http://accountant

Van VAR naar DBA

In mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. De VAR is verdwenen. De Belastingdienst heeft voor opdrachtgevers en zzp’ers modelovereenkomsten voor diverse beroepen opgesteld. Opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor het al dan niet hoeven afdragen van loonbelasting. Wanneer is sprake van een arbeidsrelatie? Hoe werkt de praktijk? Wat zegt de modelovereenkomst?Alle artikelen omtrent VAR, modelovereenkomsten en DBA hebben we voor u in dit dossier verzameld. Hebt u vragen, raadpleeg uw adviseur of neem contact op met een Accon avm kantoor bij u in de regio. Inmiddels blijken er toch onduidelijkheden in de wet ingebouwd, waardoor handhaving tot 2018 niet zal plaatsvinden, aldus de staatssecretaris Wiebes.

VAR bijeenkomst
10 varianten voor de Wet DBA
Wet DBA Een werkgroep van het ministerie heeft een rapport uitgebracht met 10 mogelijke oplossingen voor de Wet DBA. In de kabinetsonderhandelingen komt het aan de orde. De handhaving van de wet DBA is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2018.

Lees meer
Wet DBA – update mei 2017
Wet DBA De staatssecretaris heeft in april de derde voortgangsrapportage van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aan de Tweede Kamer gezonden. Hij streeft ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting en handhaving.

Lees meer
De neverending story van de Wet DBA
Wet DBA Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan diverse branches geprobeerd de onrust in de markt, waardoor opdrachtgevers geen gebruik (meer) maken van zzp’ers, weg te nemen. We schreven al eerder over de Wet DBA – Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties – en de nieuwste ontwikkelingen.

Lees meer
Handhaving van wet DBA uitgesteld
Wet DBA De handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 2018 . Een aantal knelpunten rondom de uitvoering van de wet is zo ingewikkeld dat er meer tijd nodig is. Ondertussen is het hele VAR-systeem wel overboord gezet en niet meer geldig.

Lees meer
Waarnemend tandarts, ondernemer of niet?
Waarnemend tandarts De Wet DBA – opvolger van de VAR –  roept nog diverse vragen op. Nu is er een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over een waarnemend tandarts die jarenlang als zelfstandige werkzaam is bij één tandartspraktijk. Is hij nu wel of niet zelfstandig ondernemer?

Lees meer
Groot risico op naheffingen bij gebruik modelovereenkomsten DBA
naheffingen Sinds de introductie van de Wet DBA schieten de modelovereenkomsten als paddenstoelen uit de grond. De overeenkomsten die als vervanging dienen voor de VAR, vinden gretig aftrek bij ondernemers die werken met zzp’ers. Maar het gebruik ervan is niet zonder risico. Het klakkeloos overnemen kan zelfs leiden tot hoge naheffingen, waarschuwt Sergej Ludwiczak, juridisch adviseur bij advies- en accountantsorganisatie acconavm.

Lees meer
Loonheffingen en premies verhalen op opdrachtnemer?
Nu de VAR is vervallen, willen opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst afsluiten. Mag de opdrachtgever in deze modelovereenkomst een bepaling opnemen waardoor hij eventuele loonheffingen en premies op de opdrachtnemer kan verhalen?

Lees meer
Bouwsector worstelt met DBA
Veel opdrachtgevers in de bouwsector worstelen met de nieuwe Wet DBA. Het op juiste wijze inhuren van zzp’ers, zonder achteraf nog een rekening voor de loonheffing in de brievenbus te krijgen, blijft vragen oproepen.

Lees meer
De waarnemend huisarts na afschaffing van de VAR
Inmiddels is de VAR afgeschaft en vervangen door zogenaamde modelovereenkomsten. Ook voor de waarnemend huisarts zijn er modelovereenkomsten die op hem van toepassing zijn. Deze zijn door de LHV opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.

Lees meer
Wet DBA vraagt om maatwerk
Wet DBA De Wet DBA is per 1 mei jl. in werking getreden. De acconavm bijeenkomsten over het verdwijnen van de VAR verklaring zijn in het hele land druk bezocht. Hoe nu verder?

Lees meer
De verdwijning van de VAR, wat nu?
Verdwijning VAR Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit heeft gevolgen wanneer u zzp’ers inhuurt, met name op het gebied van de loonheffingen. Indien u per 1 mei aanstaande de belangwekkende zaken hieromtrent niet op orde heeft, loopt u grote risico’s. Voor u als opdrachtgever is het van groot belang de zaken goed te regelen, zodat u niet aansprakelijk wordt gesteld voor met name belastingschulden van een ander.

Lees meer
Van VAR naar voorbeeldovereenkomst
Een overzicht van de recente veranderingen De VAR verdwijnt: per 1 april 2016 wordt de oude regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba). Wat betekent dit voor jou als zzp’er? De veranderingen op een rijtje.

Lees meer
Vervanging VAR uitgesteld
VAR heeft langere voorbereidingstijd nodig De afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie VAR is nogmaals uitgesteld, zo heeft staatssecretaris Wiebes onlangs besloten. De Belastingdienst heeft een begin gemaakt met het al dan niet goedkeuren van voorbeeldovereenkomsten. Er is echter langere voorbereidingstijd nodig voor goede implementatie.

Lees meer
Alternatief voor VAR
Nog voor de Beschikking geen Loonheffing het licht heeft gezien, dient zich een alternatief aan voor de VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie. Verschillende organisaties hebben aan dit alternatief gewerkt. De huidige VAR verklaring is een noodzakelijk document voor zzp’ers die, zelfstandig en niet in loondienst, arbeid verrichten. Met deze verklaring hoeven zij geen loonheffing te betalen. Het systeem is omslachtig en kent de nodige haken en ogen.

Lees meer
Opvolger VAR uitgesteld
1 VAR 572x300 Eind december heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel om de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) te vervangen tot nader order uit te stellen. Wat betekent dit voor zzp’ers? Het plan was de VAR voor zzp’ers en freelancers te vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen).

Lees meer
Van VAR naar BGL in 2015
1 VAR 572x300 Huurt u ZZP-ers in? De VAR wordt in 2015 vervangen door een nieuwe Beschikking geen loonheffing (BGL). Wanneer dit precies wordt ingevoerd, is nog niet bekend. Ook voor de opdrachtgever, de inhuurder van de ZZP-er, heeft de verandering consequenties.

Lees meer<< terug naar overzicht