Biologisch bewustzijn met ANBI-status

ANBI

De groep consumenten met een voorkeur voor biologisch, groeit gestaag in Nederland. Zij hebben behoefte aan een extra soort waarde. Dat biedt kansen voor ondernemers. Ketenorganisatie Bionext speelt daar op in.

Bavo van den Idsert is directeur van Bionext. Een goededoelenorganisatie -opgericht in 2011- die de Nederlandse biologische keten verbindt, van boer tot consument. Een collectief waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn: boeren, tuinders, producenten, handel en winkeliers. “In de toekomst komt daar nog consumentenvertegenwoordiging bij,” legt Bavo uit. “Het gezamenlijke belang voor de gehele sector staat bij Bionext voorop. Niet ieder voor zich, maar samen. Het is onze missie om de kracht van de keten maximaal tot zijn recht te laten komen. Elke schakel is van biologische kwaliteit, van zaad of voer tot het biologische eindproduct voor de consument. Er is een enorme potentie voor biologisch in Nederland, de markt groeit met 10% per jaar en in landen om ons heen gaat het nog veel harder. Wij denken dat biologisch bovendien het antwoord kan zijn op problemen waar de wereld mee worstelt: klimaat, gezondheid, bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn en voedselzekerheid op de lange termijn.”

Evolutie

“Er is tegenwoordig al veel meer aandacht voor dit soort zaken, maar wat mij betreft kan het nog beter,” vervolgt Bavo. “Ik zou willen pleiten voor een model van waardeinclusief produceren, waarbij er een goede balans is tussen alle schakels in de keten. Een combinatie van kwantitatieve én kwalitatieve groei. Winstgevend én gezond voor mens, dier en de aarde. Ecologisch en fair. Biologisch neemt de kosten hiervan op in de eindprijs van het product, dat weliswaar duurder wordt, maar dat geldt slechts voor de korte termijn. Per saldo leidt het tot een enorme besparing. Boeren krijgen een eerlijker prijs, zodat zij maatregelen kunnen nemen om nog dier- en milieuvriendelijker en gezonder te produceren. En omdat consumenten die voor biologisch kiezen minder prijsgevoelig zijn, valt er voor de levensmiddelenindustrie en de winkeliers eveneens geld te verdienen. Samenwerking tussen de ketenpartners is in deze transitie van essentieel belang. Bionext ondersteunt de keten hierbij.”

Samen opgroeien

Willemieke Geneugelijk, acconavm Accountmanager, kent Bionext al heel wat jaren. “Wij regelen veel zaken voor hen, zowel financieel als juridisch. Zo hebben we meegeholpen om de ANBI-status te verkrijgen. Bionext heeft zich de afgelopen jaren omgevormd tot een ketenorganisatie, die zorgdraagt voor de belangenbehartiging van de biologische keten en projecten uitvoert voor de ontwikkeling van biologische kwaliteit en duurzaamheid. De stichting heeft de slag gemaakt naar een zakelijke dienstverlening na jaren van afhankelijkheid van subsidies. Ook de ANBI-status voegt financiële waarde toe en speelt een rol in het zich positioneren en profileren van de organisatie.”

De voordelen van ANBI

Henk-Jan Versteeg is Senior Specialist Belastingadvies en weet alles over de ANBI-status: “ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een fiscale regeling voor instellingen die zich voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen belang. Met de ANBI-status krijgt een instelling een volledige vrijstelling voor giften (schenkbelasting) en  legaten/nalatenschappen (erfbelasting).”

“Ook voor degene die schenkt aan een ANBI is er een belastingvoordeel: de gift is binnen bepaalde bandbreedtes aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting (bedrijven) en inkomstenbelasting (particulieren). Spelen giften een belangrijke inkomstenrol voor de organisatie, dan zou ik zeker gaan voor een ANBI. Dat is echt van toegevoegde waarde. Aan de andere kant moet de organisatie wel aan de voorwaarden willen en kunnen voldoen.” 

Wel of niet redelijk?

“De voorwaarden -een tiental in totaal- zijn meestal duidelijk,” vervolgt Henk-Jan. “Er zijn echter ook een aantal ‘open’ normen. Zo mag de instelling niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is. Maar wat is redelijk? ANBI-organisaties willen graag een financiële buffer aanhouden, maar hoe groot mag die dan zijn? Een andere voorwaarde betreft de fondsenwervende activiteiten. Als ANBI wil je een zo groot mogelijk budget voor commerciële activiteiten om gelden mee binnen te halen. Maar wanneer wordt het de Belastingdienst té commercieel? Ten derde moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de hoogte van de beheerkosten van de instelling en de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. Ook niet erg concreet. De invulling van deze voorwaarden lijkt subjectief en is per ANBI verschillend. accon avm ondersteunt hierbij door alle voorwaarden te toetsen en de Belastingdienst te overtuigen van de juiste invulling ervan. Ook voor Bionext hebben we recent een ANBIcheck uitgevoerd, waardoor zij weer helemaal toekomstproof zijn.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ANBI-check? Stuur dan een mail naar Henk-Jan Versteeg via maatschappelijkeorganisaties@acconavm.nl of kijk op acconavm.nl/magazine/mo.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht