http://financieringsruimte

Van regeerakkoord naar invoering

Het regeerakkoord is begin oktober 2017 bekend gemaakt. Er was op Prinsjesdag weinig nieuws te melden. Het nieuwe kabinet kan aan de slag. Veel voorgenomen maatregelen zullen pas per 2019 in kunnen gaan. Ze moeten omgezet worden in wetten en maatregelen en ook de Kamer zal er een stem in hebben. Toch is het prettig te weten welke kant het opgaat en wat de impact voor u zal zijn. acconavm informeert én adviseert u in dit kennisdossier van regeerakkoord naar invoering. Voor advies kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon of bij een acconavm kantoor bij u in de buurt.

regeerakkoord
Het vennootschapsbelastingtarief gaat omlaag, anticipeer tijdig op de valkuilen!
vennootschapsbelasting valkuilen Eén van de aangekondigde fiscale maatregelen uit het regeerakkoord is de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief). De tarieven worden stapsgewijs verlaagd van 20 en 25 procent in 2018 naar respectievelijk 16 en 21 procent in 2021. Hoe kan deze tariefsverlaging worden geplaatst in het licht van andere aangekondigde fiscale maatregelen in de vennootschapsbelasting? En leidt deze tariefsverlaging ook voor u daadwerkelijk tot minder belasting?

Lees meer
Hebt u nog de meest fiscaal voordelige bedrijfsstructuur?
voordelige bedrijfsstructuur [Bijgewerkt op 23 oktober 2018] Stel: U hebt jaren geleden uw eenmanszaak of vof ingebracht in een bv, omdat dat destijds fiscaal aantrekkelijk was. Of u hebt juist een eenmanszaak of maakt onderdeel uit van een maatschap of vof. Hebt u op dit moment nog steeds de meest voordelige rechtsvorm voor uw bedrijf?

Lees meer
Werknemer of zzp’er? De discussie is nog lang niet voorbij!
Werknemer of zzp’er In mei 2016 werd de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) geïntroduceerd als opvolger van de VAR-verklaring. De nieuwe wet bracht echter vooral onduidelijkheid en onrust. Met het nieuwe Regeerakkoord is duidelijk dat de Wet DBA de prullenbak in gaat. Wat komt er voor terug?

Lees meer
Voorziening vormen levert u financieel voordeel op!
voorziening acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Lees meer
Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?
regeerakkoord Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit blijkt dat dit akkoord voor u als ondernemer een forse impact heeft. We zien een hervorming van het belastingstelsel en verkleining van verschillen in fiscale behandeling. Meer werken of gaan werken wordt beloond, belastingontwijking aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd. In deze special maken we de vertaling naar concrete kansen en aandachtspunten voor u als ondernemer. Regeren is vooruitzien, acconavm

Lees meer<< terug naar overzicht