http://coronadossier

Ondernemen in coronatijd

Hoe beperkt u de schade?

Ondernemen in coronatijd

Het zijn hectische tijden. Het coronavirus heeft ook het Nederlandse bedrijfsleven in haar greep. Overheidsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote invloed op uw bedrijfsvoering. Ondernemen in coronatijd vraagt ook creativiteit. Hoe beperkt u de schade? Zijn er ook kansen? In dit kennisdossier verzamelen we relevante informatie om ondernemers bij te staan. Hebt u vragen? Vraag uw acconavm adviseur, we zijn er voor u.

NOW krijgt vervolg: dit zijn de nieuwe voorwaarden
NOW.3 Veel ondernemers zijn opgelucht, want de NOW-regeling krijgt een vervolg. Voor de periode 1 oktober tot 1 juli 2021 kunt u weer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De regeling wordt wel stapsgewijs afgebouwd. Lees waar u op kunt letten.

Lees meer
Coronavirus: verlengde overheidssteun tot en met 2021
steunpakket 3 Op 1 oktober gaat een derde steunpakket in voor ondernemers. Bestaande regelingen krijgen een vervolg, maar worden ook (stapsgewijs) versoberd. Ook neemt het kabinet nieuwe maatregelen om kleine bedrijven te helpen investeren. Bekijk het overzicht en ontdek welke acties u kunt ondernemen.

Lees meer
Aanvragen NOW 2.0? Dit kan nog tot en met 31 augustus
NOW 2.0 Wilt u alsnog een tegemoetkoming NOW aanvragen? Dit kan nog tot en met 31 augustus 2020. NOW 2.0 wordt gebaseerd op uw omzetverlies over de afgelopen vier maanden. Ontdek de twaalf verplichtingen en zaken waar u rekening mee moet houden.

Lees meer
Financiële zorgen door de coronacrisis: dit zijn de mogelijkheden
financiële zorgen - toekomstperspectief Krijgt u als ondernemer te maken met financiële problemen door de coronacrisis? Naast de regelingen van de overheid en banken zijn er meer mogelijkheden dan u wellicht denkt. Als Juridisch Adviseur en specialist in ondernemingsrecht en insolventierecht leg ik uit waar u zoal aan kunt denken.  

Lees meer
Kom sterker uit de crisis met de SLIM-subsidie en MKB!dee
SLIM-subsidie scholing personeel Medewerkers opleiden en (om)scholen is steeds belangrijker geworden. Zeker als bepaalde activiteiten (tijdelijk) wegvallen door de coronacrisis. Met de SLIM-subsidie en de regeling MKB!dee krijgt u hierbij financiële ondersteuning. Ik leg u graag uit hoe het werkt.

Lees meer
Alles over de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Heeft u als mkb’er minimaal 30 procent omzetverlies vanwege de coronacrisis? Dan kunt u extra steun ontvangen via de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. De maximale vergoeding is 50.000 euro. De TVL is een vervolg op de TOGS. Lees hoe het werkt.

Lees meer
Subsidie Praktijkleren
subsidie praktijkleren De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling / leerling-werknemer. Per deelnemer kunt u voor een praktijk- of werkleerplaats maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. De subsidie wordt na afloop van het studiejaar verstrekt.

Lees meer
NOW 2.0 geeft vier maanden extra steun
NOW 2.0 De NOW-regeling wordt in aangepaste vorm verlengd voor een periode van vier maanden. Deze verlenging wordt ook wel ‘NOW 2.0’ genoemd. Hoe ziet de regeling eruit?

Lees meer
Coronavirus: verlengde en nieuwe regelingen voor ondernemers
Coronavirus: verlengde en nieuwe regelingen voor ondernemers Vandaag presenteerde Rijksoverheid het noodpakket 2.0. Met verlenging van bestaande tegemoetkomingen én een nieuwe regeling voor zwaar getroffen sectoren. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Hoewel nog niet alle ins en outs bekend zijn, geven we u graag een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Lees meer
Wijziging en verduidelijking op NOW 1.0
Op 20 mei zijn er aanpassingen op de huidige NOW-regeling gedaan. Kwam u eerder niet in aanmerking voor deze subsidie? Met de aanpassingen mogelijk wel. U kunt nog aanvragen tot en met 5 juni 2020.

Lees meer
Medewerkers ontslaan in coronatijd: de belangrijkste informatie
medewerkers ontslaan in coronatijd Hebt u als ondernemer te maken met omzetverlies en onvoldoende werkgelegenheid? Bereid u dan ook voor op eventuele noodgedwongen ontslagen. Als Juridisch Adviseur wijs ik u graag op 5 belangrijke punten uit het ontslagrecht, in begrijpelijke taal.  

Lees meer
Nieuwe coronaregeling voor de sierteeltsector en voedingstuinbouw
sierteelt omzetregeling [Update 15 juni 2020: de aanvraagperiode voor deze regeling is verlengd. U kunt de regeling aanvragen tot en met 18 juni, voor 17.00 uur. Tevens zijn er enkele veranderingen in de regeling doorgevoerd. Bedrijven die na 12 maart 2017 hun teeltoppervlakte met meer dan 10 procent hebben uitgebreid, kunnen bij de referentieomzet 2017-2019 uitgaan van de gemiddelde omzet per m2 in plaats van de totale bedrijfsomzet. Voor de voedingstuinbouw is de eis van minstens 75 procent levering aan horeca gehandhaafd,

Lees meer
Alles wat u moet weten over de NOW
wat u moet weten over NOW Update 27 mei 2020 |Als ondernemer kunt u omzetverlies deels compenseren met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Inschrijven is mogelijk tot en met 5 juni 2020. Voordat u de aanvraag doet, vertel ik graag waarop u kunt letten.

Lees meer
Fritesaardappelteler: zet uw compensatie van RVO niet op het spel!
aardappelteler compensatie Verschillende aardappeltelers laten ons weten dat zij op dit moment voorstellen ontvangen van hun verwerker(s) om de problemen met de levering van aardappels op te lossen. Ontvangt u ook zo’n voorstel? Neem dan direct contact op met uw acconavm adviseur en voorkom dat u de compensatie van de RVO op het spel zet.

Lees meer
Aardappeltelers opgelet: meld u aan voor een tegemoetkoming
tegemoetkoming aardappeltelers [Update 8 juni 2020: de aanvraagperiode voor deze regeling is verlengd. U kunt de regeling aanvragen tot en met 18 juni, voor 17.00 uur. Mogelijk wordt de Regeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nog aangepast. Dit wordt momenteel onderzocht en is dus nog niet duidelijk.] Bent u teler van fritesaardappelen? En kunt u vanwege de coronacrisis uw aardappelen niet verkopen? Dan kunt u eenmalig een tegemoetkoming krijgen via de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Hoewel de regeling nog niet

Lees meer
Voorschot uitkering van betalingsrechten 2020
voorschot betalingsrechten Goed nieuws: vanaf 18 mei kunt u een voorschot voor de uitkering van betalingsrechten aanvragen. Het gaat om 300 euro per hectare met betalingsrechten. U kunt dit voorschot aanvragen van 18 mei tot en met 15 juni 2020. In juli 2020 ontvangt u dan het voorschot. U komt voor dit voorschot in aanmerking als u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvraagt in de Gecombineerde Opgave.

Lees meer
KKC-regeling: vraag nu een overbruggingskrediet aan tot 50.000 euro
KKC-regeling Update 19 mei | Bent u als ondernemer getroffen door de coronacrisis? En heeft u een financieringsbehoefte tot 50.000 euro? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de ‘Kleine Kredieten Corona garantieregeling’ (KKC). Hiermee maakt de overheid 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten mogelijk.

Lees meer
Noodpakket voor landbouw, tuinbouw en visserij
Noodpakket landbouw, tuinbouw en visserij Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen bij coronaproblematiek. Het noodpakket bevat een aantal generieke regelingen voor liquiditeits- en loonkostensteun, waarvan ook de land- en tuinbouwsector en de visserijsector gebruik kunnen maken.

Lees meer
Mooi nieuws: verruiming werkkostenregeling (WKR)
Een nieuwe maatregel van het kabinet: een verruiming van de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat u als werkgever meer onbelaste vergoedingen mag verstrekken aan uw werknemers. Een fijn steuntje in de rug in deze bijzondere tijd.

Lees meer
Coronareserve: verlaag voorlopige belastingaanslag
coronareserve Bent u ondernemer voor de vennootschapsbelasting? En verwacht u in 2020 verliezen vanwege de coronacrisis? Dankzij de coronareserve kunt u het verwachte verlies over 2020 nu al verrekenen met de winst over 2019. Lees hoe dit u een liquiditeitsvoordeel oplevert. 

Lees meer
Melkveehouders, dit is het moment voor een liquiditeitsbegroting
Melkveehouders liquiditeitsbegroting Steeds meer melkveebedrijven hebben liquiditeitstekorten. De melkprijs duikt sinds de coronacrisis onder het gemiddelde terwijl ondernemers de naweeën ondervinden van mooie winsten in 2019. Tijd om een liquiditeitsbegroting te maken en maatregelen te treffen. Ik belicht graag de mogelijkheden.  

Lees meer
Realisatietermijn SDE+ niet haalbaar door de coronacrisis?
Realisatietermijn SDE+ Uw project met een SDE+-beschikking kent een realisatietermijn. Redt u het niet om uw project op deze uiterste datum te realiseren? En ligt de oorzaak voor de vertraging buiten uw invloedsfeer? Mogelijk kunt u op aanvraag één jaar ontheffing op de ingebruikname krijgen.

Lees meer
Extra maatregelen tegen schade door het coronavirus
maatregelen schade coronavirus Goed nieuws voor zzp’ers, werkgevers en eigenaren met een bv. Het kabinet treft zes extra maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Nog niet alle ins en outs van de regelingen zijn bekend. We delen de highlights graag met u.

Lees meer
TOGS voor agrobedrijven: komt u in aanmerking?
TOGS agro De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is verruimd. Ook agrariërs met een recreatievoorziening kunnen de tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Ontdek of u in aanmerking komt.  

Lees meer
Meer sectoren voor TOGS
4000 euro steunmaatregel voor ondernemers TOGS Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers een aanvraag doen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro vanwege coronaschade volgens de steunmaatregel TOGS.

Lees meer
Tozo: nieuwe tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Tozo De Tozo, zo heet de nieuwe tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers in coronacrisis. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en op maat gemaakt speciaal voor deze turbulente tijd. Lees voor wie de Tozo bedoeld is én hoe u hierop aanspraak maakt.

Lees meer
Selectieve betalingen in tijden van de coronacrisis
selectieve betalingen Hoe betaalt u in deze corona crisistijd uw crediteuren? Kunt u daar selectief in zijn? In het kader van uw bestuursaansprakelijkheid heeft onze juridisch adviseur Tanja Bode een aantal tips voor u. Zij legt uit wat u kunt doen in deze bijzondere omstandigheden.

Lees meer
Hebt u recht op 4.000 euro tegemoetkoming?
4000 euro steunmaatregel voor ondernemers TOGS Update 30 april 2020 | Raakt het coronavirus uw business? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Ontdek of u in aanmerking komt en hoe u de tegemoetkoming aanvraagt.

Lees meer
Extra krediet voor landbouwers: verruimde borgstellingskrediet
Borgstellingskrediet voor de Landbouw Op 18 maart jl. is het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) verruimd vanwege de coronacrisis. Als landbouwondernemer kunt u via het BL extra financiering aanvragen. Dit staat los van de mogelijkheden voor uitstel van aflossingsverplichting. Lees waarop u kunt letten bij het BL.

Lees meer
Beperk liquiditeitsproblemen met deze maatregelen
liquiditeitsproblemen Hebt u (binnenkort) minder inkomsten, maar houdt u dezelfde kosten? Mijn collega’s en ik helpen u graag om liquiditeitsproblemen zo veel mogelijk te beperken. Ik zet enkele mogelijkheden voor u op een rij.

Lees meer
Spookfacturen
Spookfacturen U vermoedt dat u een spookfactuur hebt ontvangen. Spookfacturen zijn valse facturen die vaak niet van echt te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door woorden of logo’s die u van andere facturen herkent. Waar moet u op letten? Ook ten tijde van de coronacrisis circuleren er dubieuze nota’s en spookfacturen. Wees hier alert op.

Lees meer
Een update voor werkgevers inzake de WW-premie in verband met het coronavirus
WW-premie in coronatijd Update 20 maart 2020 Zoals bekend is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 een feit! Eén van de wijzigingen ziet op de hoogte van de WW-premie. In verband met het coronavirus is een aantal extra versoepelingen aangekondigd. Ook deze regel zou gaan gelden voor het hele jaar 2020 en wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees meer
Uitstel van belastingbetaling aanvragen? Zo doet u dat
Het kabinet versoepelt de aanvraag van uitstel van belastingbetaling vanwege het coronavirus. Dit betekent onder andere dat u geen verklaring meer hoeft mee te sturen. Wat hebt u wel nodig voor zo’n aanvraag? Ik leg het u graag uit.

Lees meer
Coronavirus: beperk de schade met deze 5 tips
Coronavirus Het coronavirus heeft nu al grote impact op het bedrijfsleven. Wat kunt u doen? Als adviseur raad ik u aan om nú in actie te komen, om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Vijf mogelijkheden op een rij.

Lees meer
Als u door het coronavirus uw contract niet kunt nakomen
Leveringscontracten met uw leveranciers, afspraken om werk op te leveren: het coronavirus kan zo maar roet in het eten gooien. Er ontstaat schade die uw afnemers mogelijk op u proberen te verhalen. Wat zijn de regels? Is er dan sprake van overmacht? Wat gebeurt er als u door het coronavirus uw contract niet kunt nakomen? Onze juridisch adviseur Eva Smidts legt het uit. Schade en schuld Als er sprake is van ontstane schade, dan is in Nederland de hoofdregel dat

Lees meer
Aanvragen werktijdverkorting in verband met coronavirus
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd. De onderstaande regeling aanvragen werktijdverkorting is per direct stopgezet en wordt opgevolgd door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Momenteel staan de media bol van informatie over het coronavirus ofwel COVID-19. Het kan zijn dat u als werkgever hierdoor voor bepaalde werknemers minder werk hebt. Dan hoort het aanvragen van werktijdverkorting wellicht tot de mogelijkheden. Hoe werkt dat?

Lees meer<< terug naar overzicht