Inzicht in de overeenkomsten en verschillen van een stichting en vereniging

verschillen stichting vereniging

Als maatschappelijke organisatie hebt u over het algemeen de keuze uit een tweetal rechtsvormen: een vereniging of een stichting.

  • Een vereniging wordt gekenmerkt met het feit dat zij leden moet hebben; onder leden worden overigens geen donateurs en dergelijke verstaan.
  • Voor een stichting geldt juist dat het hebben van leden niet is toegestaan.

Voor zowel een stichting als een vereniging geldt dat zij donateurs of andere contribuanten mogen hebben.

Hoogste orgaan

Het hoogste orgaan van een stichting is het bestuur. Deze voert, eventueel samen met de directie, de dagelijkse leiding. Daarnaast zal het bestuur in de meeste gevallen formeel de begroting vaststellen.

Bij een vereniging is het hoogste orgaan de algemene ledenvergadering. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door het bestuur.

Bestuursleden

Bestuursleden moeten bij beide rechtsvormen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn. Bestuursleden worden ingeschreven in het openbare register van de Kamer van Koophandel. De wet stelt slechts dat de wijze van benoeming en ontslag in de statuten opgenomen hoeft te zijn.

Hoe de procedure precies verloopt, daarvoor zijn geen dwingende regels. Met uitzondering van de voorwaarde dat, in het geval van een vereniging, >50% van de bestuursleden tevens (gewoon) lid van de vereniging moet zijn.

Voor beide rechtsvormen zal de dagelijkse leiding vaak bestaan uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur kan daarnaast worden aangevuld met taakgerichte en/of algemene bestuursleden.

Hoe zit het precies met de aansprakelijkheid

In principe is de rechtspersoon zelfstandig aansprakelijk. De bestuurders kunnen niet als persoon aansprakelijk worden gesteld (geldt zowel voor stichting als een vereniging).

Als een individueel bestuurslid -namens de rechtspersoon- in strijd met het geformuleerde beleid of besluiten handelt, aannemende dat dit te kwader trouw is, dan kan de rechtspersoon dit individuele lid aansprakelijk stellen. Als het tot een rechtszaak of iets dergelijks zou komen, valt dit onder het civiele recht. Het zal niet aangemerkt worden als strafzaak.  Er is echter een uitzondering. Onder bepaalde omstandigheden kan de Belastingdienst individuele bestuursleden wel persoonlijk aansprakelijk stellen.

Winst- en verliesrekening

Door het opstellen van een winst- en verliesrekening wordt er inzicht verkregen in het resultaat. Elk positief resultaat in een boekjaar, dat geen vooraf bepaalde bestemming heeft, is in feite winst en noem je een batig saldo. Verlies wordt bij een stichting of vereniging nadelig saldo genoemd. Het resultaat wordt opgebouwd uit diverse baten en lasten.

  • Bij een stichting is winst toegestaan. De begunstigers van de winst kunnen echter niet de oprichters of bestuursleden zijn.
  • Bij een vereniging is winst eveneens toegestaan. De begunstigers van de winst kunnen niet de leden van de vereniging zijn.

In beide gevallen dient het eventuele resultaat -positief of negatief- ten gunste of ten laste van het eigen vermogen te worden gebracht.

Is een stichting en vereniging btw-plichtig?

Zowel een stichting als een vereniging kunnen ’btw-plichtig’ verklaard worden. In het algemeen zal dat gebeuren als de rechtspersoon omzet ten opzichte van derden zal gaan maken. Dat wil zeggen als een stichting of vereniging mee doet aan het economisch verkeer en daadwerkelijk omzet genereert. Voordeel van een btw-plicht is dat naast het afdragen van btw, ook de betaalde btw teruggevorderd kan worden.

Advies

Wij adviseren u als maatschappelijke organisatie graag welke rechtsvorm het beste past. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van acconavm via onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht