2015: pensioenopbouw wijzigt

2015: pensioenopbouw wijzigt

De pensioenopbouw wordt opnieuw aangescherpt vanaf 2015. De maximale pensioenopbouwpercentages gaan weer omlaag. Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt, hogere inkomens krijgen de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen.

Het kabinetsakkoord over de pensioenen eind vorig jaar ligt inmiddels als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Op dit onderwerp lijkt er ook een meerderheid in de Eerste kamer te zijn, waardoor instemming met de aangekondigde pensioenaanscherpingen voor de hand ligt. Wat betekent dit voor u?

Percentages pensioenopbouw omlaag

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de jaarlijkse pensioenopbouw opnieuw omlaag. Het maximale opbouwpercentage wordt:

2013 2014 2015
Middelloonregeling 2.25% 2.15% 1.875%
Eindloonregeling 2% 1.9% 1.657%

Een soortgelijke aanpassing wordt ook doorgevoerd voor beschikbare premieregelingen. De (netto)-staffels zullen verlaagd worden. Ook de maximumopbouw voor het partner- en wezenpensioen wordt naar rato gewijzigd.

Maximumopbouw en nettolijfrente

Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt vanaf 2015 beperkt tot € 100.000. Hebt u een hoger inkomen, dan krijgt u de mogelijkheid om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen. Via een nettolijfrente kunt u zo een oudedagsvoorziening opbouwen die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van uw gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premies voor de nettolijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1, maar de opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De pensioenuitkeringen uit de nettolijfrente zijn onbelast.

Aanpassing pensioenovereenkomst

Mochten de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015, dan betekent dit dat bestaande pensioentoezeggingen mogelijk opnieuw moeten worden aangepast.

Consequenties collectief pensioen

De verlaging van de opbouwpercentages, de begrenzing van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd en de wijzigingen van de maximale opbouw voor het partner- en wezenpensioen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Onze pensioenadviseurs zoomen graag eens met u in op de gevolgen van deze nieuwe wijzigingen  voor uw onderneming.

Ook uw eigen pensioencontract, wanneer u als directeur-grootaandeelhouder pensioen in eigen beheer opbouwt, zal moeten worden aangepast. acconavm heeft hiermee al rekening gehouden in de pensioenbrieven voor DGA in 2014. Uw adviseur kan u meer vertellen.

Vragen

Hebt u vragen over uw pensioen of dat van uw werknemers? Via onderstaand contactformulier brengen wij u met de juiste specialist in contact.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht