Wijzigingen 2020 Gecombineerde Opgave en betalingsrechten

2020 Gecombineerde Opgave

Wij begrijpen dat, in deze tijden, het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) mogelijk niet bovenaan uw lijstje staat. Voor het indienen van de GO 2020 was uitstel van één maand toegestaan door de Europese commissie, maar daar ziet minister Schouten van af omdat met uitstel een snelle uitbetaling in gevaar zou komen. “Ik geef daarom liever prioriteit aan het zo snel mogelijk kunnen betalen van de subsidies. Dan is het belangrijk dat de aanvragen 15 mei binnen zijn”, aldus de landbouwminister. De uiterste inleverdatum, waarbij geen korting wordt toegepast, is voor de GO in Nederland nog steeds 15 mei 2020. Wij ondersteunen u graag, dat kan óók op afstand.

In de periode 1 maart tot en met 15 mei kunt u de Gecombineerde Opgave voor 2020 indienen. De Gecombineerde Opgave is de basis voor de mestplaatsingsruimte met betrekking tot de mestwetgeving. Daarnaast regelt u met deze opgave ook de uitbetaling van uw betalingsrechten. Verder worden diverse vragen gesteld voor statistische doeleinden en vanuit andere Nationale en Europese regelgeving.

Omdat de regelgeving regelmatig wijzigt, ziet de Gecombineerde Opgave er ieder jaar weer anders uit. In dit artikel informeren wij u graag over de wijzigingen van dit jaar.

Betalingsrechten vervallen sneller

Tot dit jaar kwamen betalingsrechten te vervallen indien deze twee jaar lang niet benut werden. De RVO regelde automatisch al dat rechten die het voorgaande jaar niet benut waren, in het lopende jaar met voorrang benut werden. In principe was het dus mogelijk om met een areaal van vijftig procent van het aantal rechten, geen rechten te laten vervallen. Vanaf 2020 is dit echter niet meer mogelijk.

Vanaf dit jaar wordt gekeken naar het totaal aantal gebruikte rechten van de laatste twee jaren. Het aantal rechten dat beide jaren niet benut is, komt te vervallen. Hebt u bijvoorbeeld twintig betalingsrechten, in 2019 zeventien hectare subsidiabele landbouwgrond en in 2020 achttien hectare subsidiabele landbouwgrond? Dan komen er twee rechten te vervallen.

Gedeeltelijk benutte rechten, worden als volledig benut beschouwd en vervallen dan niet.
Hebt u structureel meer rechten dan subsidiabele landbouwgrond, overweeg dan tijdig om het teveel aan rechten te verkopen of te verhuren. Landelijk gezien is het aantal betalingsrechten vrij goed in balans met het aantal subsidiabele hectares. Dit betekent dat de vraag naar betalingsrechten beperkt is.

Waarde betalingsrechten

Onlangs hebt u van de RVO bericht gekregen dat de waarde van de betalingsrechten met circa vijf euro per recht daalt. Daar komt bij dat er over de totale uitbetaling waarschijnlijk nog een korting komt van circa vijf procent. De maximale uitbetaling per recht (inclusief vergroening) zal dan rond de 350 euro bedragen. Houd hier rekening mee bij uw planning of bij het (ver)huren/(ver)kopen van rechten.

Omvang Gecombineerde Opgave

Het invullen van de opgave vergt dit jaar meer tijd, omdat het aantal vragen dat bij het invullen van de opgave beantwoord moet worden, met circa twintig procent is gestegen! Er zijn extra vragen over onder meer:

 • bedrijfsvorm, bedrijfsleiding, veiligheidsplan
 • verbrede landbouw
 • totale melkproductie
 • huisvesting melkkoeien, varkens, geiten, pluimvee, nertsen
 • gemiddelde veebezetting varkens 2019
 • gebruikstitels glastuinbouw
 • gebruik meststoffen
 • methode uitrijden mest
 • mestverwerking, -bewerking en -opslag

Kortom: veel extra vragen van uiteenlopende aard. Veel van deze vragen houden weer verband met andere regelgeving, waardoor het zorgvuldig invullen van groot belang is.

acconavm biedt u ruimte voor ondernemen

Het belang van de Gecombineerde Opgave is dus groot. Zorg er daarom voor dat u de opgave tijdig en correct invult. Hiermee voorkomt u vervelende sancties achteraf. U kunt al beginnen met de voorbereidingen door uw perceelregistratie bij te werken op mijn.rvo.nl. Uiteraard begeleiden en adviseren wij u graag omtrent de Gecombineerde Opgave. Neem daarvoor contact met uw adviseur bij acconavm of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht