Wetsvoorstel fosfaatrechten naar de Tweede Kamer

wetsvoorstel fosfaatrechten

Op donderdag 8 september 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het wetsvoorstel fosfaatrechten aan de Tweede Kamer aangeboden.

De inhoud van het wetsvoorstel correspondeert voor een deel met de inhoud van de brief van de staatssecretaris d.d. 2 juli 2015. De bedoeling is dat de wijziging van de Meststoffenwet in werking treedt op 1 januari 2017. Na inwerkingtreding zal de staatssecretaris alle melkveehouders een beschikking sturen. Met deze beschikking wordt niet alleen het aantal toegekende fosfaatrechten bepaald, maar ook de melkveefosfaatruimte voor het bedrijf. Dit is de eventuele latente ruimte op basis waarvan grondgebonden bedrijven geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor een generieke korting.
Er komt een transactiekorting van 10% per overdracht. Overdracht in familieverband is vrij van deze korting.

Generieke korting

Uit de brief van 2 juli 2015 volgde een generieke korting van maximaal acht procent. Uit het wetsvoorstel en de toelichting daarop blijkt dat het streven is om een generieke korting op te leggen van maximaal acht procent. De hoogte van de generieke korting is mede afhankelijk van de hoeveelheid rechten die toegekend zullen worden op basis van de knelgevallenregeling.

Knelgevallenregeling

In het wetsvoorstel is een vrij heldere knelgevallenregeling opgenomen. Voor 1 april 2017 kan een landbouwer melden én aantonen dat het toegekende fosfaatrecht minimaal vijf procent lager is door bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte van dieren, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van de melkveestallen. Wanneer dit aangetoond is, wordt voor de vaststelling van fosfaatrechten gebruik gemaakt van de kengetallen die aan de orde zouden zijn zonder de buitengewone omstandigheden.

Forfaitaire normen

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de fosfaatproductie ieder jaar berekend moet worden volgens de forfaitaire normen. U mag in het kader van de fosfaatrechten dus niet rekenen met de bedrijfsspecifieke excretie.

Vragen en indienen zienswijze

Tot 1 oktober 2016 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen de vaststelling van de gegevens/kengetallen zoals die bekend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via mijndossier.nl. Wanneer u vragen hebt over fosfaatrechten of over het indienen van een zienswijze, neem dan contact op met uw agrarisch adviseur of de jurist agrarisch recht van uw regio. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht