MKB

Onze kennis en passie

MKB

Compensatie Transitievergoeding is van kracht per 1 april 2020
transitievergoeding Eindelijk is de kogel door de kerk: de Tweede en Eerste kamer hebben ingestemd met de Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf april 2020 is deze aan te vragen voor actuele gevallen.

Lees meer
Mogelijkheden van een lager gebruikelijk loon voor een dga met een chronische ziekte
dga ziekte Een directeur-grootaandeelhouder (dga) draagt zowel arbeid (als directeur) als kapitaal (als groot aandeelhouder) bij aan de bv. Vanuit fiscaal perspectief wordt een vergoeding voor arbeid doorgaans zwaarder belast dan een vergoeding voor kapitaal. Een mogelijk gevolg hiervan is dat er een fiscale prikkel voor de dga ontstaat om een te lage arbeidsvergoeding (loon) met zijn bv overeen te komen.

Lees meer
Oprichting spaar bv
spaar bv De rentes op spaargeld blijven laag en bereiken inmiddels nagenoeg het nulpunt. Voor spaarders betekent dit zeer beperkte renteopbrengsten waarover echter wel belastingheffing betaald moet worden.

Lees meer
Procedure massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017
massaal bezwaar vermogensrendemensheffing Al enige jaren wordt er bij de belastingrechter geprocedeerd over de al dan niet rechtmatigheid van inkomstenbelastingheffing over het vermogen in box 3. De Staatssecretaris van Financiën (Snel) heeft de bezwaarprocedure tegen de vermogensrendementsheffing over 2017 met ingang van 7 juli 2018 aangewezen als massaal bezwaar.

Lees meer
Spoedreparatie fiscale eenheid
Fiscale eenheid Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Unie een arrest gewezen over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Naar aanleiding van dit arrest kondigde de staatssecretaris van Financiën al eerder aanvullende maatregelen aan. De maatregelen zijn nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Lees meer
Geen zorgen bij de aankoop van een Nederlandse onderneming
aankoop onderneming Als ondernemer ziet u een mooie businesskans. U wilt het liefst zo snel mogelijk aan de slag om het desbetreffende bedrijf over te nemen. Wat u liever niet wilt is gedoe bij de overname. Bij de overname van een Nederlandse onderneming vanuit het buitenland komen vaak toch andere zaken bij kijken dan bij een overname in uw eigen land. Vragen zoals: Hoe zit het Nederlandse rechtssysteem in elkaar? Hoe kan ik als ondernemer het beste een Nederlandse jaarrekening interpreteren? En,

Lees meer
Ondernemen in Nederland met buitenlands personeel
buitenlands personeel Nu de economie aantrekt ontstaan er voor veel ondernemingen nieuwe kansen.U wilt daar met uw onderneming natuurlijk van mee profiteren. Wanneer u een nieuw project in Nederland aangenomen hebt, kunt u overwegen om personeel uit uw vestigingsland voor dit project in te zetten. Een andere mogelijkheid is om personeel uit uw vestigingsland in te huren via het uitzendbureau. Indien u buitenlands personeel inzet in Nederland, krijgt u te maken met Nederlandse regelgeving. Fiscaal, maar ook arbeidsrechtelijk.

Lees meer
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2018
Voorlopige aanslag 2018 Ondernemingen die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting afdragen, ontvangen in principe begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst  Dit is een beschikking waarin een schatting van de te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting over een jaar wordt gemaakt.

Lees meer