Wijzigingen stikstofgebruiksnormen

Wijzigingen stikstofgebruiksnormen

Ondernemers die bij graanteelt op kleigrond bovengemiddelde hectareopbrengst realiseren mogen een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. Deze wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is op 4 augustus jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De opbrengstafhankelijke norm bestond al voor suikerbieten en bepaalde consumptieaardappelen, en gaat nu dus ook gelden voor zomertarwe, wintertarwe, zomergerst en wintergerst.

Hoogte extra stikstofgebruiksnorm

De extra stikstofgebruiksnorm varieert van 15 t/m 30 kg per ha, afhankelijk van het soort graan.

 • Wintertarwe: 15 kg stikstof; bij een gemiddelde opbrengst van ten minste 9 ton per ha.
 • Zomertarwe: 20 kg stikstof; bij een gemiddelde opbrengst van ten minste 8 ton per ha.
 • Wintergerst: 20 kg stikstof; bij een gemiddelde opbrengst van ten minste 9 ton per ha.
 • Zomergerst: 30 kg stikstof; bij een gemiddelde opbrengst van ten minste 7 ton per ha.

Gemiddelde opbrengst

De gemiddelde opbrengst geldt als drempelwaarde en wordt gemeten over de drie aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren. Er geldt een overgangsregeling voor 2014 en 2015. Voor het jaar 2014 betreft het de opbrengst over het jaar 2013. Voor het jaar 2015 geldt de opbrengst over de jaren 2013 én 2014. U mag alleen de opbrengst van afgeleverd graan meerekenen, dus alleen graan dat daadwerkelijk wordt geleverd aan afnemers die het graan ‘tot voor menselijke of dierlijke consumptie geschikte producten verwerken’.

Overige voorwaarden extra stikstofgebruiksnorm

 • u machtigt uw afnemers om desgevraagd afname gegevens te verstrekken aan de minister;
 • aanmelding via mijn.rvo.nl geschiedt op tijd. Voor 2014 is moet de aanmelding uiterlijk
  15 september 2014 bij RVO binnen zijn. Voor de volgende jaren meldt u zich uiterlijk op 15 mei van het betreffende kalenderjaar aan;
 • u neemt in uw administratie de gegevens van voorgaande jaren op;
 • de hogere stikstofgebruiksnorm geldt alleen voor kunstmest.

De aanmelddata die gelden voor de extra stikstofgebruiksnorm voor graan, gelden tevens voor suikerbieten en consumptieaardappelen op kleigronden.

Wanneer u zich eerder dit jaar reeds hebt aangemeld voor stikstofdifferentiatie voor consumptieaardappelen of suikerbieten, hoeft u zich in 2014 niet opnieuw aan te melden voor de extra stikstofgebruiksnorm voor granen.

Stikstofgebruiksnormen zuidelijk zand- en lössgrond

De stikstofgebruiksnormen van vele uitspoelingsgevoelige akker- en tuinbouwgewassen op zuidelijke zand- en lössgronden zijn met 20% verlaagd. Deze verlaging gaat in per 1 januari 2015. Met zuidelijke zandgrond wordt zandgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg bedoeld.

Advies nodig?

Hebt u behoefte aan advies bij het bepalen van uw stikstofgebruiksnorm? Of wilt u advies bij het bepalen van de juiste timing en hoeveelheid voor de stikstofgift? Neem dan contant op met uw adviseur van acconavm of kijk op de kantorenpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht