Wijzigingen Regeling fosfaatreductieplan 2017

Wijzigingen regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Naar aanleiding van deze regeling zijn een aantal moties ingediend die geleid hebben tot een aantal wijzigingen in de regeling.

Grondgebondenheid

De definitie van een grondgebonden bedrijf was in de Regeling fosfaatreductieplan anders dan in het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten. In de fosfaatreductieregeling werd uitgegaan van een vaste excretie per melkkoe, onafhankelijk van het productieniveau. Bij de berekening van grondgebondenheid in het kader van het wetsvoorstel fosfaatrechten wordt wel rekening gehouden met het productieniveau van de melkkoeien.

Om de definitie van grondgebondenheid in beide regelingen met elkaar in overeenstemming te brengen, heeft de staatssecretaris besloten om een tweede definitie van grondgebondenheid in de fosfaatreductieregeling op te nemen, die overeenkomt met de definitie in het wetsvoorstel fosfaatrechten.

Niet melk-producerende bedrijven

Oorspronkelijk gold voor niet melk-producerende bedrijven 15 december 2016 als peildatum voor het aantal Grootvee-eenheden (GVE) dat zonder heffing in elke periode van 2017 gehouden zou mogen worden. Voor een bepaalde categorie vleesveebedrijven pakt deze datum bijzonder ongelukkig uit. Het gaat hierbij met name om bedrijven die alleen in de weideperiode vleesvee houden. Omdat deze bedrijven op 15 december 2016 vaak geen of weinig vee hadden, zouden ze het gehele jaar 2017 ook geen of weinig vee mogen houden.

Daarop heeft de staatssecretaris besloten een alternatief peilmoment voor niet melk-producerende bedrijven in de regeling op te nemen. De wijziging houdt in dat een bedrijf in de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2017 niet meer GVE mag houden dan ofwel op 15 december 2016 ofwel dan gemiddeld in de desbetreffende maand in 2016. Ieder bedrijf mag dus kiezen welke van deze twee referenties het beste uitkomt. Voor melk-producerende bedrijven blijven de referentiedata 2 juli 2015 en 1 oktober 2016. Deze wijzigen dus niet.

Exportstallen

Voordat melkvee geëxporteerd kan worden, moet het eerst enige tijd in een exportstal verblijven. Deze zogenoemde quarantainestallen worden uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling.

Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Door de wijziging van de definitie voor grondgebondenheid blijken er nu meer bedrijven in 2015 grondgebonden te zijn. Het is dus goed mogelijk dat u volgens de oude definitie niet grondgebonden was, maar dat nu wel bent. Dit betekent dat u geen korting van 4% hoeft toe te passen op het aantal GVE dat u op 2 juli 2015 had. U krijgt dan dus een hoger referentieaantal, waardoor u mogelijk minder vee hoeft te reduceren.

Indien u een niet melk-producerend bedrijf hebt, kan de wijziging in het referentiemoment grote invloed hebben op het aantal dieren dat u dit jaar kunt houden. Dit speelt met name als u in 2016 slechts een gedeelte van het jaar vee hield of als uw vee-aantallen sterk fluctueerden gedurende het jaar 2016. Voor melk-producerende bedrijven geeft deze verruiming wellicht meer mogelijkheden om vee uit te scharen en zo de veestapel te reduceren.

Strategie voor 2017 en verder

Hebt u behoefte aan hulp bij het bepalen van uw referentieaantallen of wilt u eens sparren over de voor u meest geschikte strategie voor 2017 en verder? Neem dan contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

Wilt u deze informatie kosteloos als pdf ontvangen, maak dan gebruik van onderstaande button.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Wijzigingen regeling fosfaatreductieplan 2017 whitepaper - maart 2017.pdf
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht