http://Melkvee%20header%20Holstein

Zo verloopt het proces rondom PAS-melders

PAS-melders

Hebt u een PAS-melding gedaan? Dan kan u deze melding laten legaliseren. In de Wet stikstofvermindering en natuurverbetering (Wsn) is namelijk vastgelegd dat alle PAS-melders worden gelegaliseerd. Om dit te realiseren is er meer ‘stikstofruimte’ nodig. Maar een oplossing hiervoor is er nog niet. Wat betekent dit voor u? In deze blog leest u hier meer over.

Meer stikstofruimte

Begin april heeft Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, de Tweede Kamer een brief gestuurd. Hierin deelde zij haar plannen om meer stikstofruimte te creëren. Namelijk door varkenshouders te saneren, veehouderijen bij natuurgebieden te laten opkopen door de provinciën, en door de landelijke beëindigingsregeling. De ruimte die hierdoor ontstaat zou worden gebruikt om de PAS-melders te legaliseren. Maar deze ruimte blijkt hiervoor niet voldoende.

Wet stikstofvermindering en natuurverbetering

Toch moet de overheid hier wel extra ruimte voor vrijmaken. Want zoals gezegd moeten volgens de Wsn alle PAS-melders worden gelegaliseerd. Het gaat hierbij om bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding, of geen melding hoefden te doen. Hoe de overheid dit gaat realiseren, is nog niet bekend.

Drie jaar de tijd

De overheid heeft beloofd om binnen drie jaar alle PAS-melders te legaliseren. Dit legalisatieprogramma is op 28 februari dit jaar vastgelegd. Vanaf dat moment is de termijn van drie jaar ingegaan. Dit vraagt van u dus nog wel wat geduld.

Nog geen melding tot legalisatie

Hebt u een PAS-melding gedaan, maar nog geen melding gedaan bij de overheid om deze te legaliseren? Dan hebt u als het goed is in mei een brief ontvangen van de RVO. Ga voor uzelf na wat de reden is dat u nog geen melding hebt gedaan om te legaliseren. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden:

  • U bent nog er nog niet aan toegekomen om uw PAS-melding te legaliseren.
  • U hebt zelf beoordeeld dat het voor u niet positief uitpakt om de melding te laten legaliseren.
  • Er zijn voor uw bedrijf meerdere PAS-meldingen ingediend. En u hebt niet alle PAS-meldingen aangemeld bij de overheid voor het legalisatietraject.

Bent u nog niet toegekomen aan het legaliseren van uw PAS-melding. Dan hebt u nog tot 1 december 2022 de tijd om dit wel te doen. Ook de financiële tegemoetkoming van 1.600 euro kan u tot deze datum aanvragen. Voor zowel de eerste als tweede optie geldt dat het verstandig is om te inventariseren wat het voor u betekent. En of het eventuele eerdere advies nog steeds geldt voor uw bedrijf met de huidige wetgeving.

Wel of niet legaliseren?

Hebt u een PAS-melding gedaan? Weet dan dat het niet verplicht is om deze te (laten) legaliseren. De keuze om niet te laten legaliseren kan bijvoorbeeld spelen wanneer u op korte termijn (gedeeltelijk) gaat staken met uw bedrijf en niet op legalisatie van de PAS-melding wil wachten.
Dit kan aan de orde zijn wanneer uw referentiesituatie* groter is dan de PAS-melding. Is de ammoniakemissie van de veestapel in de referentiesituatie hoger dan de ammoniakemissie van de veestapel gemeld in uw PAS-melding? Dan kan het wellicht voordeliger zijn om de PAS-melding niet te legaliseren. In plaats daarvan kunt u extern salderen met een eventueel overschot in ammoniak.

*Uw referentiesituatie is de geldende gemeentelijke vergunning op het moment dat uw gebied werd aangewezen als Natura 2000-gebied.

Neem contact op

Wilt u hulp bij uw aanvraag voor financiële tegemoetkoming? Dan is het verstandig om op korte termijn contact op te nemen met uw acconavm adviseur. Hij/zij kan de aanvraag voor u indienen. Het is verstandig om dit op korte termijn te doen. Dan krijgt u inzicht in of het voor u interessant is om de melding te legaliseren. Uw adviseur ondersteunt u ook graag bij de inventarisatie. Neem contact op of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hebel Sikkema Juridisch Adviseur Accon avm
Hebel Sikkema (Juridisch Adviseur)
Sinds 2013 staat Hebel Sikkema bij accon■avm agro-ondernemers uit de regio Noord bij met juridisch advies. Zo ondersteunt ze hen bij het opstellen van (pacht)contracten en begeleidt ze bezwaar- en beroepsprocedures en vergunnings- en ruimtelijke ordeningstrajecten. Hebt u een complex, juridisch vraagstuk? Hebel staat altijd voor u klaar. Met haar expertise in agrarisch recht én ruimtelijke ordening.


<< terug naar overzicht