MKB

Onze kennis en passie

MKB

Voorziening vormen levert u financieel voordeel op!
voorziening acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Lees meer
Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?
regeerakkoord Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit blijkt dat dit akkoord voor u als ondernemer een forse impact heeft. We zien een hervorming van het belastingstelsel en verkleining van verschillen in fiscale behandeling. Meer werken of gaan werken wordt beloond, belastingontwijking aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd. In deze special maken we de vertaling naar concrete kansen en aandachtspunten voor u als ondernemer. Regeren is vooruitzien, acconavm

Lees meer
Hebt u al zicht op uw voorlopig resultaat over 2017?
voorlopig resultaat Het derde kwartaal is afgerond, nog een paar maanden en dan sluiten we het jaar 2017. Hebt u al zicht op uw cijfers tot en met het derde kwartaal? Ligt u op koers of hebt u uw doelstellingen al bereikt? Kunt u de verschillen analyseren? Wellicht kunt u dan in het vierde kwartaal nog bijsturen.

Lees meer
Vervaardiging of aanpassing van producten – let op het btw-tarief
btw-tarief Welk btw-tarief hanteert u bij verkoop van goederen of diensten? In principe zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten belast met 21% btw. Voor bepaalde leveringen van goederen en diensten heeft de wetgever een uitzondering gemaakt en is het verlaagde tarief van 6% btw verschuldigd.

Lees meer
Een onjuiste factuur en de btw
onjuiste factuur Het maken van een juiste factuur is van belang voor de indiening van de btw-aangifte. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de strenge eisen voor het opstellen van een factuur. Past u de regels niet toe? Dan loopt u risico om geweigerd te worden voor btw-aftrek. Ook loopt u kans op een boete.

Lees meer
De nieuwe Europese privacywet geldt óók voor zzp’ers, freelancers en kleine mkb’ers
Privacywet Voorkomen is beter dan genezen. Vooral als het een boete betreft die kan oplopen tot 20 miljoen euro. Het is daarom belangrijk om even te stil te staan bij de nieuwe Europese privacywet. Ofwel, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is deze nieuwe wet in de hele Europese Unie van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van kracht.

Lees meer