Wijzigingen mestwetgeving 2020

Wijzigingen mestwetgeving 2020

mestwetgeving 2020

We verwachten een flink aantal wijzigingen in de mestwetgeving 2020. Dat blijkt uit de gepubliceerde wetsontwerpen. De wetsvoorstellen hebben behoorlijk wat stof doen opwaaien. De kans op aanpassingen is dan ook groot. Wij vinden het belangrijk u nu al te informeren. De wetswijzigingen mestwetgeving kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Het gaat om de:

 • aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen;
 • aanpassingen excretieforfaits.

Kijk nu alvast vooruit wat de consequenties voor uw bedrijf kunnen zijn, als deze maatregelen wet worden. Met een aantal scenario’s kunt u zich goed voorbereiden op de toekomst.

Update: Inmiddels is duidelijk dat een aantal van de aangekondigde wijzigingen in de mestwetgeving (nog) niet doorgaan. We hebben voor u een update gemaakt.

Aanpassing fosfaatgebruiksnormen

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem, welke blijkt uit bemonstering en analyse. De bestaande klasse “neutraal” wordt nu gesplitst in “neutraal” en “ruim”, waarbij ook de normen aangepast worden. In onderstaande tabel de voorgestelde normen voor 2020, met tussen haakjes de norm zoals die nu geldt.

  Grasland Bouwland
Fosfaatklasse PAL-getal Norm Pw-getal Norm
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 – 26 105 (100) 25 – 35 80 (75)
Neutraal 27 – 40 95 (90) 36 – 45 70 (60)
Ruim 41 – 50 90 (90) 46 – 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

 

De eisen voor bemonstering blijven. Bij de fosfaatklasse “hoog” is wel een verhoging mogelijk van 5 kg per ha indien er tenminste 20 kg fosfaat per ha afkomstig is van één of meer van de volgende mestsoorten:

 • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden;
 • Dikke fractie van meststoffen van rundvee;
 • Champost, gft-compost of groencompost.

Hebt u geen grondmonsters genomen of valt er grond onder de fosfaatklasse hoog, houd er dan rekening mee dat uw plaatsingsruimte aan fosfaat (flink) kan dalen. Hebt u geen grondmonsters of zijn deze op 15 mei 2020 ouder dan 4 jaar, dan is het zinvol om uw percelen te laten bemonsteren.

Tip: Wilt u gebruik maken van een hogere gebruiksnorm, neem dan de analyseresultaten op bij de Gecombineerde Opgave.

Aanpassingen excretieforfaits

Voor diverse diercategorieën verandert de excretienorm voor stikstof en fosfaat. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder.

Melkvee

De forfaits voor melkkoeien blijven afhankelijk van de melkproductie per koe en het ureumgehalte in de melk. Op dit moment bestaat er een ondergrens van 5.625 kg melk per koe en een bovengrens van 10.624 kg melk per koe. In het voorstel wordt de tabel zowel naar beneden als naar boven bijgesteld. Voor koeien met een melkproductie onder de ondergrens betekent dit een lager forfait, dus een voordeel. Bedrijven met een hogere melkproductie dan de bovengrens krijgen echter te maken met hogere forfaits. In de bestaande klassen worden de forfaits iets lager.

Doet u mee aan BEX, dan heeft bovenstaande geen invloed op uw productie, maar voor de berekening van uw fosfaatproductie voor fosfaatrechten natuurlijk wel. Let vooral op als uw koeien meer melk geven dan de huidige bovengrens.

De aanpassing van de forfaits én de aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen hebben ook gevolgen voor de Wet Grondgebonden Groei. De RVO doet op dit moment echter nog een uitspraken over hoe hier mee om te gaan.

Voor jongvee voor de melkveehouderij geldt dat de normen voor de categorieën 101, 102 en 104 wijzigen. Er komt een nieuwe categorie 103 voor het vrouwelijk vee ouder dan 2 jaar. In onderstaande tabel staan de oude en de nieuwe forfaits. In de meeste gevallen gaat het forfait omlaag.

 

Diercategorie

Stikstof Fosfaat
Nieuw Oud Nieuw Oud
101 Drijfmest 26,8 32,3 9,1 9,6
Vaste mest 21,3 29,1 9,1 9,6
102 Drijfmest 53,2 66,9 21,3 21,9
Vaste mest 42,3 61,3 21,3 21,9
103 Drijfmest 60,1 24,1
Vaste mest 47,7 24,1
104 Drijfmest 64,4 72,2 25,9 25,9
Vaste mest 51,2 72,2 25,9 25,9

 

Voor de categorie 120 zakt het stikstofforfait iets en stijg het fosfaatforfait. Daarnaast wijzigt ook de omschrijving. Er is namelijk toegevoegd dat het dier de afgelopen 12 maanden geen kalf heeft gekregen voor de melkveehouderij. Melkt u koeien niet meer en mest u deze af, dan vallen deze dieren dus nog onder categorie 100 totdat ze 12 maanden geleden hebben afgekalfd. Dit zou ook gelden als de dieren naar een ander bedrijf gaan. Een bedrijf dat deze koeien afmest, zou dan mogelijk fosfaatrechten nodig hebben! Deze wijziging kan dus grote gevolgen hebben als u zelf uw koeien afmest.

Vleesvee

Bij vleeskalveren wordt een (flinke) verhoging van de fosfaatexcretie aangekondigd, behalve bij startkalveren voor rosévlees. Ook bij stikstof zien we enkele wijzigingen.

Bij roodvleesstieren verandert de categorie-indeling. Nieuw is de categorie 121 voor overig vleesvee tot 12 maanden. De excretieforfaits liggen iets onder die van de huidige voor categorie 122. Categorie 122 wordt voor overig vleesvee van 12 maanden tot de slacht. De excretieforfaits van deze dieren liggen fors hoger dan de huidige forfaits. Voor bedrijven met veel ouder vleesvee voor roodvleesproductie heeft dit dus grote gevolgen.

Overige diercategorieën

 • Voor melkgeiten stijgen de excretieforfaits, maar ze dalen wel bij opfokgeiten.
 • Voor paarden en pony’s stijgen de forfaits voor fosfaat. Het stikstofforfait zakt iets bij pony’s en stijgt iets bij paarden.
 • Bij varkens worden de forfaits voor stikstofcorrectie voor alle categorieën fors verhoogd. Voor de stalbalans betekent dit dus een flinke verlaging van de stikstofproductie.
 • Bij kippen en kalkoenen vinden zowel verhogingen als verlagingen aan van de forfaits voor stikstofcorrectie, afhankelijk van het stalsysteem.

Zoals al aangegeven is bovenstaande gebaseerd op ontwerpregelingen en -besluiten. Zijn de gevolgen groot voor uw bedrijf? Houd de voortgang dan goed in de gaten, maar kijk vooral ook al naar mogelijke oplossingen. Wij helpen u hier natuurlijk graag bij.

Ontwerpteksten
https://www.internetconsultatie.nl/wijziginguitvoeringsbesluitzesdeactieprogramma
https://www.internetconsultatie.nl/wijziginguitvoeringsregelingzesdeactieprogrammma
https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits
https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelmeststoffenwet

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht