De voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen

sociaal-culturele instellingen

Sociaal-culturele instellingen zijn vrijgesteld van btw. Om voor de btw-vrijstelling in aanmerking te komen, gelden enkele voorwaarden.

Activiteiten zijn van sociale of culturele aard

De activiteiten van de instelling moeten van sociale of culturele aard zijn. Van belang is dat de activiteiten van de instellingen gericht zijn op het verrichten van maatschappelijk werk, de sociale zekerheid, bescherming van kinderen en jongeren of het leveren van culturele diensten. Een éénmanszaak of VOF kan niet in aanmerking komen voor de sociaal-culturele vrijstelling.

De instelling mag geen winstoogmerk hebben

De instelling mag niet het doel hebben om winst te behalen. Van belang is dat dit niet alleen uit de statuten van de instelling blijkt, maar dat ook de jaarcijfers aantonen dat de instelling geen winst nastreeft. De winst die eventueel behaald wordt, moet weer worden aangewend binnen de instelling. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Zo mogen de volgende instellingen wel een winstoogmerk hebben:

  • een instelling voor wijkverpleging;
  • een dagverblijf voor gehandicapten met een indicatiebesluit;
  • samenwerkingsverbanden voor de multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg;
  • een instelling voor bedrijfsmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk;
  • instellingen voor schuldhulpverlening en aanbieders voor preventie-ondersteuning van jeugdigen, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

De instelling mag de concurrentieverhouding met commerciële instellingen niet verstoren

Wanneer in concurrentie wordt getreden met andere instellingen of ondernemingen, dan mag de sociaal-culturele vrijstelling niet worden toegepast.

Vrijgestelde sociaal-culturele instellingen

Er zijn twee soorten vrijgestelde instellingen. Ten eerste zijn er instellingen die door de overheid zijn aangemerkt als vrijgestelde sociaal-culturele instelling. Klik hier voor een overzicht. Ten tweede zijn er individueel aangewezen instellingen. Om individueel aangewezen te worden, dient u een verzoek in bij de Belastingdienst. Hierin geeft u aan dat uw instelling aan de voorwaarden voldoet.

Btw-vrijstelling geldt niet voor alle activiteiten!

Wanneer de sociaal-culturele vrijstelling van toepassing is, dan geldt dit niet automatisch voor alle activiteiten van de instelling. Bijvoorbeeld; de verkoop van goederen die in arbeidstherapie worden gemaakt is niet vrijgesteld van btw. Wel kunt u daarop eventueel de fondswervingsvrijstelling toepassen, zodat de instelling geen btw verschuldigd is als onder de drempelbedragen wordt gebleven. De drempel voor goederenleveringen is € 68.067 per jaar, de drempel voor diensten is € 22.689 per jaar. Voor diensten door sportclubs geldt een drempel van € 50.000 per jaar.

Conclusie

Verricht een instelling activiteiten van sociale of culturele aard, is er geen winstoogmerk (uitzonderingen daargelaten en wordt de concurrentieverhouding met andere commerciële instellingen niet verstoord, dan komt de instelling in aanmerking voor de sociaal-culturele vrijstelling. De btw-groep van acconavm kan een verzoek bij de Belastingdienst voor u indienen om als sociaal-culturele instelling te worden aangemerkt. Via onderstaand adviesformulier komt u met hen in contact.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht