Word KringloopWijzer!

Het woord kringloop is een veel gebruikte term. Hebt u de KringloopWijzer al geanalyseerd voor uw eigen bedrijf? Zo niet, dan is het daar nu tijd voor! Ontdek de voordelen van de KringloopWijzer!

Kringloop wijzer!

De KringloopWijzer geeft veehouders inzicht in de mineralenkringloop op hun bedrijf, en daarmee in de milieuprestaties. U krijgt hierdoor zicht op de benutting van mineralen op het bedrijf. Het instrument helpt de bedrijfsvoering te verbeteren. Een efficiënt mineralengebruik leidt immers tot hogere gewasopbrengsten en minder mineralenverliezen. Bovendien geeft de KringloopWijzer een beeld van milieuprestaties als stikstof- en fosfaatoverschotten, en ammoniakemissie.

Resultaten

Naast de bedrijfsspecifieke mineralenbenutting, levert de KringloopWijzer kengetallen over bemesting, gewasopbrengsten en voeding. Eigen prestaties kunnen vergeleken worden met referentiewaarden en het gemiddelde van een vergelijkbaar bedrijfstype. Bedrijven die efficiënt omspringen met stikstof en fosfaat, worden daarvoor beloond.

Groeien met de KringloopWijzer

Er is een duidelijke relatie tussen het efficiënt omgaan met stikstof- en fosfaatstromen binnen het bedrijf en het economische resultaat. Het eerste positieve bijeffect is dat de veehouder meer melk kan gaan leveren met dezelfde productiemiddelen. Zeker straks, na afschaffing van de quotering, betekent dit een directe economische plus. Daarnaast blijken veel van de strategische en operationele maatregelen die een veehouder neemt als zodanig een positief effect op het inkomen te hebben. De resultaten van veehouders die de kringloopwijzer gebruiken en bijpassende maatregelen nemen, laten een duidelijke plus zien van duizenden euro’s.

Waarom nu?

In 2014 hebben 44 melkveehouders mee gedaan aan de BEP-pilot. Het doel van de BEP-pilot is om mogelijk te maken dat veehouders, tot evenwichtsbemesting, op een hoger niveau dan de huidige forfaits mogen bemesten. De nieuwe gebruikersnormen die deelnemende bedrijven hebben gekregen variëren van 74 tot 117 kg fosfaat per ha.

Begin volgend jaar wordt de pilot opnieuw opengesteld voor het jaar 2015! Ook dan moeten de deelnemende ondernemers beschikken over de KringloopWijzers van de afgelopen drie jaar (2012, 2013 en 2014). Op basis van die jaren wordt namelijk de nieuwe gebruiksnorm vastgesteld. Het uiteindelijke doel is dat er na 2017 een systeem bestaat dat fosfaatevenwichtsbemesting mogelijk maakt. Het lijkt erop dat steeds meer systemen (vanuit het beleid) bedrijfsspecifiek worden ingestoken over meerdere jaren. Mocht u nog niet begonnen zijn aan het bijhouden van de kringloopwijzer, dan is het daar nu tijd voor!

Wij helpen u graag met het opstellen van de KringloopWijzer. Tevens kunnen wij u adviseren bij de te nemen stappen, aan de hand van de uitkomsten van de KringloopWijzer. Bent u geïnteresseerd in het deelnemen aan de BEP-pilot? Uw adviseur van acconavm kan u hier meer over vertellen. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht