http://accountant

Dossier

Alle kennis over één specifiek onderwerp bij elkaar: nieuwe wetten, actuele thema's, belangrijke issues voor ondernemers, gebundeld per dossier.

Dossier

Aardappeldemodag 2020
Aardappeldemodag 2020 Op woensdag 19 augustus vond de tweejaarlijkse Aardappeldemodag plaats. Hierbij werd op een virtuele wijze groots uitgepakt met demonstraties, een bedrijvenmarkt, mechanisatiepark, lezingen en diverse andere activiteiten. Net als voorgaande edities was acconavm aanwezig op de Aardappeldemodag 2020. Was u er niet? Bezoek ons dan komende maanden online. De beurs is gewoon open. 

Lees meer
Prinsjesdag 2020 – Wat doet dat met uw veerkracht?
15 september 2020 was het Prinsjesdag. Onze adviseurs doken weer in de nieuwe aangekondigde plannen. Hier delen zij hun bevindingen, tips en advies voor uzelf en uw onderneming. Zodat u ook in deze bijzondere tijd én later uw eigen koers kunt blijven varen. Ongeacht welke ontwikkelingen op uw pad komen. En dóór kunt gaan met wat u belangrijk vindt, met uw doelen duidelijk in zicht.

Lees meer
Ondernemen in coronatijd
Het zijn hectische tijden. Het coronavirus heeft ook het Nederlandse bedrijfsleven in haar greep. Overheidsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote invloed op uw bedrijfsvoering. Ondernemen in coronatijd vraagt ook creativiteit. Hoe beperkt u de schade? Zijn er ook kansen? In dit kennisdossier verzamelen we relevante informatie om ondernemers bij te staan. Hebt u vragen? Vraag uw acconavm adviseur, we zijn er voor u.

Lees meer
Brexit
Visual brexit De Europese Unie heeft voor de derde maal uitstel verleend aan het Verenigd Koninkrijk voor de brexit. Op 31 januari 2020 is de brexit een feit. Mocht er eerder een akkoord zijn bij de Britten, dan mogen ze ook eerder uittreden. Op dit moment is nog weinig bekend wat exact de gevolgen zullen zijn van deze uittreding. Wat wel duidelijk is dat een brexit belangrijke gevolgen heeft voor ondernemers in, én ondernemers die zaken doen met, het Verenigd Koninkrijk. We

Lees meer
Klimaat-klaar voor de toekomst
Dossier Klimaat-klaar Het klimaat verandert: de extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Bent u agrariër en wilt u zich voorbereiden op een toekomst waarin extreem weer vaker voorkomt? Maak uw bedrijf klimaat-klaar voor de toekomst!

Lees meer
De maatregelen van Prinsjesdag 2019
Prinsjesdag 2019, dinsdag 17 september presenteerde het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Wordt het een warm bad of een koude douche voor ondernemers? Wij hebben de opvallendste aangekondigde (fiscale) maatregelen voor u op een rij gezet. Hebt u vragen? Vraag uw adviseur. Komende tijd zal blijken of de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk een plaats in het Belastingplan 2020 krijgen.

Lees meer
Tips voor ontspannen ondernemen
Mogen wij de warme kraan voor u aanzetten? Graag geven wij u tips voor ontspannen ondernemen! Er kwam al een ijskoude douche, begin dit jaar, voor ondernemers die (excessief?) lenen van de bv en dit werd zeer recent gevolgd door een voorstel tot een radicale wijziging van box 3. Met onderstaande tips ziet u welke relevante ontwikkelingen er in 2019 nog meer spelen. We maken graag de vertaalslag wat dit in uw specifieke situatie betekent en welke keuzes u kunt

Lees meer
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
WAB De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, is in aantocht. Aangezien de wet in januari 2020 ingaat, kan dat dit jaar al gevolgen voor uw onderneming hebben. Er komen diverse veranderingen aan, onder andere in de ketenregeling, de transitievergoeding en de werkwijze met oproepkrachten. Belangrijk om nu al rekening mee te houden.

Lees meer
Kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw Minister Schouten kiest voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Een eerlijke prijs voor de boer is daarbij een belangrijke voorwaarde. Maar wat betekent dit voor uw verdienmodel? En van welke subsidies en regelingen kunt u profiteren? acconavm verkent graag de kansen met u. Doe inspiratie op via dit kennisdossier.

Lees meer
Tips voor Ruimte om te ondernemen
Ruimte voor ondernemen U wilt méér ruimte voor ondernemen. Zodat uw onderneming het hele jaar door financieel gezond blijft. En dat uw hr en juridische zaken altijd in orde zijn. Volg dit dossier voor actuele adviezen, wet- en regelgeving en subsidiekansen. Met praktische tips van onze adviseurs, op élk moment van het jaar.

Lees meer
Belastingplan 2019
Nu het zoet (rood) Dinsdag 18 september is het zover: dan is het weer Prinsjesdag. Tijd voor de Miljoenennota. Wat zit er dit jaar in het koffertje van Wopke Hoekstra? De verwachtingen zijn hooggespannen. Krijgen ondernemers dit jaar het beloofde zoet? acconavm informeert én adviseert u in dit kennisdossier over de ontwikkelingen rond het Belastingplan 2019.

Lees meer
Van regeerakkoord naar invoering
regeerakkoord Het regeerakkoord is begin oktober 2017 bekend gemaakt. Er was op Prinsjesdag weinig nieuws te melden. Het nieuwe kabinet kan aan de slag. Veel voorgenomen maatregelen zullen pas per 2019 in kunnen gaan. Ze moeten omgezet worden in wetten en maatregelen en ook de Kamer zal er een stem in hebben. Toch is het prettig te weten welke kant het opgaat en wat de impact voor u zal zijn. acconavm informeert én adviseert u in dit kennisdossier van regeerakkoord naar

Lees meer
Agrarische bedrijfsoverdracht
Agrarische bedrijfsoverdracht is een proces van jaren. Er gaat veel aan vooraf en na de overdracht is het traject nog niet afgerond. Op tijd voorsorteren geeft rust en kan u (fiscaal) voordeel opleveren. De adviseurs van acconavm zijn u graag van dienst.

Lees meer
Fosfaatreductieplan 2017
fosfaatreductieplan In de laatste maanden van 2016 hebben een aantal sectorpartijen (LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en Rabobank) een plan uitgewerkt om de fosfaatproductie door de Nederlandse melkveehouderij in 2017 te verlagen. Deze productiebeperking is noodzakelijk omdat het fosfaatproductieplafond al meerdere jaren overschreden is. Wat houdt het fosfaatreductieplan in? En wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf? De voorgestelde regelingen zullen op veel melkveebedrijven een aanzienlijk effect hebben. De strategie die u voor ogen had voor het jaar 2017 zal in

Lees meer
Pensioen in eigen beheer
pensioen De opbouw van het pensioen in eigen beheer is in de nabije toekomst niet meer mogelijk. Welke keuzes maakt u, welke consequenties heeft dat voor uw oude dag en voor uw bedrijf nu? Het overhevelen van uw pensioenpotje door gebruik te maken van de gunstige belastingregeling vraagt financiele ruimte in uw bedrijf. Overleg met uw adviseur wat voor u de beste keuzes zijn, voor uw bedrijf nu én uw pensioen in de toekomst.

Lees meer
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief