Wat levert duurzaamheid op? -TOPkoers

Wat wordt het kengetal na afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015? Blijft het saldo per 100 kg melk of wordt het saldo per koe? En wat levert duurzaamheid op?

De locatie van uw bedrijf bepaalt, afhankelijk van de ligging, hoeveel dieren u maximaal mag houden. Dit wordt vastgelegd in een omgevingsvergunning gebaseerd op diercategorieën, dieraantallen en stalsystemen. Binnen de huidige milieuwetgeving, mestwetgeving en de melkveewet zijn aantallen dieren en vergunde dierplaatsen uitgangspunten voor uw mogelijke bedrijfsontwikkeling. De basis van deze opstelling: het aantal dieren is de eerst beperkende factor! Uw vakmanschap en de door u behaalde technische resultaten bepalen hoeveel liter u per gemiddeld aanwezig dier kunt produceren.

Duurzaamheid en koesaldo

Het is dus van belang om uw saldo per koe te kennen en te weten hoe u dit saldo kunt beïnvloeden. Duurzaamheid is daarbij de grootste factor. acconavm heeft TOPkoers 2014 uitgebreid met het onderdeel duurzaamheid. Verschillende scenario’s op het gebied van duurzaamheid zijn hier doorgerekend voor uw situatie. We bespreken nu kort drie onderdelen waarmee u uw duurzaamheid en daarmee uw totale koesaldo kunt beïnvloeden.

Meer melk per koe leidt tot meer melkgeld per koe. Echter, naast melkproductie per dier per lactatie is het ook belangrijk om te kijken naar levensduur en levensproductie. Hiervoor dient u als ondernemer naast vakmanschap ook de randvoorwaarden als huisvesting en andere managementmiddelen goed op orde te hebben. Door gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen daalt namelijk ook uw koesaldo erg snel. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door een stijging in gezondheids- en fokkerijkosten maar met name doordat door een lagere voerefficiëntie de voerkosten stijgen.

Hoe minder jongvee, hoe meer ruimte er over blijft om melkgevende dieren aan te houden. Zo kunt u meer kilogrammen melk leveren omdat er meer ruwvoer beschikbaar is voor melkvee en meer plaatsingsruimte mest. Streef dus naar een hogere levensproductie per koe en een ALVA van maximaal 24 maanden. Een kleiner aandeel vaarzen leidt bovendien tot een betere voerefficiëntie.

TOPkoers 2014

Kortom door het optimaliseren van uw technische resultaten kunt u, met het oog op 1 april 2015, uw kasstroom verhogen. Wilt u ook een verhoging in kasstroom van 3 tot 6 cent per 100 kg melk, gebaseerd op uw huidige veebezetting? TOPkoers 2014 geeft inzicht in verschillende scenario’s en de effecten op uw kasstroom. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur van acconavm of kijk op de kantorenpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht