MKB

Onze kennis en passie

MKB

Zo kiest u het juiste accountantskantoor
tips accountantskantoor Net als dat geen een onderneming gelijk is, is niet elk accountantskantoor hetzelfde. Ook accountantskantoren specialiseren zich in vakgebieden, branches en typen ondernemingen. Daardoor kunnen ze in meer of mindere mate passend advies en accountancydiensten voor uw onderneming leveren.

Lees meer
5 tips nu om straks vermogensbelasting te besparen
vermogensbelasting besparen Omdat het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, is dit hét moment om je fiscale koers te bepalen voor het komende jaar. Om je alvast op weg te helpen, geven we je 5 tips om belasting te besparen die wordt geheven over je privé vermogen.

Lees meer
Werknemer of zzp’er? De discussie is nog lang niet voorbij!
Werknemer of zzp’er In mei 2016 werd de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) geïntroduceerd als opvolger van de VAR-verklaring. De nieuwe wet bracht echter vooral onduidelijkheid en onrust. Met het nieuwe Regeerakkoord is duidelijk dat de Wet DBA de prullenbak in gaat. Wat komt er voor terug?

Lees meer
Herstelkader Rentederivaten: let op onvolledige brieven van uw bank!
Herstelkader Rentederivaten Veel ondernemers hebben in het verleden rentederivaten afgesloten bij hun bank. De bedoeling was hiermee risico’s van rentestijgingen op leningen af te dekken. Dit is echter anders uitgepakt dan verwacht, waardoor banken ondernemers nu tegemoet dienen te komen door het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Accon avm waarschuwt ondernemers: de voorstellen van sommige banken zijn vooralsnog vaak onvolledig en niet onderbouwd.

Lees meer
De bewaarplicht van uw papieren of digitale administratie
bewaarplicht Als bestuur van een rechtspersoon bent u verplicht een administratie te voeren van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden van de rechtspersoon. Voor wie geldt dit? Wat valt er onder ‘een administratie’ en welke voorwaarden gelden er?

Lees meer
Voorziening vormen levert u financieel voordeel op!
voorziening acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Lees meer
Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?
regeerakkoord Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit blijkt dat dit akkoord voor u als ondernemer een forse impact heeft. We zien een hervorming van het belastingstelsel en verkleining van verschillen in fiscale behandeling. Meer werken of gaan werken wordt beloond, belastingontwijking aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd. In deze special maken we de vertaling naar concrete kansen en aandachtspunten voor u als ondernemer. Regeren is vooruitzien, acconavm

Lees meer
Hebt u al zicht op uw voorlopig resultaat over 2017?
voorlopig resultaat Het derde kwartaal is afgerond, nog een paar maanden en dan sluiten we het jaar 2017. Hebt u al zicht op uw cijfers tot en met het derde kwartaal? Ligt u op koers of hebt u uw doelstellingen al bereikt? Kunt u de verschillen analyseren? Wellicht kunt u dan in het vierde kwartaal nog bijsturen.

Lees meer
Vervaardiging of aanpassing van producten – let op het btw-tarief
btw-tarief Welk btw-tarief hanteert u bij verkoop van goederen of diensten? In principe zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten belast met 21% btw. Voor bepaalde leveringen van goederen en diensten heeft de wetgever een uitzondering gemaakt en is het verlaagde tarief van 6% btw verschuldigd.

Lees meer