Aanvullende voorwaarden voor schenkingsvrijstelling

Aanvullende voorwaarden

Eind 2016 maakte de staatssecretaris van Financiën de aanvullende voorwaarden bekend voor toepassing van de schenkingsvrijstelling. Deze regeling geldt voor schenkingen die worden gedaan ná 1 januari 2017.

Voor schenkingen aan personen van 18 tot 40 jaar geldt sinds 1 januari 2017 een eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000, mits dit bedrag aan de eigen woning wordt besteed. De vrijstelling kan worden gebruikt voor:

  • aankoop of schenking van een eigen woning;
  • onderhoud of verbetering van een eigen woning; of
  • aflossing van een eigenwoningschuld.

Aanvullende voorwaarden

De vrijstelling voor de eigen woning wordt slechts verleend voor zover de schenking onvoorwaardelijk is. Hierop bestaat één uitzondering: de schenking mag worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover deze niet is besteed aan de eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrag van de schenking moet daadwerkelijk door de schenker zijn betaald. Het jaar waarin de betaling is gedaan, is het jaar van de schenking. In dit jaar moet er in een aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan op de vrijstelling.
  • Het bedrag van de schenking moet zijn besteed uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. Er geldt dus een bestedingstermijn van maximaal drie jaren inclusief het jaar waarin de schenking is gedaan.
  • De ontvanger van de gift (de verkrijger) moet desgevraagd met schriftelijke bescheiden kunnen aantonen dat de schenking tijdig overeenkomstig de gestelde voorwaarden is besteed.

Hiermee wordt de vrijstelling flexibeler; de begiftigde heeft maximaal drie kalenderjaren de tijd om te besluiten waaraan de schenking wordt besteed. Wel moet het volledige bedrag van de schenking daadwerkelijk zijn betaald aan de begiftigde. Wanneer blijkt dat de schenking gedurende de bestedingstermijn niet is besteed aan de woning, moet de begiftigde dit melden bij de Belastingdienst. Deze melding moet uiterlijk gedaan worden op 31 mei van het derde kalenderjaar ná het jaar waarin de schenking is gedaan. 

Whitepaper: nieuwe schenking eigen woning moet onvoorwaardelijk

In de whitepaper: Nieuwe schenking eigen woning moet onvoorwaardelijk vindt u een overzicht hoe u de schenking over 3 jaren kunt verdelen en wat dit betekent voor de vrijstelling. Download de whitepaper nu kosteloos via onderstaande button.   

Hebt u al eerder een schenking in verband met de eigen woning ontvangen? Lees dan dit artikel ook.  

Voor toepassing van de vrijstelling is altijd een aangifte schenkbelasting vereist. Voor vragen over de vrijstelling of de aangifte kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur. Of vul het adviesformulier in en wij nemen contact met u op.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Nieuwe schenking eigen woning moet onvoorwaardelijk whitepaper - januari 2017.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Ontvang nu uw gratis whitepaper
2017 Tarieven en vrijstellingen Schenken en Erven.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht