MKB

Onze kennis en passie

MKB

Mag een werkgever e-mails van werknemer lezen?
E-mails werknemer lezen Werkgevers vragen mij wel eens of ze de e-mails van hun werknemers mogen lezen en/of het internetgebruik van hun werknemers mogen bekijken. Soms zijn ze bang dat de werknemer vertrouwelijke gegevens naar privé stuurt.

Lees meer
Uitfasering pensioen in eigen beheer – aandachtspunten
Uitfasering pensioen in eigen beheer De advisering over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is nog steeds in volle gang. In de praktijk besteden we extra aandacht aan de privaatrechtelijke gevolgen voor de (ex-)partner; het afwikkelen van ‘oude’ echtscheidingen en de loonbelasting die ingehouden moet worden bij pensioenuitkeringen en eenmalige afkoopsommen.

Lees meer
Van uitstel komt niet altijd afstel
Pensioen Het is niet de eerste keer dat we de afschaffing van het pensioen in eigen beheer onder de aandacht brengen. Door een misvatting in politieke sferen, werd de wetswijziging uitgesteld. Op 1 april 2017 is de wet alsnog in werking getreden.

Lees meer
Krap bij kas door vakantiegeld? Vraag uitstel van betaling
Uitstel van betaling In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

Lees meer
Tips voor innovatieve ondernemers
Innovatieve ondernemers Innovatie is belangrijk voor de economische groei. Voor innovatieve ondernemers zijn er tal van mogelijkheden, die de stap tot innovatie financieel aantrekkelijker maken. Een artikel met praktische tips.

Lees meer
Online tool berekent premiekortingen
Premiekortingen Als werkgever hebt u recht op een financiële tegemoetkoming in de vorm van premiekortingen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie als u arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Er is een nieuwe online tool die de tegemoetkoming voor u berekent.

Lees meer
Btw-belaste verhuur: de regels
Btw-belaste verkoop Een eigenaar van een onroerende zaak, die deze onroerende zaak verhuurt en investeringen pleegt aan de onroerende zaak, kan dit voor de btw zo voordelig mogelijk doen door met btw te verhuren, btw-belaste verhuur. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Lees meer
Internationaal personenvervoer en btw
Internationaal personenvervoer Een ondernemer die internationaal  personenvervoer verzorgt per zeeschip, vliegtuig, bus, taxi of binnenschip, zal daarbij zijn diensten feitelijk in verschillende landen uitvoeren. De vraag die zich daarbij voor doet, is: Wat zijn de gevolgen voor de btw?

Lees meer