MKB

Onze kennis en passie

MKB

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2018
Schenkingsvrijstelling eigen woning 2018 Strenge hypotheekregels maken het, met name voor starters, soms lastig om een huis aan te kopen. En hoe financier je vervolgens noodzakelijk onderhoud of gewenste verbeteringen aan de woning? Een schenking kan dan uitkomst bieden.

Lees meer
Brexit – welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?
Brexit Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op dit moment is nog weinig bekend wat exact de gevolgen zullen zijn van deze uittreding. Zo is het nog onzeker of het een zogenaamde ‘harde’ Brexit wordt of dat er een overgangsperiode komt. Wat al wel duidelijk is dat een Brexit belangrijke gevolgen heeft voor ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen gelden overigens ook voor  werknemers die werken in het Verenigd Koninkrijk. Wat

Lees meer
Het huwelijk en schenkbelasting
huwelijk en schenkbelasting De wet- en regelgeving rondom het huwelijk is onlangs gewijzigd. Hierdoor wordt in de praktijk regelmatig de vraag gesteld of het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden nu raadzaam is.

Lees meer
Aanvullende maatregelen Fiscale eenheid
Fiscale eenheid Onlangs heeft het Hof van Justitie voor de Europese Unie een arrest (C‑398/16) gewezen over de fiscale eenheid voor de vennootschaps- belasting. Dit arrest biedt kansen voor ondernemingen met een vestiging of rechtspersoon in het buitenland.

Lees meer
Dividend uitkeren waar staat u bij stil?
Dividend Voor het uitkeren van dividend, oftewel het verschaffen van een winstuitkering aan uw aandeelhouders, gelden strenge regels. Maar, wanneer is een dividenduitkering verstandig? En: Aan welke regels dient u zich te houden bij het uitkeren van dividend aan aandeelhouders?

Lees meer
Bent u voorbereid op de AVG?
voorbereid op de AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation), van toepassing. De wet brengt verplichtingen mee voor bedrijven met betrekking tot de verwerking én de beveiliging van persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving is van belang voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt.

Lees meer
Optimaal uitnutten van uw etalage
Optimaal uitnutten etalage De functie van uw etalage is tweeledig. Enerzijds is de etalage hèt visitekaartje voor uw winkel. Daarnaast kunt u met uw etalage extra opvallen in de winkelstraat. Helaas maken veel ondernemers nog niet optimaal gebruik van de potentie van de etalage en dat is natuurlijk doodzonde. Een aanlokkelijke etalage kan toch al snel duizenden euro’s aan extra omzet per jaar opleveren.

Lees meer