MKB

Onze kennis en passie

MKB

Het vennootschapsbelastingtarief gaat omlaag, anticipeer tijdig op de valkuilen!
vennootschapsbelasting valkuilen Eén van de aangekondigde fiscale maatregelen uit het regeerakkoord is de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief). De tarieven worden stapsgewijs verlaagd van 20 en 25 procent in 2018 naar respectievelijk 16 en 21 procent in 2021. Hoe kan deze tariefsverlaging worden geplaatst in het licht van andere aangekondigde fiscale maatregelen in de vennootschapsbelasting? En leidt deze tariefsverlaging ook voor u daadwerkelijk tot minder belasting?

Lees meer
Subsidieregeling SDE voorjaarsronde 2018
SDE voorjaarsronde 2018 Van 13 maart 2018 09:00 uur tot en met 5 april 2018 17:00 uur is de voorjaarsronde van de  subsidieregeling SDE+ geopend. De regeling heeft als doel het stimuleren van de productie van duurzame energie.

Lees meer
Hebt u nog de meest fiscaal voordelige bedrijfsstructuur?
voordelige bedrijfsstructuur Stel: U hebt jaren geleden uw eenmanszaak of vof ingebracht in een bv, omdat dat destijds fiscaal aantrekkelijk was. Of u hebt juist een eenmanszaak of maakt onderdeel uit van een maatschap of vof. Hebt u op dit moment nog steeds de meest voordelige rechtsvorm voor uw bedrijf?

Lees meer
Investeren met MIA en Vamil 2018
MIA en Vamil 2018 De MIA (Milieu-investeringsaftrek) biedt ondernemers een belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil (Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen) biedt de mogelijkheid om milieuvriendelijke investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen, maar worden wel vaak gecombineerd. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven.

Lees meer
Investeren met EIA 2018
EIA 2018 De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers een belastingvoordeel biedt, bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Lees meer
Wat is Dynamic Pricing?
dynamic pricing Onlangs stond op nos.nl een artikel met de kop: ‘De tv is in de winkel ’s ochtends goedkoper dan ’s middags’. De eerste gedachten die dan kunnen opspelen zijn: Waarom doen bedrijven dit? Betaal ik als consument nu teveel voor een product?

Lees meer
Zo kiest u het juiste accountantskantoor
tips accountantskantoor Net als dat geen een onderneming gelijk is, is niet elk accountantskantoor hetzelfde. Ook accountantskantoren specialiseren zich in vakgebieden, branches en typen ondernemingen. Daardoor kunnen ze in meer of mindere mate passend advies en accountancydiensten voor uw onderneming leveren.

Lees meer
Vakantiepark Witterzomer – Andere tijden
Witterzomer Op 10 mei 1952 opende vakantiepark Witterzomer haar poorten. Het initiatief kwam als geroepen in het Drenthe van de jaren ‘50: er bestond een grote behoefte aan goede vakantie-accommodaties voor brede lagen van de bevolking. De familie Zingstra speelde in op die ontwikkeling. Hun vernieuwingsdrang is nog steeds een van de succesfactoren.

Lees meer
Regeerakkoord: verlenging kraamverlof
Wanneer uw vrouw of partner is bevallen krijgt u als werknemer twee dagen betaald kraamverlof (‘vaderschapsverlof’) en heeft u recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet Rutte III wil deze verlofvorm uitbreiden.

Lees meer