelling bedraagt in:

 • 2017 – 34,5%;
 • 2018 – 25,0%;
 • 2019 – 19,5%.

De mogelijkheid om uw pensioenaanspraken af te kopen geldt zowel voor ingegane – als nog niet ingegane – pensioenen.

Pensioen en echtscheiding

Van belang voor uw keuze is ook de positie van de (ex)partner die recht heeft op een deel van de pensioenaanspraak. Omdat een keuze van de dga voor de (ex)partner grote gevolgen heeft, dient de (ex)partner akkoord te gaan met deze keuze. De (ex)partners kunnen – in ruil voor de medewerking aan een bepaalde keuze – een vergoeding overeenkomen.

Welke keuze is voordelig voor u?

Dit is afhankelijk van uw feitelijke situatie. Hierbij spelen de hoogte van de pensioenaanspraak, de financiële positie van de bv en uw levensfase een grote rol. U kunt anticiperen op het wetsvoorstel op de volgende wijzen:

 • verlaging van de pensioenrichtleeftijd naar 60 jaar (hierdoor stijgt de fiscale waarde ultimo 2016);
 • invoering van een voorindexatie van de pensioenaanspraken (hierdoor neemt de pensioenaanspraak na 2017 nog toe);
 • naar de bv halen van extern verzekerd kapitaal (na 2016 is dit niet meer mogelijk).

Aan het rekenen voor u!

Laat uw pensioen geen ver-van-mijn-bed-show worden. Via onderstaand adviesformulier kunt u uw vraag stellen. Deze komt rechtstreeks bij de acconavm pensioenadviseurs terecht.

Vragen

De pensioenadviseurs van acconavm zijn volop voor ondernemers aan de slag om pensioenberekeningen te maken, zodat een juiste keuze kan worden gemaakt. Het verdient de volle aandacht om uw pensioenaanspraken voor de toekomst veilig te stellen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht