MKB

Onze kennis en passie

MKB

Expats teleurgesteld over inkorting 30%-regeling
De expat-regeling gaat op de schop: per 1 januari wordt de looptijd ingekort van acht naar vijf jaar. Voor de Italiaanse Matteo Cappelletti valt het nieuws koud op zijn dak. “Expats verliezen het vertrouwen in de Nederlandse overheid.”

Lees meer
Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor expats?
De Italiaanse Matteo Cappelletti werkt als regiomanager voor ICT-dienstverlener BOARD International in Amsterdam. Welke verwachtingen heeft hij als expat van Prinsjesdag 2018? “De inkorting van de 30%-regeling gaat behoorlijk zuur uitvallen.”

Lees meer
Verkorting looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019
looptijd 30%-regeling Dit voorjaar heeft het kabinet aangekondigd, de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten van acht jaar naar vijf jaar. Het voorstel wordt opgenomen in het Belastingplan 2019. Hoewel het plan nog niet definitief is aangenomen, willen wij u toch alvast informeren.

Lees meer
Compensatie Transitievergoeding is van kracht per 1 april 2020
transitievergoeding Eindelijk is de kogel door de kerk: de Tweede en Eerste kamer hebben ingestemd met de Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf april 2020 is deze aan te vragen voor actuele gevallen.

Lees meer
Mogelijkheden van een lager gebruikelijk loon voor een dga met een chronische ziekte
dga ziekte Een directeur-grootaandeelhouder (dga) draagt zowel arbeid (als directeur) als kapitaal (als groot aandeelhouder) bij aan de bv. Vanuit fiscaal perspectief wordt een vergoeding voor arbeid doorgaans zwaarder belast dan een vergoeding voor kapitaal. Een mogelijk gevolg hiervan is dat er een fiscale prikkel voor de dga ontstaat om een te lage arbeidsvergoeding (loon) met zijn bv overeen te komen.

Lees meer
Oprichting spaar bv
spaar bv De rentes op spaargeld blijven laag en bereiken inmiddels nagenoeg het nulpunt. Voor spaarders betekent dit zeer beperkte renteopbrengsten waarover echter wel belastingheffing betaald moet worden.

Lees meer