http://accountant

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid is een ingrijpende wijziging in het arbeidsrecht

Wet Werk en Zekerheid

Met de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het ontslagrecht, de ketenbepaling en aanpassing van regels met de werkloosheidswet. De wet treedt in werking in fasen op 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016.

7 MKB Retail Zorg sectorcode 572x300
De WWZ – de WW-uitkering
wwz de ww-uitkering Op 1 januari 2016 is de derde tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Wat betekent dit? De derde tranche richt zich op de WW-uitkering. De duur van de WW-uitkering wordt ingekort en ook de wijze van de opbouw van de WW verandert.

Lees meer
Doorwerken na AOW wordt aantrekkelijker
Per 1 januari 2016 treedt de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Het wordt voor u als werkgever interessanter om een ‘AOW-er’ in dienst te nemen. We zetten in het kort een aantal voordelen op een rij.

Lees meer
Personeel voor de zomermaanden
Personeel voor de zomermaanden Zit u, als agrarisch ondernemer, tijdens de zomermaanden verlegen om personeel, dan zijn tijdelijke arbeidskrachten zeer welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdelijk personeel aan te stellen.

Lees meer
Vakantiekrachten en de WWZ
vakantiekrachten De zomerperiode komt er aan, tijd voor vakantiekrachten. Medewerkers gaan op vakantie, en voor sommige bedrijven is het de drukste periode van het jaar. In 2015 is het maken van de juiste keuze van extra groot belang vanwege de ingevoerde Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer
Geen vierde contract bepaalde tijd mogelijk
4 arbeidsovereenkomst 572x300 Afgelopen zomer deed het Gerechtshof in Den Bosch een opmerkelijke uitspraak. Uit deze uitspraak bleek dat het mogelijk was om bij het aangaan van een vast contract al direct een beëindigingsovereenkomst te sluiten. De Hoge Raad heeft zich over deze zaak uitgesproken.

Lees meer
WWZ wijzigingen per 1 juli 2015
14 alternatief wwz 572x300 Wet Werk en Zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Het arbeidsrecht verandert in fasen: per 1 januari en 1 juli 2015 en 1 januari 2016. In dit artikel leest u de WWZ wijzigingen zoals deze per 1 juli 2015 ingevoerd worden.

Lees meer
Overgangsregeling transitievergoeding voor seizoensarbeid
3 MKB seizoensarbeid alternatief 572x320 Recent heeft Minister Asscher een overgangsregeling in het leven geroepen voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenswerkers. Hiermee wordt voorkomen dat er onredelijk hoge vergoedingen uitbetaald zouden moeten worden aan tijdelijke werknemers. Het voorstel van Minister Asscher behelst een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.

Lees meer
Wet werk en zekerheid 2015 Wijzigingen per 1 januari
14 alternatief wwz 572x300 Met ingang van 1 januari is de eerste stap gezet in de veranderingen in het arbeidsrecht. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in werking getreden. De wet treedt in in fasen. Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren. Vooral voor de inhoud van uw arbeidsovereenkomsten is de WWZ van cruciaal belang.

Lees meer
Toch een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk?
4 arbeidsovereenkomst 572x300 In maart 2014 heeft de rechtbank Noord Nederland een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent de ketenbepaling. De ketenbepaling bepaalt dat een werkgever maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan zijn werknemer kan aanbieden. De vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt dan automatisch geconverteerd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomsten samen mogen niet meer dan 36 maanden omvatten en is de werknemer minimaal 3 maanden uit dienst, dan wordt de keten doorbroken en begint het tellen opnieuw.

Lees meer
De stelling: Wet Werk en Zekerheid
7 werving en selectie 572x300 De nieuwe wet Werk en Zekerheid wordt in fasen ingevoerd”, zegt Arbeidsjurist Gertjan Beumer. “Een maatregel die dit jaar per 1 juli ingaat is dat de werkgever bij contracten van bepaalde tijd moet aanzeggen aan de werknemer wat er vervolgens gebeurt: blijft hij of zij in dienst of niet. Laat de werkgever na dit te melden, dan kan de werknemer een vergoeding krijgen van een maandsalaris. Een andere maatregel uit de wet Werk en Zekerheid is dat een medewerker met

Lees meer
Einde van het 0-urencontract
subsidie praktijkleren zorg Bent u werkzaam in de zorgsector? Maakt u gebruik van het welbekende 0-urencontract, bijvoorbeeld ter vervanging van zieke werknemers? Op dit moment wordt het wetsvoorstel Werk & Zekerheid in de Tweede Kamer behandeld. Voor u van groot belang want met dit wetsvoorstel wordt o.a. geregeld dat er met ingang van 1 januari 2015 een verbod op deze 0-urencontracten in de zorg komt. Hoe gaat u dit opvangen? Wat betekent dit voor de huidige contracten?

Lees meer<< terug naar overzicht